Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre concediul paternal

Legislație (ANES)

Despre concediul paternal

În continuarea campaniei de informare privind legislația în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați inițiată de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați (ANES), vă informăm cu privire la prevederile legislative referitoare la dreptul bărbatului de a beneficia de concediu paternal. Încurajarea taților de a se implica în creșterea și îngrijirea copilului reprezintă o prioritate în cadrul campaniei de informare demarate de ANES.

 Legea nr.210/1999 privind concediul paternal sprijină și încurajează participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului. Conform art. 2  „în cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare.” Totodată, în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare.
Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare și de finanțare a unității în care el își desfășoară activitatea.
Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petitionarului. Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al unității și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.
Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul de puericultură va fi ținut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului. În urma verificării noțiunilor dobândite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.
 În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului în condițiile prevăzute de lege.
 În conformitate cu art.3, alin (1), “tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nașterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice.”
În cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă.Pe perioada în care tatăl efectuează concediul de lăuzie neefectuat de mama decedată, tatăl are dreptul la o indemnizație acordată de unitatea la care își desfășoară activitatea.
Concediul paternal constituie o oportunitate acordată taților de a fi alături de mamă în primele săptămâni de viață ale copilului. Totodată, preluarea concediului paternal reprezintă un prim pas în concilierea vieții de familie cu viața profesională și în implicarea ambilor părinți în viața de familie.
Ana RUSU

Trimite email

marţi, 26 mai 2020