Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Luna plantării arborilor”

15 martie - 15 aprilie

„Luna plantării arborilor”

Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 424,36 hectare din care 328,06 ha regenerări naturale şi 96,3 ha împăduriri.

Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 59,09 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza peste 764 mii bucăţi puieţi forestieri din 17 specii diferite.
Având în vedere condiţiile meteorologice din ultima perioada, Direcția Silvică Bihor a declanşat deja campania de împăduriri de primăvară, până la data prezentului comunicat fiind realizate 15 ha regenerări artificiale și 60 ha regenerări naturale.
Acțiunile din cadrul „Luna plantării arborilor", se vor desfășura în perioada devenită, deja tradițională, 15 martie - 15 aprilie.
Pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică Bihor îşi propune în cadrul Lunii plantării arborilor o serie de manifestări şi acţiuni şi anume:
Acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. În acest sens Direcția Silvică Bihor are pregătit un șantier de împădurire în fond forestier, în raza O.S. Oradea, UP VI Hidișel u.a. 72A în suprafață totală de 1,6 ha. Perioada de desfășurare a acestor acțiuni de plantare este începând cu săptămâna 21-31.03.2016 atât cât ne permit condițiile meteo și până la finalizarea împăduririi șantierului amenajat în acest sens. Acțiunile de plantare se vor efectua în parteneriat cu APM Bihor și unitățile de învățământ din zona orașului Oradea. De asemenea în măsura în care vom fi solicitați vom putem desfășura acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul D.S. Bihor;
organizarea de manifestări consacrate „Lunii plantării arborilor" (simpozioane, conferinţe, comunicări, informări) la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie;
efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora;
executarea în cadrul fiecărui ocol silvic de acţiuni de curăţenie în fond forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică,
curăţare şi amenajare izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond forestier etc;
furnizarea de către ocoalele silvice, la preţuri avantajoase de material săditor, pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite din partea personalului silvic.
Ing. Mircea Faur
Directia Silvică Bihor

Trimite email

joi, 20 iunie 2019