Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Lucrare metodico - științifică pentru obținerea gradului didactic I

La C.S.E.I. Nr. 1 Tileagd

Lucrare metodico - științifică pentru obținerea gradului didactic I

Joi, 17.03.2016, la C.S.E.I. Nr. 1 Tileagd, prof. Cristian Ioan Negrău și-a susținut lucrarea metodico - științifică pentru obținerea gradului didactic I, cu titlul „Strategii pentru atitudinea corectă a copiilor din gimnaziu", printr-o prezentare în PowerPoint.

Argumentele scrierii lucrării au fost: prevenirea dezvoltării somatice cu abateri faţă de ciclul normal, a depistării şi corectării deficienţelor ce apar în mod inerent odată cu evoluţia prepubertară şi pubertară a copiilor; posibilitatea pe care o are kinetoterapeutul  de a le sprijini evoluţia normală.
Aceasta a fost structurată astfel: Introducere, Capitolul I - Particularităţile morfo-funcţionale şi psiho-motrice ale elevilor din ciclul gimnazial, Capitolul II - Depistarea şi clasificarea tipurilor de deficienţe fizice din Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1 Tileagd, Capitolul IV - Programe şi structuri de exerciţii pentru corectarea deficienţelor fizice la cazurile depistate, Capitolul V - Analiza şi interpretarea datelor experimentului, Concluzii, Bibliografie și Anexe.
Depistarea şi urmărirea evoluţiei unei deficienţe este o problemă foarte importantă. Ea trebuie să asigure fixarea unui diagnostic iniţial complet, să permită obiectivizarea examenului în aşa fel încât urmărirea modificărilor obţinute în urma tratamentului aplicat să fie cât mai fidelă şi simplă. Ea se va realiza prin examinări somatoscopice şi somatometrice speciale, în cadrul controlului medical şi periodic.
Deficienţele fizice şi suferinţele cauzate de ele stânjenesc buna desfăşurare a muncii, provoacă pierdere de timp şi energie, scad randamentul şi valoarea rezultatelor, împiedică realizarea progresului şi menţin o stare psihică de nemulţumire şi enervare, de teamă şi descurajare, care demoralizează şi descurajează pe deficient.
Între dezvoltarea somatică şi cea funcţională este o dizarmonie. În concluzie, se impune o acţiune de echilibrare somato-funcţională, obţinându-se rezultate bune, prin kinetoterapie chiar şi atunci când subiectul se prezintă cu indici somato-funcţionali scăzuţi.
Din comisia de examinare au făcut parte: președinte  -  conf. univ. dr. Izabela Lozincă și prof. univ. dr. Vasile Marcu de la Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie al Universității din Oradea; Călin Hoțupan - inspector şcolar pentru educaţie fizică şi sport al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, care au apreciat materialul scris cu nota 10.
La eveniment au participat colegii, psiholog Alin Crețu și directorul instituției, prof. Kelemen Iuliu, care și-au exprimat pozitiv punctele de vedere.
Psiholog Alin Crețu
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Lucrare metodico - științifică pentru obținerea gradului didactic I.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminic, 21 iulie 2019