Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

A doua sesiune a bacalaureatului

August-septembrie

A doua sesiune a bacalaureatului

Elevii care au promovat ultima clasă de liceu și nu s-au prezentat în sesiunea din iulie, precum și cei care nu au trecut de una sau mai multe probe ale examenului de bacalaureat organizate în sesiunile de anterioare, încep luni, 18 august 2008, probele orale.

Pentru sesiunea august - septembrie 2008, s-au înscris 54.982 de elevi, din care 1.519 vor susține probe în limba maternă. Candidații din această sesiune au fost repartizați în 157 centre de examen. Lucrările acestora la probele scrise vor fi evaluate în 59 de centre regionale.
Examinarea la probele orale/practice se realizează de către doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, în prezența a cel puțin trei candidați. Fiecare profesor evaluează răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi de la 1 la 10, în funcție de baremul de evaluare, astfel încât diferența dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depășească un punct. Nota finală la proba respectivă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori.
Pentru probele orale, candidații vor extrage un singur bilet, însă aceștia au dreptul la un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10 - 15 minute.
Un candidat se consideră „promovat" la proba orală/practică dacă a obținut minimum nota finală 5 (cinci) la respectiva probă.
Probele orale sunt eliminatorii. Candidații care obțin o notă sub 5 (cinci) sau nu se prezintă la o probă orală sunt declarați „respinși", respectiv „neprezentați" și pierd dreptul de a participa la probele următoare. Același lucru este valabil și în cazul candidaților eliminați, care rămân și fără posibilitatea recunoașterii notelor pentru sesiunile următoare. La probele orale și practice nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic și armonic, de la profilul artistic -  muzică.
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP) a elaborat și publicat pe site-ul http://www.subiecte2008.edu.ro/, modele de subiecte pentru probele orale la următoarele discipline:
limba engleză, limba franceză, limba germană modernă, limba și literatura germană maternă, limba și literatura croată, limba și literatura italiană, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, limba și literatura slovacă - profil real și uman, limba și literatura spaniolă, limba și literatura turcă maternă - profil teologic și pedagogic, limba și literatura turcă modernă, limba și literatura bulgară - profil uman, limba și literatura sârbă - profil real și uman, limba și literatura ucraineană, limba rusă și limba rusă pentru minorități.
Probele orale vor continua în zilele de 19 august cu limba și literatura maternă, respectiv 20 august - limba și literatura modernă. Prima probă scrisă (limba și literatura română) se va desfășura joi, 21 august. Susținerea probei scrise la limba și literatura maternă va avea loc vineri, 22 august, iar a probei scrise obligatorii a profilului (D), luni, 25 august. Proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (E) - scrisă sau practică - este programată marți, 26 august, iar ultima, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării (F) - scrisă sau practică -, miercuri, 27 august.
În data de 29 august vor fi afișate primele rezultate (până la orele 16.00) și vor fi depuse contestații (orele 16.00 - 20.00). Acestea vor fi soluționate în intervalul 30 - 31 august, urmând ca afișarea rezultatelor finale să se aibă loc luni, 1 septembrie. (Biroul de presă)Trimite email

luni, 30 martie 2020