Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

,,Şcoala altfel” la Rieni

De la Micii lingviști, la Micul prinț...

,,Şcoala altfel” la Rieni

,,Scopul educaţiei este să îi pregătească pe tineri să se educe ei înşişi pe parcursul vieţii lor". Robert Maynard Hutchins

Începând din anul şcolar 2011 - 2012 se desfăşoară programul „Şcoala altfel" timp de o săptămână.
Anul acesta, clopoţelul a sunat în 18 aprilie 2016. Activităţile desfăşurate în săptămâna 18 - 22 aprilie, la şcolile şi grădiniţele din comuna Rieni, sperăm să fi adus un plus-valoare întregii comunităţi şcolare, prin competenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, prin zâmbetele elevilor şi dascălilor implicaţi. Şcoala este cadrul  în care elevii învaţă să se poarte în societate, să ia contact cu propria cultură, dar şi cu culturi. Dirijarea lor spre o atitudine de promovare a valorilor naţionale vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale societăţii noastre, şi anume acelea de a-şi păstra o identitate la care să se raporteze permanent.
Astfel, s-au desfăşurat o mulţime de activităţi: culturale (,,Micii lingvişti", ,,Şezătoare literară", ,,Crainic sau reporter  pentru o zi", ,,În lumea basmelor"); concursul şcolar ,,Micii exploratori"; activităţi sportive - jocuri de mişcare, ştafete, întreceri; activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor (inclusiv voluntariat, în cadrul  proiectelor ,,De la inimă la inimă" şi ,,Dăruieşti o carte, dăruieşti o poveste"); activităţi de educaţie şi stil de viaţă sănătos (în cadrul proiectului naţional „Viaţa"); activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, în cadrul programului educaţional ,,Patrula de reciclare"); parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ (proiectul educaţional ,,Călătorie în lumea poveştilor"); ateliere de teatru („Micul prinţ"); ieşiri în natură; activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă. Săptămâna „Şcoala altfel" este săptămâna premergătoare Sărbătorii Sfintelor Paşti, o sărbătoare vastă atât în semnificaţii, cât şi în obiceiuri şi tradiţii, care se manifestă mai pregnant în zonele rurale. Tocmai de aceea s-au derulat şi activităţi prin care ne-am propus să conservăm frumuseţea autentică a acestei moşteniri culturale: vizite la biserică, ateliere de artă plastică - pictură pe sticlă, ouă încondeiate, dans - Lioara, dans tradiţional de Paşti, muzică - interpretarea de pricesne pascale.
În organizarea şi desfăşurarea activităţilor s-au implicat toate cadrele didatice din unitatea de învăţământ.  La Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rieni, respectiv la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ghighişeni, activităţile au fost coordonate de profesorii: Balint Liliana, Ilieş Angela, Indrei Cristina, Marge Loredana, Paşca Ancuţa, Bălan Cornelia, Tirla Simona, Szatmari Eszter, Ifrim Carmen, Muţiu Diana, Bodiuţ Corina, Jurj Ioana, Sabău Simona, Ramona Ţigan, Paşca Florica, Pirtea Laura, Bonchiş Daniel, Dudaş Marţian, Mocan Ioan și Mihuţa Marius; la Şcoala Primară Nr. 1 Valea de Jos, respectiv Grădinița Nr. 3 Valea de Jos, activităţile au fost îndrumate de prof. Popa Corina, Florincuţa Corina şi Dobra Adela; la Grădinița Nr. 5 Petrileni activitățile au fost organizate de d-na ed. Marcela Terme; la Şcoala Primară Nr. 2 Sudrigiu, respectiv Grădinița Nr. 4 Sudrigiu, activităţile au fost coordonate de prof. Anamaria Tancău şi Ioana Chiorean.
În iniţierea şi desfăşurarea bogatelor activităţi am beneficiat de sprijinul d-nei director Liliana Balint, căreia dorim să-i mulţumim pe această cale!
Prof. Ioana Chiorean
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: ,,Şcoala altfel" la Rieni.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 17 iulie 2019