Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Conferirea titlului de Profesor Honoris Causa doamnei prof. univ. dr. Ioana Moisil

În prima zi a IEEE-ICCCC2016

Conferirea titlului de Profesor Honoris Causa doamnei prof. univ. dr. Ioana Moisil

La propunerea rectorului Universității Agora, dl prof. univ. dr. Ioan Dzițac, Senatul universitar a acordat titlul de Profesor Honoris Causa al Universității Agora doamnei Ioana Moisil, cu ocazia celei de-a şasea ediţii a IEEE-ICCCC2016.

,,Doamna prof. univ. dr. Ioana Moisil a fost invitată de onoare a Universităţii Agora din Oradea la patru din edițiile conferinței noastre, în 2006, 2008, 2010 şi 2015, ocazii cu care a contribuit la ridicarea prestigiul activităţilor ştiinţifice organizate de universitatea noastră", a precizat președintele general și moderatorul conferinței, dl prof. univ. dr. Ioan Dziţac.
Domnul președinte Mișu-Jan Manolescu a prezentat Laudatio în onoarea doamnei profesor universitar doctor Ioana Moisil, cu ocazia decernării primului titlul de Profesor Honoris Causa din istoria Universității Agora. Ioana Moisil s-a născut în Bucureşti, la data de 25 mai 1948.
Şcoala generală şi liceul „George Coşbuc" le-au absolvit la Bucureşti.
Absolventă a Facultăţii de Matematică, Universitatea din Bucureşti (5 ani, specializare în Elasticitate), în 1971
Specializare în informatică (aplicată în domeniul tehnico-ştiinţific) - I.C.I. Bucureşti 1972
Certificat grad ştiinţific - Universitatea Liberă din Bruxelles, Școala de Sănătate Publică - 1991
Doctor în matematică în 1997 Academia Română - Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată ,,Gheorghe Mihoc - Caius Iacob" (sub conducerea profesorului Tiberiu Postelnicu), cu teza Incertitudine şi decizie în analiza factorilor de risc.
În perioada 1971- 1986, activează la I.C.I. București, ca programator stagiar, instructor, expert instructor, în cadrul departamentului de pregătire cadre pentru informatică. Între 1986 şi 1989 este matematician principal la I.M.F. „Carol Davila" Bucureşti - Catedra de Biofízică, iar din 1989 până în 1999 este analist-programator principal la Ministerul Sănătăţii, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală. Din 1999 este la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (U.L.B.S.) - Facultatea de Inginerie, conferenţiar universitar, iar din 2001, profesor universitar titular. Din 2010 se pensionează, dar continuă colaborarea cu U.L.B.S. în cadrul Centrului de Cercetare pentru Informatică şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Facultăţii de Ştiinţe.
Matematician-informatician, profesor universitar şi cercetător
Parcursul profesional are două direcţii clare, care însă se întrepătrund: educaţie în domeniul informaticii şi informatică aplicată în domeniul medical. Este membru fondator al Societăţii Române de Informatică Medicală, coordonează până în 2011 Grupul de lucru pentru informatică în nursing şi este reprezentant român în E.F.M.I. şi I.M.I.A. în grupurile de lucru pentru informatica în nursing, membru fondator al Fundației H.I.T. - Informatica și Telematica pentru Sănătate, membru al Federației Europene pentru Informatică Medicală - E.F.M.I., membru al Asociației Internaționale pentru Informatică Medicală - I.M.I.A., membru al Institutului Internațional de Tele-Medicină - I.I.T.I.M. - Italia, Membru Honoris Causa al Asociaţiei Medicale J.E.Purkyne din Boemia, Societatea Internaţională de Biostatistică Clinică - I.S.C.B., membru ASTRA - filiala Sibiu, în 2010, a lansat International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences, este redactor  al publicaţiei culturale ,,Lumina slovei scrise"...
Prima diplomă de Profesor Doctor Honoris Causa al Universității Agora din Oradea i-a fost înmânată doamnei profesor univ. dr. Ioana Moisil de către domnul rector, profesor univ. dr. Ioan Dzițac.
Ca răspuns la înaltul titlu conferit, domnia sa a prezentat lucrarea invitată sugestiv invitată ,,The wonderful adventures of the mathematician in Logic-land: from Łukasiewicz-Moisil Logic to Computers".
Ovidiu Dan
Pentru mai multe poze (94 de poze), accesați Galeria foto: Conferirea titlului de Profesor Honoris Causa doamnei prof. univ. dr. Ioana Moisil.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023