Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

BACStud 2016 - o adevărată sărbătoare studenţească (II)

Simpozionul Naţional ,,Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești

BACStud 2016 - o adevărată sărbătoare studenţească (II)

Simpozionul Naţional ,,Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești", BACStud 2016, desfăşurat ca eveniment satelit în cadrul celei de-a VI-a ediţii a conferinţei IEEE-ICCCC 2016, în perioada 11-13 mai la Oradea şi Băile Felix, a fost o adevărată sărbătoare studenţească.

BACStud 2016 s-a înscris în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale.
Scopul acestui simpozion, acela de a crea un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură între studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu extindere internaţională, în vederea unor colaborări viitoare, a fost atins pe deplin.
Invitaţi de onoare ai simpozionului, precum acad. Florin Gheorghe Filip, membru titular al Academiei Române, distinsa doamnă prof. univ. dr. Ioana Moisil, nepoata marelui Grigore C. Moisil şi domnul ec. George Ofrim, patron al Fabricii de mobilă ARCER şi a Hotelului Grădina Morii din Sighetu Marmației, reprezentat la simpozion de fiul domniei sale, Dan Ofrim, au contribuit la ridicarea prestigiului ştiinţific al BACStud2016.
Un număr de 88 de lucrări științifice acceptate, prezentate pe secţiuni paralele, conduse de cadre didactice din diversele centre universitare prezente la simpozion, care au avut misiunea de a modera şi evalua lucrările în urma prezentării acestora, au fost distribuite pe următoarele șapte secțiuni de lucru: Secţiunea inginerie, Secţiunea ştiinţe juridice, Secţiunea ştiinţe administrative, Secţiunea ştiinţe economice, Secţiunea multidisciplinară a studenţilor doctoranzi, Secţiunea internaţională pentru studenţi şi elevi în limba engleză, Secţiunea specială multidisciplinară pentru elevi.
La aceste secţiuni s-a mai adăugat Secţiunea aplicaţii practice-demonstrative, simulări şi ,,EXPO_BACStud 2016", la care au participat peste 15 instituții şi firme locale, secţiune la care publicul larg a putut asista la procese simulate în cauză civilă şi în cauză penală, activităţi de informare, standuri de prezentare şi activităţi practice demonstrative, expoziţii de tehnică oferite de reprezentanţi locali ai instituţiilor de poliţie, jandarmerie, comunicaţii etc, un ,,Concurs de exerciţii demonstrative şi expoziţie de proiecte tehnice elaborate de studenţi"; cursele cu pneumobilul 2016 a făcut deliciul celor prezenţi etc.  În cadrul aceleiaşi secţiuni, cei prezenţi au putut vizualiza diverse standuri de prezentare, cum ar fi standul de prezentare ,,Creativitatea - factor de dezvoltare a afacerilor din domeniul textile-pielărie", standuri de prezentare şi promovare a activităţilor de voluntariat cu prilejul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (9 - 15 mai 2016) de la Şcoala Gimnazială Internaţională Agora, Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu" Oradea, precum şi alte standuri şi activităţi din Curriculumul Internaţional, prezentate de Şcoala Gimnazială Internaţională Agora.
La toate acestea s-au mai adăugat alte activități care au îmbogățit consistent agenda simpozionului: un tur al oraşului Oradea, cinele festive, una dintre acestea fiind o seară românească, activităţile de agrement şi sportive din Băile Felix în care au avut loc concursuri de înot cu premii şi...nu în cele din urmă, surpriza organizatorilor de a le oferi participanţilor doritori şi disponibili un weekend, în continuarea programului BACStud, pe miraculoasa Vale a Arieşului.
La BACStud 2016 au participat peste 120 de cadre didactice, studenţi şi elevi cu afilieri din nouă universități din țară: Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu - Facultatea de Inginerie, Universitatea „Politehnica" Timişoara - Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea din Petroşani, Universitatea ,,Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu, Universitatea ,,Eftimie Murgu" din Reșița, Universitatea din Oradea, Universitatea Agora, din patru licee și școli gimnaziale din Oradea: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu", Școala Gimnazială Internațională Agora, Școala Gimnazială „Avram Iancu" Oradea și Şcoala Gimnazială ,,Oltea Doamna", precum şi de la un colegiu din Danemarca (Struer Statsgymnasium).
Toţi participanţii la BACStud 2016 au primit diplome (de merit, de excelență sau de participare), cărţi oferite de către specialiştii pe diversele domenii.
Așa după cum am spus și am scris și la prima ediție BACStud2016, cea mai importantă reuniune studențească orădeană a demonstrat, dincolo de mesajul ştiinţific, cu multiple valenţe instructiv-educative, forţa unităţii colectivelor înfrăţite. Felicitări celor două universităţi orădene surori, Universitatea Agora (organizatorul principal) şi Universitatea din Oradea (coorganizator, prin intermediul Centrului de Creaţie Ştiinţifică şi Inovare al Studenţilor Energeticieni Orădeni, CCSISEO), înfrăţite în toată puterea cuvântului, programul şi scopul lor fiind aceleaşi; iar, reuşita simpozionului este rodul muncii şi responsabilităţii comune, al celor două colective de cadre didactice şi studenţi care au acţionat cu multă dăruire, în mod unitar. Reuşita simpozionului se datorează însă tuturor celor implicaţi, comitetului editorial, comitetului de organizare, tuturor participanţilor: cadre didactice, studenţi, elevi, firme şi instituţii, sponsori, cărora le mulţumim pentru implicare, pentru efortul depus și pentru interesul manifestat de a participa la cea de-a doua ediție a Simpozionului Național ,,Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești", BACStud2016.
Sincere felicitări tuturor participanţilor şi premianţilor şi să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine la ediţia BACStud 2017!
Detalii la adresele:
http://univagora.ro/ro/bacstud2016/
http://energetica-oradea.ro/ccsiseo
Responsabil eveniment,
conf. univ. dr.  ing.  Dzițac Simona
Un nou succes național!
Trebuie să precizăm că sublinierile din text ne aparțin, că din modestia pe care o caracterizează, doamna conf. univ. dr. Simona Dzițac nu și-a dorit să sune a laudă (de sine) reușita manifestării și nu-și arogă vreun merit aparte, deși toată organizarea și truda au stat pe umerii domniei sale și ai bunilor săi colaboratori din familia proprie și din familia de la locul de muncă; o spunem noi, sincer și deschis, care am monitorizat tot ce s-a făcut atât ,,acasă" (la Universitatea Agora, în amfiteatru, în săli, pe coridoare și în curte), dar și la Băile Felix, iar nenumăratele imagini (poze) stau mărturie vie a tot ce s-a înfăptuit în zilele simpozionului național studențesc.
În concluzie, sincere felicitări și mulțumiri, distinsă doamnă profesor Simona Dzițac, măcar atât!
Ovidiu Dan
Pentru mai multe poze (227 de poze), accesați Galeria foto: BACStud 2016 - o adevărată sărbătoare studenţească (II).

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023