Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
25 noiembrie 2020
*1. Ideea unui profesor britanic: acces universal la învățământul superior – ,,cheie” pentru combaterea dezinformării / În lumea digitală, pentru oameni e vitală ,,capacitatea de a nu fi înșelat”
.....
,,Pandemia ne scufundă în lumea virtuală mai adânc și mai rapid decât ne-am fi putut imagina cu doar un an în urmă, iar ușurința de proliferare a falsurilor devine tot mai tulburătoare”, scrie într-un articol publicat de revista de specialitate Times Higher Education profesorul Tim Blackman, vicecancelar al The Open University, mare universitate britanică având o lungă tradiție de predare la distanță. În acest context, el face trimitere la rolul educației de a preveni înșelăciunea și afirmă: ,,pentru ca învățământul superior să poată vaccina populațiile împotriva dezinformării, e nevoie să universalizăm accesul la acesta”.

*2. Avocatul Poporului cere Ministerului Educației să ia în considerare redeschiderea școlilor, conform recomandării OMS
.....
Avocatul Poporului cere Ministerului Educației să suspende educația online și să ia în considerare redeschiderea școlilor, practică la care au recurs aproape toate marile state europene. Instituția condusă de Renate Weber s-a sesizat din oficiu în legătură cu situația asigurării de laptopuri la cerere pentru profesori, pentru continuarea școlii în on-line, se arată într-un document obținut de Edupedu.ro.

*3. Cercul de informatică ,,Programare cu răbdare”, premiat la WITSA Global ICT Excellence Awards. Activitățile STEM s-au extins la nivel național cu peste 800 de copii la doi ani de la înființare
.....
La doi ani de la înființare, cercul de informatică ,,Programare cu răbdare” de la Bacău se extinde la nivel național și primește premiul World Information Technology and Services Alliance (WITSA). Cercul are acum peste 20 de centre în țară și chiar în alte țări, iar 800 de copii și tineri frecventează activitățile educative.
Premiile WITSA Global ICT Excellence Awards onorează realizările în aplicarea tehnologiei informației în întreaga lume. Câștigătorii au prezentat excelență în una din cele patru categorii: Excelența sectorului public, Excelența sectorului privat, Creșterea durabilă și Oportunitatea digitală.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
21 noiembrie 2020
*1.Estonia: Ministrul Educaţiei demisionează după ce presa a scris că își ducea copiii la școală cu șoferul și mașina de serviciu
.....
Ministrul Educaţiei din Estonia, Mailis Reps, a demisionat ,vineri, după ce presa locală a arătat că ea folosea maşina de serviciu şi şoferul pentru a-şi duce copiii la şcoală, informează dpa, citată de Agerpres.
Tabloidul Ohtuleht a scris că un şofer al ministerului a folosit de mai multe ori o maşină de serviciu pentru a duce la şcoală şi a-i aduce acasă pe copiii lui Mailis Reps.

*2.Olimpici naționali de liceu au creat un site unde îi ajută pe elevii de a VIII-a să învețe pentru Evaluarea Națională: Scopul este de a ajuta copiii cu mai puține resurse să își atingă obiectivele educaționale, în contextul pandemiei
.....
Șase olimpici au pornit un proiect inedit pentru a-i ajuta pe elevii mai mici care trebuie să susțină în vara viitoare Evaluarea Națională. „Ne dorim să ajutăm elevii de clasa a VIII-a să treacă cu bine peste această situație dificilă creată de pandemie. Oferim lecții săptămânale care urmează curricula pentru Evaluarea Națională 2021”, au explicat aceștia în descrierea de pe site-ul pentru meditații lansat de ei – matex.xyz.

*3. Tabloul dezastrului din învățământul superior: România – pe ultimele locuri din Europa la numărul de tineri cu studii superioare, rata de înscriere la universitate, personal academic – Raport Bologna 2020
.....
România se află pe ultimul loc în Europa când vine vorba despre procentul persoanelor cu studii superioare în categoria 25-34 de ani, pentru care-și propusese o creștere substanțială până în 2020, potrivit unui nou raport dat publicității săptămâna aceasta. Documentul arată că țara se află, în același timp, printre ultimele din Europa din punct de vedere al persoanelor cu studii superioare pe celelalte categorii de vârstă, în pofida unor creșteri semnificative în ultimul deceniu și jumătate. În plus, se numără printre ultimele state europene la capitole precum rata de înscriere a tinerilor în învățământul superior, în timp ce numărul de instituții de învățământ superior și cel al angajaților din mediul academic au înregistrat scăderi în ultimele două decenii, marcate de dezvoltare la nivel european.

„Bune practici în procesul instructiv-educativ la clasele cu predare în limba minorităților din România

Invitația la Simpozionul național

„Bune practici în procesul instructiv-educativ la clasele cu predare în limba minorităților din România

Prof. ing. Mihai Molnar, prof. Ioana Vana și prof. Sorina Muntean lansează o provocare și o invitație tuturor cadrelor didactice la Simpozionul național „Bune practici în procesul instructiv-educativ la clasele cu predare în limba minorităților din România".

Consultați

REGULAMENTUL Simpozion naţional

 

„BUNE PRACTICI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV LA CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚILOR DIN ROMÂNIA"

Motto:

        "Când ai 10 paşi de făcut, 9 paşi sunt jumătatea drumului."
                                                                                     (proverb japonez)

ARGUMENT

            Acest simpozion își propune să reunească profesorii care problematizează eficiența procesului de predare-învățare, în contextul varietății disciplinelor studiate în școlile și clasele cu limba de predare în limbile minorităților naționale.

            Considerăm că a preda la școlile și clasele  cu limba de predare în limbile minorităților naționale este o provocare, dar și un beneficiu pentru noi ca dascăli.

            Oferirerea de șanse egale, includerea în societate și mai apoi inserția elevilor minorităților naționale în câmpul de muncă, precum și dezvoltarea spiritului de formare personală a acestora pe toată durata vieții este scopul comun al tuturor, astfel noi, profesorii, prin intermediul acestui simpozion ne propunem să ne unim forțele la nivel național și să prezentăm câteva elemente de bune practici dobândite la catedră  de-a lungul anilor.         

   SCOP

            Simpozionul naţional constituie  un  prilej bun pentru  prezentarea cercetării personale a fiecărui profesor prin munca la catedră, la școlile și clasele  cu limba de predare în limbile minorităților naționale, menţinerea contactului între profesorii de specialitate, dar nu numai, îmbogățirea experienței și de ce nu, aplicarea unor metode propuse sau strategii amintite.

            Astfel, simpozionul reprezintă o modalitate concretă  de reflecţie si analiză obiectivă asupra îmbinării corecte a tradiționalului cu modernul, în ceea ce privește procesul de predare- învăţare -evaluare la școlile și clasele  cu limba de predare în limbile minorităților naționale.

            Finalitatea acestui simpozion se va materializa prin publicarea lucrărilor pe un suport electronic de tip CD cu ISBN.

OBIECTIVE

- împărtășirea de către profesori a experienței dobândite la catedră;

- dezvoltarea de parteneriate între instituții de învățământ din alte județe;

- oferirea posibilităţii cadrelor didactice de a-şi susţine propriile concepţii, idei - privind didactica modernă aplicată acestei discipline.

GRUP ŢINTĂ

-   Cadre didactice

COORDONATORI

Prof. ing Karancsi Béla- director

Prof. Ostroveanu Ágota - director adjunct

Prof. ing. Molnar Mihai

Prof. Vana Ioana

Prof. Muntean Sorina

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Acest simpozion se va desfășura exclusiv on-line.

 PARTENERI

§  Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor;

§  Casa Corpului Didactic a Județului Bihor;

§  Biblioteca Universităţii din Oradea;

§  Biblioteca judeţeană "Gheorghe Şincai" Oradea.

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL SESIUNII:

Simpozionul naţional  se  desfăşoară  on-line.

Lucrările  se vor expedia  pe  adresa:  organizaresimpozion@yahoo.com

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

a.  Înscrierea candidaților:

            Înscrierea participanților la prezentul simpozionse face atât prin completarea fișei de înscriere anexată regulamentului, a acordului de parteneriat semnat și ștampilat de unitatea din care faceți parte, cât și prin achitarea taxei de 15 RON în contul RO45TREZ08221E330500XXXX- TREZORERIA MARGHITA, CF. 4593482- LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA, apoi scanarea chitanței doveditoare și trimiterea acestora inclusiv a lucrării dvs. în format electronic pe adresa de mail organizaresimpozion@yahoo.com.

        Termenul limită de înscriere se face până la data de 15 iunie 2016.

Relaţii suplimentare la tel. 0756313858- prof .ing. Molnar Mihai, 0755688055-prof. Vana Ioana.

Lucrările pot avea doi autori.

         Depunerea lucrărilor se face prin trimitere electronică la adresa de email organizaresimpozion@yahoo.com, până la data de 15 iunie 2016. Lucrările vor fi publicate pe suport CD cu ISBN.

b. Redactarea și trimiterea lucrărilor:

 - redactarea lucrării se va face în Microsoft Office Word 2007, format A4, scris la un rând si jumătate, cu margini egale de 20 mm (text aliniat Justify), cu diacritice;

titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;

- la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului (maxim 2 autori), unitatea de învăţământ, localitatea şi judeţul (Times New Roman, 12, Bold);

la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New Roman, l2 la un rând si jumătate);

- bibliografia  se  va  consemna  la  sfârşitul  lucrării,  în  ordine  alfabetică,  astfel:  nume, prenume autor, titlul, editura, anul;

- acordul de parteneriat, se va trimite scanat la adresa de mail organizaresimpozion@yahoo.com, după înregistrarea acestora, acordurile de parteneriat împreună cu diplomele și CD-urile vor fi expediate prin poștă. 

            Vrem să vă aducem la cunoștință, faptul că aceste lucrări vor fi sub semnătura ISBN, deci prin urmare, dorim să menționați sursele bibliografice dacă este cazul. Folosirea acestora prin neconsemnarea lor este o infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare!

Taxa de participare: 15 RON.

Taxa de participare include: - diploma de participare;

                                                         - costurile aferente achiziționării  CD-urilor;

                                                         - expedierea lucrărilor și a CD-urilor cu ISBN.

   Simpozionul se va finaliza cu eliberarea diplomei de participare și a expedierii acestora împreună cu CD-urile cu ISBN care cuprind lucrările simpozionului.

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru materialele care nu ajung în timp util şi în bune condiţii sau cele care nu respectă tema si cerinţele.

   Vă rugăm să expediați lucrările și acordul de parteneriat numai la adresa indicată.

 

 

 FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

LA SIMPOZIONUL NAŢIONAL:

„BUNE PRACTICI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV LA CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚILOR DIN ROMÂNIA"

 

Participanţii sunt rugaţi să completeze  corect fişa de înscriere. Datele oferite se vor utiliza la redactarea diplomelor de participare la simpozion.

 

Numele şi prenumele

cadrului didactic participant:_____________________________

Instituţia de învăţământ:___________________________________

Adresa institutiei de învăţământ:_______________________________________

Localitatea /Judeţul:__________________

Titlul lucrării:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

 E-mail personal:____________________________________________________

Telefon personal:___________________________________________________

 

 

Declaraţie antiplagiat: Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest simpozion este rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt indicate în lucrare, respectând regulile de evitare a plagiatului:

- Fragmentele de text reproduse întocmai, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi fac trimitere la sursă;

- Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori conţine referinţa precisă.

- Rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original.

 

Semnătura:_______________

 

 

Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi prin trimiterea în format electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea.

Fişa de înscriere se completează şi se trimite împreună cu acordul de parteneriat completat, ștampilat și scanat, respectiv chitanța scanată care atestă achitarea taxei de participare pe mail la adresa organizaresimpozion@yahoo.com până în data de 15.06.2015.

Lucrarea se   trimite pe mail la adresa organizaresimpozion@yahoo.com până în data de 15.06.2015.

 

Unitatea............................................................

.........................................................................

Str. ..................................................................

TEL. ...............................................................

NR. de inreg....................................................

 

 

Liceul Tehnologic, nr.1 Cadea                                                                                 

Str.De Jos, Nr. 48, Loc. Cadea

TEL. 0722252238

NR. de inreg........................................

 


      

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între

  • Liceul Tehnologic, nr.1 Cadea, Str.De Jos, Nr. 48, Loc. Cadea, județul Bihor, reprezentat prin d-nul prof. ing. Karancsi Béla, în calitate de director, prof. Ostroveanu Agota- director adjunct, prof. ing. Molnar Mihai, prof. Vana Ioana, prof. Muntean Sorina, în calitate de profesori coordonatori, ai Simpozionului naţional „BUNE PRACTICI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV LA CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚILOR DIN ROMÂNIA"
  • " și:

..................................................................................................................., localitatea..................................................., judeţul ...................................,  reprezentat prof. .................................................................................., în calitate de director și prof. ..........................................................................................................., în calitate de coordonatori.

.

      Obiectul contractului

  • Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea între părţile contractante în vederea desfăşurării Simpozionului naţional, „BUNE PRACTICI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV LA CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚILOR DIN ROMÂNIA" ce va fi organizată în data de 28 iunie 2016 de Liceul Tehnologic nr.1 Cadea.

Obligaţiile părţilor

Organizatorul se obligă:

-                Să distribuie regulamentul Simpozionului naţional şcolilor partenere;

-                Să respecte termenul de desfăşurare al activităţii;

-                Să primească materialele realizate de către parteneri;

-                Să distribuie Cd-urile ce conțin lucrările cu ISBN;

-                Să emită şi să distribuie diplomele participanţilor.

 

   Partenerul  se obligă:

-                Să popularizeze activitatea în rândul cadrelor didactice din instituţia de învăţământ;

-                Să respecte regulamentul de desfăşurare a Simpozionului naţional;

-                Să trimită până la data limită la adresa indicată în regulament acordul de parteneriat înregistrat, semnat şi ştampilat, fişa de înscriere și lucrarea, respectiv dovada scanată a chitanței care atestă achitarea taxei de înscriere.

            Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării activităţii.

Liceul Tehnologic, nr.1 Cadea,

director,

prof. Karancsi Béla    

Trimite email

miercuri, 2 decembrie 2020