Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Raport cu privire la activitatea compartimentului Resurse umane

De la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Raport cu privire la activitatea compartimentului Resurse umane

Compartimentul Resurse umane din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OMECŞ 5559/27.10.2015.

La începutul anului calendaristic, conform Calendarului mobilităţii pentru anul şcolar 2016-2017, au fost introduse în aplicaţia electronică 1.633 de posturi didactice/catedre declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ din judeţul Bihor. În perioada de mişcare a cadrelor didactice titulare, în cadrul şedinţelor publice desfăşurate au fost ocupate în vederea completării normei didactice 59 de fracţiuni de catedră. De asemenea, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate respectiv transfer conform art. 48 din Metodologia menţionată mai sus, au fost realizate 26 de repartizări, iar 41 de fracţiuni au fost ocupate prin detaşări pentru nesoluţionarea restrângerilor de activitate. Următoarea etapă de mobilitate a fost pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, etapă în care 59 de cadre didactice titulare s-au pretransferat. Conform prevederilor art. 253 din Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada prevăzută de calendar, au fost repartizate în vederea angajării pe perioadă nedeterminată 69 de cadre didactice.
După aprobarea prelungirii contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2016-2017 pentru cadrele didactice care au obţinut note peste 7 în ultimii doi ani şi au dobândit definitivatul în învăţământ, pentru ocuparea prin concurs, au fost publicate în data de 12 mai 2016, 1187 posturi didactice/ catedre/ fracţiuni de catedră (515 în mediul urban, iar 672 în rural), dintre care 66 sunt în vederea repartizării pe perioadă nedeterminată (48 urban şi 18 rural).
În perioada 13-20 mai 2016, în sala festivă a Colegiului Tehnic ,,Mihai Viteazul" Oradea, au fost preluate cereri, împreună cu documentele solicitate în acestea, pentru mai multe categorii de cadre didactice, printre care şi cele care doreau înscrierea la Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar 2016. Pentru concurs au fost înregistrate cererile a 1.323 de persoane. Persoanele absolvente ale studiilor din promoţii anterioare, au avut ca perioadă de validare a cererilor de înscriere la concurs, perioada 24-27 mai 2016. În această perioadă au fost validate cererile a 1.040 de persoane, astfel, în vederea primelor probe de concurs şi anume inspecţiile speciale la clasa respectiv probele practice, au fost programaţi conform calendarului 1.040 de absolvenţi ai promoţiilor anterioare şi 248 de  absolvenţi ai promoţiei 2016. Precizăm că inspecţiile la clasă şi probele practice se  desfăşoară în perioada 30 mai-1 iulie 2016.
Absolvenţii promoţiei curente îşi vor valida cererile de înscriere la concurs după susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în perioada 14-15 iulie 2016.
Desfăşurarea concursului va avea loc în patru centre a căror asociere cu disciplinele de concurs poate fi găsită pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor şi acestea sunt:
Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazul" Oradea pentru disciplinele tehnice, învăţământul special precum şi învăţătoarele şi educatoarele în limba maghiară respectiv germană;
Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu" Oradea pentru istorie, geografie, ştiinţe socio-umane, limba română, limbi materne respectiv moderne şi religie;
Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga" Oradea pentru ştiinţe, arte şi educaţie fizică şi sport;
Şcoala Gimnazială ,,Dacia" Oradea pentru învăţătoare şi educatoare limba română.
Concursul se va desfăşura în data de 20 iulie 2016, afişarea rezultatelor fiind programată pentru 27 iulie 2016. Înregistrarea contestaţiilor va fi realizată în perioada 27-28 iulie 2016, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen 3 august 2016.
După concurs vor avea loc şedinţe publice conform calendarului mobilităţii. Precizăm că toată informaţia necesară cu privire la mobilitatea personalului didactic poate fi găsită pe site-ul www.isjbihor.ro la secţiunea Resurse umane.
Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane
prof. dr. Horea Abrudan & Emil Florea

Trimite email

miercuri, 19 iunie 2019