Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Absolvenţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM Bihor

Important

Absolvenţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM Bihor

Începând cu 3 iunie, absolvenţii acestei promoţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la AJOFM Bihor beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe de formare profesională.
Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrate la structurile AJOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 de lei.
Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.
AJOFM Bihor atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2016 că data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2015 - 2016 este 3.06.2016 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat (conform Ordinului MECS 4.496/13.07.2015 privind structura anului şcolar, cu modificările și completările ulterioare).
Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele AJOFM Bihor în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).
Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM Bihor din Oradea (Str. Transilvaniei Nr. 2) sau la punctele de lucru din Aleșd (Str. Rândunicii, Nr.4), Beiuș (Str. Samuil Vulcan, Nr. 16), Marghita (Str. Eroilor Nr. 2) sau Salonta (Str. Libertății Nr. 21).
În cursul lunii iunie vor fi demarate nouă cursuri de formare profesională
1.bucătar, minimum 8 clase, nivel calificare II - 720 de ore 
2.ospătar, înv. general obligatoriu, nivel calificare II - 720 de ore    
3.lucrător în comerț, minimum 8 clase, nivel calificare I - 360 de ore           
4.stivuitorist, potrivit autorizării furnizorului, specializare, 100 de ore         
5.frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, învățământ obligatoriu, nivel calificare II - 720 de ore   
6.operator calculator electronic și rețele, înv. obligatoriu, inițiere - 180 de ore
7.competențe comune comunicare limba engleză, înv. obligatoriu, inițiere - 100 de ore      
8.competențe comune comunicare limba germană, înv. obligatoriu, inițiere - 80 de ore       
9.sudor, înv. nivel calificare II - 720 de ore  
Director  executiv
Csaba  Bekesi

Trimite email

joi, 12 decembrie 2019