Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Cursul festiv al studenților de la Drept și Științe Economice

Marți, comunitatea academică Agora a sărbătorit

Cursul festiv al studenților de la Drept și Științe Economice

Binecuvântați cu o vreme însorită, cu sufletele frumoase, deschise și romantice, pline de trăiri intense, studenții Universității Agora, de la Facultatea de Științe Juridice și Administrative și de la Facultatea de Științe Economice, s-au adunat în marele ,,amfiteatru" din curtea Universității Agora pentru cursul festiv.

Pe scenă au luat loc membrii conducerii decizionale, membrii fondatori ai Universităţii, respectiv dl prof. univ. dr. ing. Mişu Jan Manolescu, preşedintele Fundaţiei Agora, fundaţie care a înfiinţat Universitatea Agora (și Şcoala Internaţională Agora), domnia sa fiind şi preşedintele Consiliului de Administraţie, şi doamna profesor univ. dr. Adriana Manolescu, decan fondator şi preşedinte al Senatului universitar; alături s-au aflat dl rector, prof. univ. dr. Ioan Dzițac, doamna prorector, conf. univ. dr. Gabriela Bologa (dar și decan de an al studenților de la Științe Economice), dl lector univ. dr. Casian Butaci - decanul Facultății de Științe Economice, conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu - director al departamentului de Științe Sociale, conf. univ. dr. Ramona Mihaela Urziceanu, cancelar, lector univ. dr. Liviu Lascu - decan de an al studenților de la Facultatea de Științe Juridice și Adminstrative, precum și șefii de promoție de la cele patru specializări: Drept și Poliție locală, Management, respectiv Contabilitate și informatică de gestiune.
,,Să luptați, să fiți valoroși și să schimbați această țară"
Conform tradiției, decanii de an, decanii de suflet ai studenților și-au expus prelegerile; domnul procuror Liviu Lascu și-a ales ca subiect ,,Acordul de recunoaștere a vinovăției", tocmai pentru că  este o instituție foarte nouă în peisajul dreptului procesual penal din România, după cum avea să sublinieze domnia sa, iar doamna prorector Gabriela Bologa, adresându-se viitorilor economiști și manageri, a făcut o radiografiere a stării economice europene, a Uniunii economice și monetare, cu trimitere la Legea 77/2016, Legea privind darea în plată, sfătuindu-i pe absolvenți să fie corecți și demni, îndrăzneți și eficienți la locul de muncă, sinceri cu ei înșiși, muncitori și responsabili. Anterior, dl procuror Liviu Lascu, analizând cele două tipologii extreme de studenți (îndrăzneți și demotivați), i-a sfătuit pe absolvenții agoriști să evite să intre în marea masă a mediocrității și să facă lucrurile de așa manieră încât să nu le fie rușine de ei înșiși; să lupte, să fie valoroși și să schimbe în bine România.
,,Să învățăm și din greșelile altora și să nu le repetăm"
În acest cadru festiv, domnul rector Ioan Dzițac a mulțumit colegilor universitari pentru realegerea sa ca rector, iar pe studenții agoriști i-a felicitat pentru realizări (rezultatele de excepție obținute la Institutul Național de Magistratură și la Simpozionul național BACStud, participare la Școala de vară din China...), motive de mândrie pentru comunitatea academică Agora. Ca cel mai ,,bătrân" dintre universitari, dl rector și-a permis și un sfat pentru absolvenți, având în vedere că greșeala este omenească și că toți greșim în viață, mai mult sau mai puțin, trebuie să ținem cont și de rolul educativ al greșelii: ,,E bine să învățați din propriile greșeli, aceasta fiind cea mai temeinică învățătură; dar viața-i prea scurtă ca să învățăm doar din propriile greșeli, să învățăm și din greșelile altora și să nu le repetăm".
,,V-ați stabilit un ideal, urmați-l. Dezvoltați-vă spiritul practic!"
La sărbătoarea comunității Agora, distinsul președinte Mișu-Jan Manolescu a făcut o radiografiere a generației de față, exprimându-și încrederea că absolvenții agoriști nu vor îngroșa marea masă a mediocrității. În ideea  argumentării (motivării) optimismului, încrederii în generația de față, domnul președinte a readus în atenție cazul studenților economiști antreprenori de succes care au obținut finanțare pentru planurile proprii de afaceri premiate în cadrul proiectelor europene derulate de Fundația Agora, iar ca o noutate ,,fierbinte'', le-a dat de veste că Agora a devenit Centru de testare Cambridge.
,,Vorbind la sfârșit, auditoriul te stimulează să fii concis, a spus președintele Senatului universitar, doamna profesor univ. dr. Adriana Manolescu, în intervenția domniei sale. V-ați stabilit un ideal, urmați-l. Dezvoltați-vă spiritul practic care să vă stimuleze în a găsi soluții să nu abandonați acest ideal de dezvoltare a carierei. Dacă este drept drumul pe care l-ați ales sau alte drumuri, alte idealuri pe care le veți avea în viață, dacă este drept obiectivul dumneavoastră, nu-l lăsați pentru nimic, nu vă abateți de la realizarea lui. Perseverența înseamnă în carieră nu numai să vă realizați obiectivele, ci și să mulțumiți prin realizarea lor, să mulțumiți celor care v-au stat alături. Nu uitați să fiți recunoscători pentru tot ce ați realizat prin forțele proprii! Eu sunt recunoscătoare comunității academice Agora care ne-a adus aici și care încearcă să-și manifeste recunoștința. Mulțumesc tuturor", a spus în încheiere doamna președinte Adriana Manolescu.
Vorbind în numele studenților de la cele patru specializări, șefii de promoție (Iambor Stela Emilia - specializarea Drept, Cotuna Denisa Mihaela - Poliție locală, Buda Denisa - Management și Csorjan (Racz) Monika - Contabilitate și informatică de gestiune) au mulțumit cadrelor didactice, comunității Agora și părinților pentru tot sprijinul acordat în formarea lor profesională, dar și colegilor pentru buna relaționare și prietenia legată în anii studenției. La rândul lor, șefii de promoție au fost felicitați de către doamna director Alina Angela Manolescu și dl decan Casian Butaci, care le-au înmânat plachete onorifice. De asemenea, în semn de înaltă prețuire au fost înmânate plachete onorifice distinșilor profesori: domnului prof. univ. dr. ing. Mișu Jan Manolescu, doamnei prof. univ. dr. Adriana Manolescu, domnului prof. univ. dr. Ioan Dzițac, doamnei conf. univ. dr. Gabriela Bologa, domnului lector univ. dr. Casian Butaci, doamnei conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu și domnișoarei conf. univ. dr. Ramona Mihaela Urziceanu.
S-a citit catalogul, iar studenții au fost felicitați pe rând de către îndrumătorii de an, lector univ. drd. Boșca-Rath Laura Dumitrana și conf. univ. dr. Judeu Viorina.
La sărbătoarea absolvenților agoriști, ultimul cuvânt l-au avut artiștii, membrii Grupului artistic Agora, cele patru soliste de top: Carmen Stoica, Alexandra Broinaș, Cristina Romocea Cociuba și Andrada Breb, precum și Radu Tîrb - la vioară și Alexandra Tîrb - la orgă, care ne-au emoționat în felul lor, prin mesajul sublim al muzicii, ofrandă adusă sărbătoriților zilei și comunității academice Agora.
Ovidiu Dan
Pentru mai multe poze (151 de poze), accesați Galeria foto: Cursul festiv al studenților de la Drept și Științe Economice. 

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023