Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Conferința ,,Minoritățile și drepturile omului”

Joi, în Aula Albastră, a avut loc

Conferința ,,Minoritățile și drepturile omului”

Aula Albastră a Universității Agora a găzduit, joi, 9 iunie 2016, Conferința ,,Minoritățile și drepturile omului", ediția 2016, având ca protagoniști membri ai minorității slovace din România.

Conferința a fost deschisă de doamna conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu, director al departamentului de Științe Sociale al Universității Agora,  director al Centrului Europe Direct, co-organizator al conferinței. Domnia sa a adresat un salut călduros invitaților și participanților din partea conducerii Universității Agora.
În prezidiu au luat loc domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, președinte al Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România (UDSCR), moderator al conferinței, doamna conf. univ. dr. Gabriela Bologa, prorector al Universității Agora, conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu și conf. univ. dr. Ioan Stan. Dintre invitații la conferință amintim: conf. univ. dr. Ștefan Herchi, de la Universitatea din Oradea, dl consilier Mihalcsak Bogdan, doamna profesor univ. dr. Adriana Manolescu, președinte al Senatului Universității Agora, studenți și cadre didactice, oameni de cultură din cadrul comunității slovacilor din Bihor, precum și cadre militare în rezervă și retragere din structurile de siguranță națională: Petrean Ioan, Gabor Iosif, Demian Dumitru, Croitoru Dan și Vasile Creț.
Conferința a fost structurată pe două secțiuni: Minoritățile naționale - noi instrumente și reglementări de drept internațional și Comunitatea slovacă din România. În plenul conferinței s-au prezentat materiale foarte interesante, noutăți legate de respectarea principiilor dreptului internațional cu privire la protejarea dreptului minorităților transfrontaliere. Domnul președinte Merka Adrian-Miroslav, deputat în Parlamentul României, a prezentat în PowerPoint un material consistent și interesant cu tema ,,Statistica, politica și evoluția demografică a slovacilor din România", în care a prezentat prin date, informații și multe imagini evoluția comunității slovace pe teritoriul României, fiind bucuros să afirme toleranța de care dă dovadă poporul român față de minorități, constituindu-se astfel într-un exemplu pozitiv pentru toată Europa și nu numai. Domnia sa a mai subliniat relațiile de prietenie existente între statul român și statul slovac, dovadă fiind vizitele președintelui și primului ministru făcute în Slovacia. Poporul slovac nu a uitat jertfa de sânge a soldaților români pentru eliberarea Cehoslovaciei în cel de-al doilea război mondial (în noiembrie 1944 - mai 1945), ca dovadă că pe teritoriul actual al Slovaciei se află cel mai mare cimitir militar de război românesc la Zvolen, unde își dorm somnul de veci peste 11.000 de militari români, jertfa de sânge a armatei române pentru eliberarea Cehoslovaciei fiind de peste 60.000 de militari, morți, răniți și dispăruți. Referitor la statistica și evoluția demografică a slovacilor din România, domnul deputat a arătat că din păcate, numărul slovacilor este în scădere, dar nu numai în România.
Dintre comunicările prezentate dorim să mai  evidențiem comunicarea domnișoarei Burlou Nagy Cristina, studentă a Universității din Oradea, care s-a referit la ,,Istoria slovacilor din România" și comunicarea doamnei profesor Mihaleț Jarka, director al Liceului Teoretic ,,Jozef Kozacek" din Budoi, cu tema ,,Sistemul de învățământ slovac din România". Cu abilitățile omului de la catedră, devotat învățământului, slujirii școlii și profesiei, doamna director a prezentat situația învățământului implementat la liceul slovac prin proiecte educaționale locale și naționale; din păcate, numărul elevilor este în scădere, dar se fac eforturi ca învățământul să slujească intereselor elevilor și comunității, la cele mai înalte cote ale exigenței educaționale.
La finalul primei părți a reuniunii, doamna conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu a adresat mulțumiri distinșilor invitați și participanților, asigurându-i de tot respectul și considerația din partea conducerii Universității Agora.
Conf. univ. dr. Ioan Stan   
Foto: Ovidiu Dan
Pentru mai multe poze (87 de poze), accesați Galeria foto: Conferința ,,Minoritățile și drepturile omului”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023