Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

,,Cartea săptămânii’’- model de activitate literară

La ,,Miron Pompiliu” Ștei

,,Cartea săptămânii’’- model de activitate literară

Această activitate, numită sugestiv ,,Cartea săptămânii", este una dintre activităţile pe care le-am desfăşurat intens cu elevii de gimnaziu, în ultimii ani.

Acest proiect de activitate a suferit mai multe transformări de-a lungul timpului, fiind iniţiat în școală încă din anul 2008. A purtat la început o denumire mai sofisticată, ,,Carte pentru minte şi suflet" şi se baza pe munca în echipă a elevilor din clasă.
În momentul de faţă, activitatea care îşi propune să stimuleze interesul elevilor pentru lectură s-a modificat, deoarece experienţa anilor trecuţi mi-a arătat faptul că forma de organizare a activităţii, pe echipe, avea avantaje, dar şi numeroase dezavantaje. În ultimii 3 ani, activitatea ,,Cartea săptămânii"a fost organizată sub o altă formă şi încet, încet tinde să devină una dintre activităţile obişnuite ale elevilor mei.
Activitatea aflată în discuţie se desfăşoară săptămânal, în cadrul orelor de limba şi literatura română, la clasele de gimnaziu şi se întinde pe parcursul a 15-20 de minute, pline de sensibilitate. În prima zi din săptămână, lunea, elevii care au citit în cursul săptămânii o carte sau fragmente dintr-o carte (un basm, o nuvelă, o schiţă, o povestire, o legendă etc.) prezintă în faţa clasei conţinutul acesteia, oferă informaţii despre colecţia şi editura la care a apărut, îşi exprimă opinia în legătură cu acţiunile din text sau faţă de personajele pe care le-au întâlnit, vorbesc despre sentimentele trăite pe parcursul lecturii. Copiii îşi împărtăşesc unii altora experienţa citirii unei cărţi şi trăiesc alături de colegi momente cu o puternică încărcătură emoţională. Pentru a facilita activitatea de prezentare a cărţii citite, elevii au la dispoziţie un jurnal de lectură structurat de profesorul de limba şi literatura română. Acest jurnal constituie un instrument de lucru eficient pentru elevul dispus să noteze pe parcursul lecturii impresiile de lectură şi citatele semnificative din textul citit. Cu ajutorul jurnalului de lectură, elevii pot realiza prezentări de carte surprinzătoare, chiar captivante, împletind informaţiile notate în jurnal cu prezentarea orală a textului citit. Este extrem de plăcut, în calitate de profesor, să asişti la o prezentare de carte, în cadrul căreia elevii poartă, efectiv, un dialog despre cartea citită şi fac schimb de opinii, care de care mai interesante. Cu atât mai reuşită este o prezentare de carte, cu cât creşte interesul colegilor pentru textul propus. De altfel, modul în care se desfăşoară această activitate, este foarte important; însufleţirea cu care un elev îşi prezintă textul citit, face ca acest text să fie mai atractiv sau mai puţin atractiv pentru restul colegilor. De aceea, evaluarea şi notarea elevului care realizează o prezentare de carte este proporţională cu numărul de pagini citite, cu modul în care a realizat prezentarea, dar mai ales cu stimulul pe care a reuşit elevul să-l producă asupra colegilor săi, cu interesul pe care l-a stârnit faţă de cartea citită, în rândurile elevilor clasei.
Elevii sunt evaluaţi de profesor şi notaţi cu puncte de la 1 la 10. De-a lungul semestrului, un elev va obţine un număr mai mare sau mai mic de puncte înregistrate în caietul special al profesorului, în funcţie de numărul de texte citite şi de modalitatea de prezentare a cărţii, în faţa clasei. Aceste puncte vor fi concretizate, la sfârşitul semestrului, în nota pentru lectura suplimentară, a fiecărui elev, notă ce se va trece în catalog.
La sfârşitul fiecărui an şcolar, se va acorda un premiu simbolic, pentru ,,cel/cea mai harnic/harnică cititor/cititoare a clasei".
Activitatea ,,Cartea săptămânii" devine astfel, din punctul meu de vedere, o strategie eficientă de stimulare a interesului pentru lectură, de dezvoltare a unor abilităţi de lucru pe text, dar mai ales de dezvoltare a abilităţilor de producere de text. Pot afirma cu tărie acest lucru, deoarece, în urma unor lecturi, elevii devin interesaţi să producă şi ei texte, fie modificându-le pe cele deja citite, fie realizând scrieri originale, imaginative. Această activitate evidenţiază, de asemenea, ardoarea şi pasiunea pentru lectură a unor elevi din clasele de gimnaziu. Aceste rezultate deosebite în privinţa lecturii s-au reflectat, evident, şi asupra activităţii de producere de text. Elevii care au fost desemnaţi pe parcursul anilor de studiu ,,cei mai harnici cititori", au dat dovadă de calităţi scriitoriceşti deosebite, de o exprimare nuanţată şi de un simţ artist, specific omului de litere.
Fără a avea pretenţia de a considera că e o activitate ce implică pe toţi elevii în aceeaşi măsură, ,,Cartea săptămânii" contribuie totuşi la direcţionarea elevului spre lumea lecturii, asigurând, într-o măsură mai mică sau mai mare, imboldul de care are nevoie elevul de gimnaziu pentru a citi ceva, din când în când. Mult succes tuturor dascălilor care își propun să readucă lectura printre activitățile obișnuite ale elevilor!
În loc de fotografii, am atașat un model al jurnalului de lectură, completat de un participant la activitate.
Director,
prof. Simona Pantea

Trimite email

duminic, 25 august 2019