Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Aplicarea O.U.G. nr. 51/14.09.2016 conduce la blocaje importante în economia țării, pe piața lemnului și la pierderea de locuri de muncă

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva

Aplicarea O.U.G. nr. 51/14.09.2016 conduce la blocaje importante în economia țării, pe piața lemnului și la pierderea de locuri de muncă

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva solicită Senatului României să respingă Proiectul de Lege elaborat de Guvern privind aprobarea O.U.G. nr. 51/2016 care nu corespunde problematicii și realităților din silvicultură și poate fi transformată într-o armă politică împotriva sectorului silvic.

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, singura organizație sindicală reprezentativă la nivel acestui sector de activitate din România, și-a adus contribuția încă de la înființare, din anul 1991, la elaborarea proiectelor de acte normative pentru sectorul silvic susținându-și propunerile la nivelul Parlamentului României, Guvernului României și ministerului de resort.
Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a solicitat Senatului României, prin scrisoarea nr. 22571/29.09.2016, să nu dea curs Proiectului de lege inițiat de Guvernul României și să respingă aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 de stabilire și sancționare a contravențiilor silvice, întrucât:
Guvernul României a elaborat în mod netransparent și abuziv O.U.G 51/14.09.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 de stabilire și sancționare a contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 726/20.09.2016. Elaborarea O.U.G 51/14.09.2016 s-a făcut fără nici o dezbatere publică, fără consultarea organizațiilor profesionale și sindicale din sectorul silvic, fără consultarea societății civile din sectorul silvic, fără consultarea specialiștilor silvici practicieni în domeniul administrării pădurilor din România.
Deși în Expunerea de motive la proiectul de lege înaintat de Guvern la Senatul României, în secțiunea Consultări efectuate în vederea elaborării actului normativ, se menționează în mod neadevărat că elaborarea proiectului de act normativ a fost făcută, printre altele, cu consultarea Asociației Progresul Silvic și Confederației Sindicatelor Consilva, în realitate, aceste organizații nu au fost invitate la nicio dezbatere având ca temă această ordonanță. În același document, la secțiunea Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ, se susține, de asemenea, că a fost îndeplinită procedura prevăzută prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, deși în realitate, această procedură este flagrant încălcată.
Ordonanța fost elaborată și emisă cu încălcarea procedurilor legale privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, lege care are ca scop „să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative și să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice."
În afara modului lipsit de transparență și de legitimitate în care a fost elaborată și aprobată O.U.G nr. 51/2016, se constată că ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 726/20.09.2016, ca act normativ aprobat în ședința de Guvern din data de 14.09.2016, deși din informațiile existente pe pagina oficială a Guvernului României reiese fără tăgadă că nu s-a regăsit pe ordinea de zi a acelei ședințe. Mai mult decât atât, constatăm că actul normativ nu se regăsește nici pe lista documentelor aprobate în ședința din 14.09.2016, conform comunicatului existent pe pagina oficială a Guvernului. În acest caz, este inexplicabil cum a fost aprobată ordonanța de către guvern în ședința din 14.09.2016 dacă nici măcar nu s-a regăsit în ordinea de zi a ședinței.
Conform prerogativelor constituționale, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență doar în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, cu obligația de a motiva urgența și necesitatea adoptării acestora. Însă în Parlament există un Proiect de lege de modificare a Legii nr. 171/2010 (PL-x 162) aflat în fază avansată a dezbaterilor la comisiile de specialitate din Camera Deputaților, proiect inițiat și susținut tot de Guvernul României. În aceste condiții, devine inexplicabilă, cel puțin în opinia noastră, aparenta necesitate și urgență a Guvernului de a emite o ordonanță prin care să modifice Legea nr. 171/2010.
Considerăm că Guvernul României apreciază eronat că în acest mod vor fi rezolvate problemele sectorului silvic din România. În această ordonanță, Guvernul României tratează administratorul de păduri și personalul silvic ca pe un delicvent și nu ca pe un profesionist, ca pe un specialist  de bună credință, ceea ce reprezintă o abordare total greșită.
Aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/14.09.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 va crea o vastă problematică ce poate conduce la blocaje importante în economia românească și pe piața lemnului, dar și la nemulțumiri și convulsii sociale. Considerăm că acest act normativ nu este ancorat în realitățile sectorului forestier, mare parte din sancțiunile contravenționale sunt îndreptate împotriva administratorului și personalului silvic și ating cuantumuri exagerate, de zeci de mii de lei, pentru fapte care pot fi oricând interpretate abuziv.
Aplicarea OUG nr. 51/2016 va conduce la îngreunarea sau chiar blocarea, în anumite situații, a aprovizionării populației rurale cu lemnul necesar pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece care va urma.
Ponderea articolelor din această ordonanță sancționează fapte a căror constatare subiectivă sau chiar abuzivă este lăsată la aprecierea agenților constatatori. Dat fiind subiectivismul cu care pot fi interpretate și aplicate anumite prevederi din OUG nr. 51/2016, aceasta poate fi transformată într-un instrument de aservire a personalului silvic autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
Constatăm cu îngrijorare faptul că Guvernul României tratează cu desconsiderare partenerii sociali și sectoare importante ale economiei românești așa cum este sectorul silvic, sector de siguranță națională, societatea civilă din sectorul silvic, organizațiile profesionale, organizațiile sindicale dar și patronale din acest sector, elaborând acte normative cu efecte imprevizibile asupra sectorului silvic și a celor peste 100.000 de salariați din acest sector.
Ordonanța de Urgență nr. 51/2016 a fost elaborată și aprobată de Guvern fără să țină seama de realitățile și nevoile sectorului forestier din România, fără consultarea specialiștilor din domeniul forestier și fără a fi recunoscute sau cunoscute realitățile societății românești.
Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a solicitat Senatului României ca, în situația în care se va constata necesitatea modificării și completării Legii nr. 171/2010 de stabilire și sancționare a contravențiilor silvice, elaborarea proiectului de modificare să fie făcută conform legii, prin organizarea de dezbateri la care să fie invitați să participe și reprezentanți ai societății civile din sectorul silvic, ai Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, ai Confederației Consilva, Federației pentru Apărarea Pădurilor și Societății inginerilor silvici din România ,,Progresul Silvic".
Lider, ing. Silviu Geană

Trimite email

joi, 2 aprilie 2020