Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 aprilie 2024

Concurs național pentru profesori, în programul LifeLab.

Premii pentru cadrele didactice care documentează și argumentează folosirea la clasă a fișelor educaționale cu aplicații practice de educație financiară la mai multe discipline
Banca Comercială Română (BCR) anunță extinderea programului LifeLab la nivel național, potrivit comunicatului de presă transmis cu ocazia Zilei Educației Financiare. Proiectul își propune să recompenseze profesorii care integrează noțiuni de educație financiară și discuțiile despre bani și comportamente financiare responsabile în predarea disciplinelor lor, la clasă.
Petiția pentru introducerea educației financiare în materiile predate la școală este deschisă și sunt invitați să o semneze cei care vor să susțină această schimbare.
Se pot înscrie toți profesorii care vor să le ofere elevilor lor abordări interesante, captivante și ancorate în realitate, chiar la disciplinele pe care le predau, indiferent de ciclul de învățământ, din orice școală și grădiniță.
Pentru a se înscrie, trebuie doar să își creeze un cont pe platforma Școala de Bani, să descarce materialele educaționale deja publicate în proiectul LifeLab, potrivite pentru materia pe care o predau și să le aplice la clasă.
Evident, profesorii care se înscriu trebuie să documenteze acest demers didactic prin fotografii sau clipuri video, realizate în timpul implementării fișelor la ore, să urce fișierele pe un link de transfer. Apoi, datele profesorului și o mică descriere despre cum a decurs ora și link-ul de transfer vor trebui completate pe pagina proiectului.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
28 martie 2024

Regulile pentru gradația de merit a profesorilor se vor modifica „într-un timp relativ scurt”, anunță Ligia Deca: Nu putem să venim cu revoluții acolo
Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat luni, 25 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că metodologia gradației de merit pentru profesori va fi revizuită și „e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt”. Pe 11 martie 2024, Ligia Deca spunea că în Ministerul Educației au loc discuții în prezent cu privire la „regândirea gradației de merit” și „regândirea treptelor de salarizare” a profesorilor.
Amintim că ordinul de ministru cu noile reguli pentru gradația de merit a profesorilor, programat să apară de Ziua Păcălelii, în acest an, a fost mutat pe 2 aprilie de Ministerul Educație, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial.
Ministrul Educației a spus luni că lucrează cu specialiștii OCDE pentru un cadru de evaluare de performanță potrivit pentru România: „Un alt sfat al lor este ca acest cadru să nu fie implementat brusc. Este nevoie de pilotare, este nevoie de timp de acomodare și este nevoie de predictibilitate pentru cadrele didactice”, a spus Deca.
„Prima discuție pe care o avem în acest sens este cea legată de revizuirea metodologiei gradației de merit, e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt. Și acolo avem prima discuție. Sigur, nu putem să venim cu revoluții acolo, pentru că, practic, e nevoie de un pic de timp să mergem pe recomandările OCDE.
Recomandările OCDE vorbesc și despre corelarea etapelor de promovare în carieră cu standarde profesionale, deci este vorba de o construcție a carierei didactice mai amplă, este vorba de timp pentru a putea avea rezultate obiective, de tipul evaluării standardizate pentru elevi, ca să poți să ai oglinda valorii adăugate la clasă. Și ne propunem, sigur, să venim cu o serie întreagă de propuneri, dar, din nou, aceste schimbări nu se pot întâmpla peste noapte”, a precizat Ligia Deca...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
12 martie 2024

Peste 12.000 de profesori și aproape 170.000 de elevi și studenți, parte din proiectele educaționale ale organizației Școala de Valori, în cei 14 ani de activitate (P)
Într-o lume într-o continuă schimbare, Școala de Valori continuă și ea să își împlinească misiunea de a călăuzi tinerii să învețe să devină creatorii propriilor vieți. Cu o experiență de 14 ani în crearea de proiecte educaționale, Școala de Valori a impactat pozitiv viața celor aproape 170.000 de elevi și studenți, precum și a celor aproximativ 12.000 de profesori.
Școala de Valori este o asociație non-guvernamentală înființată în 2009, care și-a oficializat activitatea în 2010, începând cu proiectul GROW, acum cunoscut sub numele de growedu.ro. Începând cu anul trecut, asociația și-a extins misiunea și în Diasporă. L’école des Valeurs este primul avanpost Școala de Valori în spațiul european, cu scopul de a susține dezvoltarea personală și profesională a românilor care trăiesc în Diasporă: https://lecoledesvaleurs.eu/ .

Școala de Valori rămâne implicată în susținerea educației la nivel european și în implementarea de proiecte Erasmus Plus, cu accent pe integrarea tinerilor pe piața muncii, deoarece învățarea continuă centrată pe valori este cheia cu care tinerii pot să-și atingă sau, de ce nu, să își depășească potențialul maxim.

În decursul celor 14 ani, Școala de Valori a fost alături de elevii din școala primară la cei din liceele tehnologice sau teoretice, i-a susținut în procesul de alegere a traseului educațional și de carieră. Studenții au cunoscut procesul de transformare al proiectelor Școala de Valori și, acum, sunt gata să fie antreprenori sau angajați cu competențe antreprenoriale, care știu că locul lor este într-un domeniu care să fie în armonie cu abilitățile lor personale. Pentru că profesorii sunt cheia dezvoltării elevilor, Școala de Valori se implică în crearea unor experiențe educaționale unice, interactive și inspiraționale, care vizează nu doar formarea inițială dar și pe cea continuă, adresând competențele de care au nevoie pentru a lucra cu elevii contemporani.

Credem cu tărie în puterea oamenilor de autodepășire...

„Întoarcere la izvoare... la arta þesutului”

În cadrul „Sãptãmânii culturale beiuºene”

„Întoarcere la izvoare... la arta þesutului”

În organizarea Casei de Culturã „Ioan Ciordaº” din Beiuº (în pateneriat cu instituþii de cuturã judeþene ºi locale, cu sprijinul direct al Primãriei municipiului Beiuº), în perioada 13 -19 octombrie 2008, se desfãºoarã programul „Sãptãmânii culturale beiuºene”.

 Manifestãrile au debutat luni (13 octombrie) la Casa de Culturã „Ioan Ciordaº” din localitate, cu douã comunicãri: „Beiuºul – poartã a culturii” (susþinutã de prof. Anca-Silvia Banda, directorul instituþiei) ºi „Importanþa relaþiei spectacol-spectator în educarea publicului” (lector univ. dr. Florina Carmen Mariº Hinsu).
 Marþi, „Mugurii de tezaur” au cântat ºi au jucat la Pãcãleºti
Membrii ansamblului de dansuri populare „Muguri de tezaur” al Casei de Culturã „Ioan Ciordaº” din Beiuº s-au întors, ieri (marþi, 14 octombrie 2008) la izvoare, participând la o ºezãtoare organizatã de directorul Casei de Culturã „Ioan Ciordaº”, prof. Anca-Silvia Banda, în vatra satului natal, acasã (la Pãcãleºti, nr. 94), în mijlocul sãtenilor ºi familiei.
În fiecare an, în cadrul „Sãptãmânii culturale beiuºene”, obiºnuim sã facem o vizitã la muzeu, fie la Muzeul municipal din Beiuº fie la Muzeul „Flutur” din Chiºcãu, în ideea familiarizãrii generaþiilor tinere cu tradiþiile noastre milenare prin întoarcere la izvoare”, motiveazã directorul Casei de culturã acþiunea de marþi. ªi fiindcã tema lectoratului a fost „Arta þesutului (în rãzboi)”, activitatea a fost gânditã ca o ºezãtoare, în vatra satului, chiar acasã la Minerva Boc, lector al ªcolii de Arte „Francisc Hubic” din Oradea, secþia
þesut-cusut din Beiuº, educatoare la grãdiniþa din satul Pãcãleºti (având 35 de ani de activitate didacticã la catedrã).
„Am ales sã venim aici, la izvoare, sã vedem cum se þese în rãzboi. Secþia de þesut-cusut a pornit firav, în urmã cu patru ani, cu patru elevi, dar a ajuns sã aibã astãzi 19 elevi (din sat ºi din împrejurimi). Faptul cã tot mai mulþi copii vin sã deprindã tainele þesutului ne dovedeºte cã existã o speranþã, speranþa cã meºteºugurile noastre nu se vor pierde în negura timpului. Am avut plãcerea sã fie alãturi de noi Claudia Sorina Vlas – secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse”, ne-a declarat Anca-Silvia Banda.
Raluca Boþa ºi Andrei Boiþ au fãcut demonstraþii la rãzboiul de þesut. Raluca a avut lucrãri în cadrul expoziþiei de artã popularã „Cinci generaþii”, iar Andrei este elev al ªcolii de Arte „Francisc Hubic” din Oradea, secþia þesut-cusut, în anul I. De reþinut este faptul cã cele cinci generaþii privesc chiar familia directoarei Anca-Silvia Banda, ea însãºi fiind o verigã în acest „lanþ” (care începe cu strãbunica - Ana Jugan, bunica – Saveta Bogdan, mama – Minerva Boc, fiicele – Anca Banda ºi Mirela Boþa, ºi nepoatele – Ana-Maria ºi Raluca Boþa). ªi ca la orice ºezãtoare, s-a cântat ºi s-a jucat, protagoniºtii fiind dansatorii ansamblului „Muguri de tezaur” ºi soliºtii: Anemona Blaga, Adela Manea, Delia Sopota, Andrada Bocoi, Andreea Tirla, Florina Morar, Sebastian Hahãu ºi Robert Tãu, acompaniaþi de highighiºul Nicolae Gaºpar („Culiþa” din Albeºti) ºi dobaºul Ioan Popa. La manifestare au fost prezenþi pãrinþi ai elevilor, vecini ºi elevi ai ºcolii din sat, însoþiþi de înv. Laura Laza. Pe masã, gazda a pus bucate pentru toþi cei care au venit la ºezãtoare, dar ºi „horincã” pentru highighiº ºi dobaº. Diplomele (de merit ºi de onoare) fac parte din palmaresul lectorului Minerva Boc, fiind mãrturii ale participãrii sale la concursuri ºi expoziþii de artã popularã tradiþionalã (organizate la Bucureºti, Oradea ºi la Târgul de pe Muntele Gãina).
De la „nunta de aur” la „Varietãþi bihorene”
În cadrul „Sãptãmânii culturale beiuºene” au mai fost programate medalioane ºi dezbateri (miercuri, la Biblioteca „Constantin Pavel” din Beiuº), întâlniri cu artiºti (joi, la casa de culturã, o întâlnire cu Voichiþa Mihoc), expoziþie ºi demonstraþie de prelucrare a lutului (vineri, la casa de culturã, protagoniºti – lectori Raul ºi Claudia Bocºe, precum ºi muzeograf Georgeta Brânda), expoziþie de uniforme, simboluri ºi tehnicã militarã româneascã din primul rãzboi mondial (sâmbãtã, la Muzeul municipal Beiuº, moderator, muzeograf Georgeta Brânda), iar duminicã, la încheierea manifestãrilor din cadrul „Sãptãmânii culturale beiuºene”, au fost programate douã evenimente: premierea cuplurilor care ºi-au sãrbãtorit „nunta de aur” ºi Festivalul-concurs „Varietãþi bihorene”, cu participarea unor formaþii ºi soliºti din Beiuº, ªtei, Vaºcãu, Budureasa, Remetea, Roºia ºi Pietroasa.
Anca-Silvia Banda, organizatorul principal al manifestãrilor, þine sã mulþumeascã tuturor participanþilor ºi invitaþilor, precum ºi instituþiilor locale ºi judeþene, în mod deosebit Primãriei ºi Consiliului local Beiuº, pentru sprijinul acordat în organizarea ºi desfãºurarea „Sãptãmânii culturale beiuºene”. (Ov. DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: „Întoarcere la izvoare... la arta þesutului”.

Trimite email
marți, 18 iunie 2024, 01:05:50 Ora de vară a Europei de Est