Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
17 ianuarie 2021
1.*Cum se va face testarea pentru depistarea cazurilor de Covid-19 în școli
.....
Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a oferit o serie de explicaţii pentru ProTV, privind procedura de testare în şcoli, scrie G4Media.ro.
Autoritățile iau în calcul deschiderea școlilor în 8 februarie și au anunțat o serie de măsuri, astfel ca revenirea copiilor în bănci să nu devină un risc pentru sănătatea lor. Dacă un elev dintr-o clasă este depistat pozitiv, atunci toți colegii săi vor fi testați, a anunțat ministrul Sănătății. Iar dascălii și personalul din școli sunt incluși în etapa a doua a campaniei de vaccinare anti Covid-19.

2.* Concursul pentru inspectori școlari generali și generali adjuncți va avea loc în primăvara aceasta, anunță ministrul Educației, iar cel pentru directori de școli, în vară. „Varianta de concurs din Legea lui Daniel Funeriu era mult mai bună decât ce avem astăzi”.

3.* Toate școlile trebuie să-și creeze conturi pe platforma de vaccinare, ca să-i înscrie și programeze pe profesori și pe ceilalți angajați, potrivit unei adrese către unitățile de învățământ și inspectoratele școlare, semnată de ministrul Educației, obținută de Edupedu.ro
„Fiecare unitate de învățământ va desemna o persoană responsabilă cu înregistrarea unității de învățământ preuniversitar pe platforma alocată campaniei de vaccinare, centralizarea datelor de identitate și programarea la vaccinare a personalului angajat în respectiva unitate. Informațiile cu privire la acțiunea de vaccinare pot fi trebuie să fie accesate pe linkul https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/”, se arată în documentul citat.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
30 decembrie
1.* Școlile trebuie să identifice și să raporteze numărul elevilor în situații de risc cu privire la încheierea mediilor pe semestrul I. Cîmpeanu: Vom stabili un plan de intervenție personalizată pentru evitarea abandonului școlar
.....
Ministerul Educației va dispune către toate unitățile de învățământ, prin intermediul inspectoratelor școlare, identificarea și raportarea până la 11 ianuarie 2021, a numărului elevilor aflați în situație de risc cu privire la încheierea mediilor pe semestrul I, se arată într-un comunicat de presă semnat personal de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.
Astfel, se va stabili un plan de intervenție personalizată pentru evitarea abandonului școlar cauzat de dificultățile derulării procesului de învățământ în sistem online, a comunicat ministrul.

2.* Sondaj Salvați Copiii: 63% dintre copii, părinți și profesori își doresc să revină la școală în ianuarie 2021, în condițiile în care 47% dintre elevi nu dețin toate resursele ca să învețe on-line
…..
Organizația Salvați Copiii România solicită deschiderea școlilor în luna ianuarie 2021, printr-un apel publicat pe pagina de Facebook. 63% dintre copii, părinți și profesori își doresc să revină la școală…

3.* Școlile trebuie să regândească curriculum-ul pentru a-i ajuta pe elevi să ajungă cu materia la zi, pandemia a limitat progresul școlar al acestora – raport O.F.S.T.E.D.
…..
Izolarea repetată din cauza pandemiei de coronavirus a limitat progresul elevului, impactul primei stări de urgență se resimte și acum, iar școlile trebuie să regândească curriculum-ul pentru a-i ajuta pe elevi să ajungă cu materia la zi, se arată într-un raport al inspectoratului școlar britanic O.F.S.T.E.D. (The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills).

Relevanța activităților științifice ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Sesiunea de comunicări: Problematica activităților științifice și intelectuale

Relevanța activităților științifice ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

În consens cu înalta misiune asumată, Casa Corpului Didactic a județului Bihor contribuie la dezvoltarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar printr-un program de activități complexe, destinate perfecționării științifice.

Astfel, în 24 noiembrie 2016, la sediul instituției s-a desfășurat Sesiunea de comunicări științifice cu tema Problematica activităților științifice și intelectuale, care s-a bucurat de o largă receptare în rândul participanților. Invitatul de onoare al evenimentului a fost doamna prof. univ. dr. Florica Ștefănescu de la Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul Universității Oradea, personalitate academică recunoscută datorită contribuțiilor sale în domeniul economiei.
În cuvântul de deschidere, rostit în prezența unui public, format din aproximativ 100 de cadre didactice, doamna director al CCD Bihor, prof. Carmen Bodiu, a reliefat rolul și importanța problematicii tratate în lucrările științifice propuse, considerând că, prin aceasta, se întâmpină în mod fericit nevoia de continuă afirmare a cadrelor didactice pe plan didactic și științific.
Într-o captivantă intervenție, menită să provoace un orizont de așteptare, doamna prof. univ. dr. Florica Ștefănescu a susținut necesitatea ideii ca profesorii din învățământul preuniversitar să mențină un contact nemijlocit cu lumea academică și să participe continuu la propria formare prin elaborarea de lucrări științifice. Prelegerea domniei sale s-a axat în jurul unor puncte de maxim interes pentru cadrele didactice înscrise la studii doctorale ori la examenul național de obținere a gradului didactic I. Tehnicile de elaborare a unei lucrări științifice reprezintă un adevărat tur de forță intelectuală pentru orice aspirant la un titlu academic sau didactic, iar acestea trebuie să respecte anumite condiții obligatorii de redactare. Într-un demers logic și coerent, abil argumentat, invitata de onoare a sesiunii a subliniat etapele de lucru, exigențele documentării, metodele de cercetare propriu-zisă, strategiile de organizare și de prelucrare a datelor culese, identificarea și reliefarea elementelor de noutate, modalitățile de inserare a citatelor și formele concrete de redactare a lucrării. Doamna Florica Ștefănescu a făcut o adevărată pledoarie în favoarea respectării normelor de probitate profesională, avertizând asupra riscurilor plagiatului, considerat o gravă formă de fraudă academică.  În încheierea discursului, s-a referit la revistele de specialitate din țară și din străinătate, la publicațiile cu cotație academică ISI (International Science Index), editate strict sub procedura de selecție cunoscută sub denumirea peer review.
Cea de-a doua parte a sesiunii a constat în prezentarea propriu-zisă a lucrărilor înscrise în programul evenimentului. Referitor la modul de abordare a lucrărilor, d-na prof. dr. Popa Rodica a evidențiat o parte din tematica celor 51 de lucrări cuprinse în program, perfect armonizate problematicii: metode de cercetare științifică, condiții de redactare a lucrărilor științifice, tehnici de studiu, relevanța activităților științifice organizate de cadrele didactice în procesul instructiv-educativ, modul de concepere a referințelor bibliografice și de elaborare a bibliografiilor de specialitate etc.
Participanții și-au susținut rezultatele propriilor cercetări în forme cât mai persuasive, recurgând la strategii demonstrative, la imagini sugestive ori la înregistrări realizate în timpul desfășurării unor proiecte. Fiecare intervenție s-a distins prin rigoarea științifică, prin pasiunea pentru detaliu și prin identificarea unor forme cât mai atractive de aplicare a rezultatelor inovative în activitatea didactică de zi cu zi.
Pentru început, psihologii Alin Crețu și Crina Crețu au ilustrat modul de formare a competenței informaționale, fundamentată pe latura comunicativ-funcțională, în lucrarea teoretică intitulată Dezvoltarea competențelor informaționale din perspectiva nivelurilor școlare. Aspectele conceptuale s-au regăsit într-o viziune dinamică și concisă, bazată pe exemple edificatoare din practica terapiei cognitiv-comportamentale.
Printr-un demers științific riguros documentat, dar străbătut de o sensibilă notă afectivă, doamna profesor Carmen Bodiu, director al Casei Corpului Didactic Bihor, a evocat personalitatea lui Iosif Vulcan, mentor și îndrumător spiritual al Revistei de cultură Familia, publicație strămutată, încă din primii săi ani de viață, pe meleagurile orădene. Lucrarea intitualtă Lucian Drimba. Pe urmele lui Iosif Vulcan a revelat faptul că premisele acestei incursiuni biografice, dublate de o atentă receptare critică, se regăsesc în scrierile cărturarului Lucian Drimba, ale cărui cercetări au adus la lumină o bogată dimensiune culturală ce definește spiritul locului.
În Metode de cercetare documentară a memorialisticii detențiilor postbelice românești, doamna prof. dr. Maria Hulber, metodist al CCD Bihor, a împărtășit celor prezenți o selecție din metodele de cercetare aplicate în etapa documentării, a prelucrării datelor culese și a redactării tezei sale de doctorat în Filologie.
În încheiere, doamna profesoară Maria Tănase, de la Școala Gimnazială ,,Octavian Goga" din Oradea, și-a completat lucrarea, intitulată Valorificarea cercetării științifice asupra mediului înconjurător, cu o suită de exemple de bune practici obținute în urma aplicării proiectelor de studiere a mediului alături de elevii săi din învățământul preuniversitar.
Sesiunea de comunicări științifice a provocat un deosebit interes în rândul cadrelor didactice, atât prin ținuta materialelor prezentate, cât și prin cadrul privilegiat de exprimare a fiecărui dascăl pasionat de problematica aleasă. În perioada următoare, cei preocupați de latura propriei dezvoltări profesionale, sunt invitați să participe și la alte forme de manifestare științifică propuse de Casa Corpului Didactic Bihor: simpozioane, seminarii, mese rotunde și școli de vară.
Prof. dr. metodist Maria Hulber
Casa Corpului Didactic Bihor

Trimite email

luni, 18 ianuarie 2021