Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Sărbătorirea poetului nepereche, Mihai Eminescu, la Rieni

Luni și vineri

Sărbătorirea poetului nepereche, Mihai Eminescu, la Rieni

,,Eminescu este unul din exemplarele cele mai splendide pe care le-a produs umanitatea. Avem convingerea că dacă mai trăia, sănătos, încă douăzeci de ani, el ar fi fost considerat, fără putinţă de contestare, ca unul din cei mai mari creatori de poezie din întreaga literatură a lumii. [...]

Dar Eminescu nu este numai un poet de geniu. Este ceva mai mult. El este cel dintâi care a dat un stil sufletului românesc şi cel dintâi român în care s-a făcut fuziunea cea mai serioasă a sufletului daco-roman cu cultura occidentală" - Garabet Ibrăileanu.
Vineri, 13 ianuarie şi luni, 16 ianuarie 2017, la şcolile din comuna Rieni s-au desfăşurat variate activităţi dedicate împlinirii a 167 de ani de la naşterea poetului nepereche, Mihai Eminescu.
Prin aceste activităţi s-a urmărit cunoaşterea operei şi vieţii poetului Mihai Eminescu şi dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană.
La Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rieni, activităţile au fost coordonate de d-nele prof. Marge Loredana, Simona Tirla, Cristina Moza, Eszter Szatmari şi d-l prof. Daniel Bonchiş, la ciclul gimnazial, iar la ciclul primar, de d-nele prof. Liliana Balint, Jurj Ioana şi Corina Bodiuţ. La Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ghighişeni, d-nele prof. Simona Sabău şi Liana Hule au desfăşurat activităţi prin care elevii să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre marele poet. La Şcoala Primară Nr. 2 Sudrigiu, copiii au fost îndrumaţi de d-nele ed. Andreea Ille şi prof. Ioana Bonchiş.
Astfel, copiii au urmărit prezentări PPT despre biografia şi opera marelui poet, au recitat poezii, au participat la un concurs pe echipe în cadrul căruia li s-a cerut: să noteze cât mai multe titluri de poezii din opera eminesciană, să răspundă la întrebări legate de biografia poetului, să dezlege rebusuri, să completeze corespunzător versuri lacunare, să recunoască titlurile poeziilor din care fac parte versurile date, dar şi să realizeze compoziţii plastice inspirate din poeziile eminesciene. La toate activităţile copiii au participat cu mult entuziasm, dovedindu-şi cunoştinţele despre poetul nostru național, fiind răsplătiţi cu aplauze şi diplome.
La activităţi a fost prezentă şi d-na director, prof. Corina Florincuţa, care i-a felicitat atât pe elevi, cât şi pe dascălii care s-au implicat în organizarea şi derularea activităţilor.
Prof. Ioana Bonchiş
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Sărbătorirea poetului nepereche, Mihai Eminescu, la Rieni.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminic, 16 iunie 2019