Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

În atenția proprietarilor sau deținătorilor legali ai vehiculelor abandonate

Vehiculele vor fi ridicate, transportate și depozitate

În atenția proprietarilor sau deținătorilor legali ai vehiculelor abandonate

Pentru identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali ai vehiculelor abandonate (fără număr de înmatriculare) sau abandonate pe domeniul public al municipiului Oradea, pentru care agenții din cadrul Poliției Locale au întocmit procese verbale de constatare și somații care au fost afișate pe caroseriile autovehiculelor conform anexei nr. 1VA și VFS, Primăria Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Parcări anunță că vehiculele sunt presupuse a fi abandonate sau fără stăpân;

aceasta, conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.
Fiind necesară eliberarea domeniului public, vehiculele vor fi ridicate, transportate și depozitate în spațiul special destinat depozitării vehiculelor abandonate sau fără stăpân.
În situația în care vehiculele nu vor fi revendicate de proprietari sau de deținătorii legali, după expirarea unui termen de cinci zile de la data anunțului, acestea vor trece în proprietatea Municipiului Oradea și vor fi valorificate în condițiile legii.
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Parcări, Piaţa Unirii Nr. 1, Telefon 0259/449.331. (B.P.)

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR

SERVICIUL PARCĂRI                                              

VEHICULE ABANDONATE SOMATE IN ANUL 2017                                                         

                                                Anexa  1 VA si VFS  

                                                           

Nr        STRADA        NR      NR. INMATRICULARE      MARCA         Data somatie

1          W. Shakespeare           11        FARA NUMERE       Peugeot           12/16/2016

2          Seleusului        47 A    KH UA 138                            Ford                12/28/2016

3          Piata Ep. Ignatie Darobant     10        BH 03 NHW   Peugeot           1/2/2017

4          Calea Aradului            13        BH 04 GME               Opel Vectra     1/18/2017


Trimite email

luni, 24 februarie 2020