Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Modificarea costului standard pe elev nu acoperă cheltuielile efective ale unităților de învățământ

Apel către directorii unit. de înv. de stat

Modificarea costului standard pe elev nu acoperă cheltuielile efective ale unităților de învățământ

Finanțarea cheltuielilor unităților de învățământ se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A., în limita unui cost standard per elev/preșcolar stabilit distinct pentru cheltuielile de personal, respectiv pentru bunuri și servicii.

În completare, bugetele locale suportă diferența de cheltuieli care nu se acoperă din sumele alocate de la bugetul de stat prin metoda costului standard.
Hotărârea de Guvern nr. 31/20.01.2017 a adus o majorare a valorilor per elev/preșcolar a utilizate la determinarea costului standard, însă acestea nu acoperă în continuare costurile efective înregistrate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Oradea.
Execuția bugetară înregistrată la finele anului trecut și estimările pentru anul 2017 relevă presiunea constantă asupra bugetului local, care trebuie să suporte în completare costurile efective neacoperite prin finanțarea bugetului de stat. 
Cheltuielile cu personalul școlilor
-  Cost standard VECHI                             3043 lei/elev
-  Cost efectiv 2016                                   3375 lei/elev +10,9%
-  Cost standard NOU                               3375 lei/elev
-  Cost efectiv estimat 2017                       3975 lei/elev  +17,7%
Notă: estimarea costurilor pe anul 2017 a avut în vedere creșterile salariale de 15% prevăzută în OUG 20/2016 art. 3^4, alin.3
Precizăm că în anii trecuți, depășirile cheltuielilor de personal au fost acoperite prin transferuri excepționale din bugetul de stat, iar unitățile de învățământ nu au instrumente reale pentru reducerea acestor cheltuieli.
Bunuri și servicii
-  Cost standard VECHI                              321 lei/elev
-  Cost efectiv 2016                                     381 lei/elev  +18,7%
-  Cost standard NOU                                 330 lei/elev
-  Cost efectiv estimat 2017                         381 lei/elev+15,4%
Cheltuielile pentru anul 2017 au fost estimate la valoarea din anul anterior, deși cel puțin cheltuielile cu utilitățile vor înregistra majorări pe fondul creșterii salariului minim pe economie și a costurilor cu energia electrică.
,,Majorarea din acest an a valorii costurilor standard pentru finanțarea cheltuielilor unităților de învățământ, nu reduce presiunea asupra bugetului municipiului, cât timp aceste costuri, acoperite din bugetul de stat, nu sunt corelate cu cheltuielile efective ale școlilor.
Primăria Municipiului Oradea face apel către directorii unităților de învățământ de stat, responsabili de cheltuieli, să identifice măsuri de reducere a costurilor materiale în special cu utilitățile, de a avea grijă de baza materială a școlilor", a menționat Eduard Florea, directorul economic al Primăriei Oradea. (B.P.)

Trimite email

joi, 20 februarie 2020