Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stagii de practică în străinătate pentru elevii de la ,,Ioan Ciordaş” Beiuş

În cadrul unui proiect Erasmus

Stagii de practică în străinătate pentru elevii de la ,,Ioan Ciordaş” Beiuş

În perioada 9 - 27.01.2017, 15 elevi din clasa a X-a, de la Colegiul Tehnic ,,Ioan Ciordaş" Beiuş, calificarea Tehnician în activităţi de comerţ şi doi profesori însoţitori au efectuat o mobilitate de formare profesională în Montijo - Portugalia, în cadrul proiectului ERSMUS+ cu titlul ,,European Mobility for European Students", referință proiect 2016-1-RO01-KA102-023354, coordonat de Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni.

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este reprezentat de 71 de elevi aflați în formare inițială în cadrul a patru unități de învățământ profesional și tehnic din județele Deva, Bihor și Alba, în clasele a X-a, a XII-a și anul II școală profesională, domeniile Turism și alimentație și Comerț. Activitățile vizate de proiect sunt activități de formare profesională, activități de pregătire lingvistică și activități de pregătire culturală prin vizite culturale în Lisabona și împrejurimile acesteia. Plasamentele de formare durează  trei săptămâni și sunt parte integrantă a ciclului de formare profesională a participanților astfel încât rezultatele învățării dobândite de ei în stagiu vor fi transferate, validate și recunoscute în România.
Cei 15 elevi beiuşeni participanți la proiect şi-au desfăşurat stagiile de practică în patru mari supermarket-uri: E.Leclerc, O Azeiteiro, Continente-Modelo și Loja do Helder.
Rezultatele înregistrate de elevii noștri pot fi sintetizate astfel:
*15 elevi de la Colegiul Tehnic ,,Ioan Ciordaș" Beiuș au dobândit într-un mediu de muncă multicultural competențe și abilități corespunzătoare unităților de competențe cheie ale calificării Tehnician în activităţi de comerţ, certificate prin instrumente europene, Documentul de mobilitate EUROPASS și incluse în calificare prin instrumente ECVET (European Credits for Vocational Educational Training).
*15 elevi au acumulat experienţe practice deosebite, într-un mediu de muncă european, a căror certificare îi va susține în viitor într-un mediu concurențial la angajare.
*15 elevi au folosit limbile străine (engleza și portugheza) în diverse contexte profesionale și sociale, îmbunătățindu-și astfel abilitățile de comunicare, relaționare și comportamentale, devenind mai ,,europeni". 
Impactul preconizat al proiectului este reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, creșterea succesului educațional și a ratei de tranziție spre niveluri de învățământ superioare, sporirea interesului participanţilor față de domeniul de calificare ca premise pentru o bună inserție viitoare pe piața muncii.
Monenciu Rodica

Trimite email

sâmbătă, 15 august 2020