Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

,,Creștinul acasă, la școală, în biserică și în comunitate”

Concursul interdisciplinar interjudețean

,,Creștinul acasă, la școală, în biserică și în comunitate”

Am primit Comunicat din partea Biroului de presă al I.S.J Bihor și a dlui inspector școlar de specialitate, pr. prof. Florin Negruțiu, referitor la ediția 2016 a Concursului interdisciplinar interjudețean ,,Creștinul acasă, la școală, în biserică și în comunitate".

Reprezentanții județului nostru au cucerit peste 50 de premii și mențiuni
Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, a organizat o nouă ediție a Concursului interdisciplinar interjudețean ,,Creștinul acasă, la școală, în biserică și în comunitate".
Urmărind educarea elevilor în sensul respectării şi promovării valorilor religioase și desfășurat în cadrul unui proiect educativ, competiția și-a propus: evidențierea și încurajarea participării elevilor la viaţa parohiei și implicarea în activităţi de voluntariat; sublinierea rolului programelor educative extracurriculare ca formă complementară de educație religioasă; consolidarea parteneriatului școală - biserică - familie - comunitate în formarea la elevi a unei conduite moral-religioase, respectiv identificarea și promovarea talentelor literare și artistice  în domeniul religios.
Concursul, structurat pe mai multe secțiuni: Creație literară, Creație plastică, Film/documentar, Fotografie/afiș, a fost cuprins în Calendarul Activităților Educative Interjudețene și Regionale al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pe anul 2016, adresându-se elevilor din toate ciclurile de învățământ.
Concursul a reunit 183 de elevi: 95 de la ciclul primar, 58 de la gimnaziu și 30 de la liceu, reprezentând județele: Alba, Satu-Mare, Timiș, Brașov, Sălaj, Suceava, Sibiu, Botoșani, Bihor și Municipiul București.
Lucrările au fost evaluate de o echipă multidisciplinară constituită din profesori pentru învățământul primar, profesori de limba și literatura română, de religie și desen, coordonată de inspectorul școlar general, dl Alin-Florin Novac-Iuhas și inspectorul școlar pentru disciplina religie, dl pr. prof. Florin Negruțiu, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, respectiv dl preot profesor Radu Rus, consilierul pentru probleme de învățământ și tineret din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.
S-au acordat premii și mențiuni pe fiecare secțiune în conformitate cu Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadrul de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.
S-a evidențiat numărul mare de participanți în raport cu celelalte ediții, precum și calitatea lucrărilor de la toate secțiunile. Cele mai importante lucrări de la secțiunea Creație literară vor fi cuprinse în revista ,,Dascălul creștin", publicație care este coordonată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor și se adresează tuturor cadrelor didactice, indiferent de ciclu de învățământ și specialitate, se mai scrie în Comunicatul de presă.
La trei din cele patru secțiuni ale concursului (mai puțin la secțiunea Film/documentar, unde au excelat bucureștenii), concurenții din Bihor au obținut peste 50 de premii (I, II și III), mențiuni și premii speciale, la Afiș (gimnaziu și liceu) și Fotografie (liceu); Creație plastică: pictură, colaje și grafică; Creație literară: versuri și proză.
Pe toți câștigătorii îi puteți cunoaște accesând:
http://www.isjbihor.ro/curriculum/religie/713-rezultatele-concursului-interjudetean-crestinul-acasa-la-scoala-la-biserica-si-in-societate
(Ov. D.)

Trimite email

miercuri, 19 iunie 2019