Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

La spectacolul ,,Fãt-Frumos cel mofturos ºi un zmeu întors pe dos

Vineri, la Teatrul de Stat pentru Copii ºi Tineret „Arcadia” din Oradea

La spectacolul ,,Fãt-Frumos cel mofturos ºi un zmeu întors pe dos

La spectacolul ,,Fãt-Frumos cel mofturos ºi un zmeu întors pe dos" Vineri (24 octombrie 2008), elevii din douã clase primare de la ªcoala cu clasele I-VIII din Nojorid (clasele a III-a ºi a IV-a, înv. inst. Nicoleta Vrãbieº ºi Gheorghe Petrila) au fost cei mai rãsfãþaþi elevi din ºcoalã, pentru simplul motiv cã în ajun de (mini)vacanþã, au avut parte de un program special, o ieºire în municipiul de pe Criºul Repede, cu vizionarea spectacolului ,,Fãt-Frumos cel mofturos ºi un zmeu întors pe dos".

 Pentru ei, ziua de vineri va rãmâne de neuitat, o ieºire în peisajul Oradiei ºi un spectacol neaºteptat de bine primit de toþi, ceva aparte, care a stârnit interes ºi a menþinut treazã atenþia pe toatã durata spectacolului. Pe feþele lor se puteau citi satisfacþia, trãirile lãuntrice ºi participarea activã la acþiunea piesei. 
 “Surprize de acest gen le-am rezervat ºi în luna decembrie, când ne-am propus sã participãm la manifestãrile dedicate Zilei naþionale a României, care vor avea loc în municipiul Oradea, iar în zilele urmãtoare ne vom pregãti sã-l întâmpinãm aºa cum se cuvine pe Moºu' cel darnic … cu o serbare, ca în fiecare an”, ne-a declarat inst. Nicoleta Vrãbieº. (Ov. D.)

Trimite email

smbt, 24 august 2019