Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Bursa „Bani de liceu” pentru toți solicitanții care au depus cereri

MECT asigură și în acest an

Bursa „Bani de liceu” pentru toți solicitanții care au depus cereri

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a finalizat și publicat, la adresa http://banideliceu.edu.ro/, lista beneficiarilor Programului național de protecție socială „Bani de liceu" pentru anul școlar 2008-2009.

 Numărul total al beneficiarilor (155.684) coincide cu cel al solicitanților eligibili care au depus cereri la nivel național. Sprijinul financiar lunar de 180 RON va fi, astfel,  acordat tuturor solicitanților care au îndeplinit condițiile prevăzute de lege și au avut un venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, de maximum 200 RON. Primele trei județe, în ordinea numărului de beneficiari sunt Suceava (13.063), Iași (9.291) și Bacău (6.830).
Elevii vor primi ajutorul financiar pe perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă, respectiv în perioada practicii în producție. Sumele vor fi alocate de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și vor fi distribuite beneficiarilor de către unitățile școlare la care aceștia și-au depus dosarul. Eventualele contestații pot fi depuse în perioada 28 octombrie - 2 noiembrie, iar rezolvarea lor se va efectua între 2 și 6 noiembrie. Bugetul alocat de MECT pentru anul școlar 2008 - 2009 este de 280.231.200 lei.
În cazul unor situații speciale, comisiile de acordare a sprijinului financiar organizate la nivelul fiecărei unități de învățământ au obligația să sesizeze inspectoratele de poliție și autoritățile administrației publice locale, în vederea cercetării și verificării acestora. În cazul în care există sesizări scrise privind depunerea unor declarații false referitoare la nivelul venitului brut lunar, comisiile vor anunța Inspectoratul de Poliție, vor bloca acordarea ajutorului financiar și vor întreprinde demersurile legale
pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal. (Biroul de presă)

Trimite email

luni, 30 martie 2020