Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

,,Prietenia – un dar de preţ”

Proiectul educativ regional - transfrontalier, la final

,,Prietenia – un dar de preţ”

Proiectul educativ regional-transfrontalier a ajuns la final. Evaluarea acestuia a avut loc ȋn data de 28.02.2017 - la structura G.P.P. ,,Micul Prinţ" din Salonta.

Scopul proiectului presupune urmӑtoarele: dezvoltarea capacitӑţii de utilizare corectӑ şi eficientӑ a limbajului ȋn situaţii specifice concrete; experimentarea de cӑtre educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, stimulative pentru procesul cognitiv şi adaptarea comportamentului la situaţii inedite; educarea sentimentelor de pietenie, toleranţӑ, armonie şi bunӑ dispoziţie ȋn relaţiile cu copiii preşcolari din unitӑţile partenere; antrenarea copiilor ȋn activitӑţi motrice specifice vȃrstei, ȋn vederea dezvoltӑrii armonioase; educarea sentimentelor copiilor de dragoste şi preţuire faţӑ de tradiţiile populare; crearea unui climat constructiv de emulaţie ȋntre educatoarele implicate ȋn proiect.
Ȋn acest proiect sunt implicate educatoarele de la structura G.P.P. ,,Micul Prinţ"- Benea Ligia, Struber Eva, Gherle Anamaria, Boc Georgiana, Paşca Adela, Kelemen Violeta, educatoarele de la Grӑdiniţa de Naţionalitate Romȃnӑ din Micherechi - Ungaria; educatoarele Coroiu Natalia şi Druţӑ Georgeta de la Grădinița Nr.27 Oradea; Drimbe Monica de la Grădinița Nr.1 Tinca; Monica Ștefӑnicӑ şi Iakab Liana de la Grădinița Nr. 1 Beiuş; educatoarele de la grӑdiniţele din Șoimi-Urviş.
Proiectul educativ este coordonat pe partea romȃneascӑ de cӑtre prof. Benea Ligia - structura ,,Micul Prinţ" şi pe partea maghiarӑ de cӑtre prof. Simina Gherţan, profesor de limba romȃnӑ la Grӑdiniţa de Naţionalitate Romȃnӑ din Micherechi, Ungaria.
Evaluarea acestui proiect a constat ȋn mod deosebit, ȋn reȋnvierea tradiţiilor romȃneşti de ,,Dragobete", ,,Mӑrţişor" şi ,,8 Martie". Activitatea s-a realizat pe workshop-uri: confecţionare de mӑrţişoare şi felicitӑri, picturӑ şi aplicaţii pe gips.
Fiecare dintre educatoarele prezente au dus la grupele de copii de la care vin, modele pe care ulterior le pot realiza cu preşcolarii.
Proiectul educativ-regional ,,Prietenia - un dar de preţ" a creat oportunitӑţi pentru educatoare ȋn a-şi demonstra potenţialul şi aptitudinile profesionale, le-a oferit schimbul deschis de opinii, precum şi posibilitatea desfӑşurӑrii unor activitӑţi comune atractive ȋn beneficiul lor şi al preşcolarilor.
Toate educatoarele implicate ȋn proiect doresc continuarea acestuia şi ȋn anii urmӑtori.
Colectivul de educatoare de la structura G.P.P. ,Micul Prinţ" Salonta
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: ,,Prietenia – un dar de preţ”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 8 aprilie 2020