Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Noaptea Învierii la Biserica Ortodoxă Sf. Apostol Andrei din Oradea

Sâmbătă/duminică

Noaptea Învierii la Biserica Ortodoxă Sf. Apostol Andrei din Oradea

Mii de credincioși au participat sâmbătă spre duminică (15/16 aprilie 2017) în Piața Sfântul Apostol Andrei din Oradea la Slujba din Noaptea Învierii.

Hristos a înviat!
În Sfânta Evanghelie de la Matei (citire), se relatează cum au aflat Maria Magdalena și cealaltă Marie (care au venit la mormântul Domnului) de la îngerul Domnului că ,,Iisus cel răstignit nu mai este aici, că s-a sculat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă degrab și spuneți ucenicilor Săi că S-a sculat din morți (și va merge în Galileea)... Acolo îl veți vedea... Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a spus: ,,Bucurați-vă, iar ele apropiindu-se au cuprins picioarele Lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: ,,Nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea".
Aflând cele întâmplate, căpeteniile preoților și bătrânii, sfătuindu-se, au dat bani mulți ostașilor care păziseră mormântul și le-au zis: ,,Spuneți că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam". Ei luând banii, au făcut precum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceea între iudei până în ziua de astăzi", se spune în Evanghelia de la Matei.
Potrivit bunelor rânduieli de la Biserica Ortodoxă Sf. Apostol Andrei, la sfârșitul Slujbei din Noaptea Învierii, cei care au dorit au participat imediat, în biserica de jos, la Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur din Noaptea Învierii. Ceilalți și-au luat de la consilieri sfintele paști, ambalate în pungulițe,  și s-au întors acasă. Sâmbătă dimineața (așa după cum am relatat într-un articol anterior) au fost pregătite peste 14.000 de pungulițe cu sfintele paști.
,,Gustați toți din ospățul credinței"
În cuvântul de învățătură al Sfântului Ioan Gură de Aur (referitor la Învierea Domnului), suntem îndemnați cu toții să ne bucurăm de Învierea Domnului (și bogații și săracii, și cei ce au postit și cei ce nu au postit...): ,,Veseliți-vă, astăzi! Masa e plină, ospătați-vă toți! Vițelul este mult. Nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă că s-a arătat Împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tăgăduiască pentru păcate că din mormânt iertarea a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte că ne-a ispășit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea Cel ce a fost ținut de ea... Unde-ți este, Moarte boldul? Unde-ți este, Iadule  biruința? Înviat-a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos și nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui i se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin".
După Sfânta Liturghie, au fost binecuvântate și sfințite mâncărurile de dulce pe care credincioșii le-au adus în coșuri.
,,Să-L mărturisim toată viața noastră pe Hristos cel Înviat..."
În cuvântul său, părintele vicar Vasile Bota a ținut să ne transmită un mesaj: ,,Ne întoarcem la casele noastre recunoscători lui Dumnezeu care L-a trimis în lume pe Fiul Său cel unul născut ca prin moartea Sa, prin jertfa Sa, prin Învierea Sa din morți, cu moartea pe moarte călcând, să mântuiască neamul omenesc, pe fiecare dintre noi.
Să vă întoarceți cu nădejde și cu bucurie la casele dumneavoastră și să-L mărturisim toată viața noastră pe Hristos cel Înviat din morți.
Sărbători fericite, cu bucurii duhovnicești!"
Sfânta Liturghie în biserica mare
Tot duminică, după ora 10.00, am revenit pentru Sfânta Liturghie (,,de la Ioan citire"), ținută în biserica mare.
,,La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul...". Ioan mărturisește despre lumină, ca toți să creadă prin el. ,,Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume... Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit întru noi și am văzut slava Lui... Acesta era despre care am zis, care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea Lui noi toți am luat și har și peste har. Pentru că legea  s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos".
La sfârșitul Sfintei Liturghii, părintele vicar Vasile Bota a ținut să ne pună la inimă ,,două cuvinte": ,,Bucurați-vă că Hristos a înviat și a mântuit neamul omenesc; și Lumina Învierii lui Hristos, aceleași cuvinte pe care le-a spus femeilor mironosițe: ,,Nu vă temeți. Nu vă temeți de necaz, nu vă temeți de boală, nu vă temeți de moarte că Hristos a înviat. Mărturisiți în viața voastră acest adevăr: Hristos a înviat!"
Pe soleea din fața bisericii au fost sfințite (din nou) mâncărurile de dulce...
De la ora 18.00, credincioșii au fost așteptați la Vecernia Sărbătorii, numită a doua Înviere!
Ovidiu Dan
Pentru mai multe poze (106 poze), accesați Galeria foto: Noaptea Învierii la Biserica Ortodoxă Sf. Apostol Andrei din Oradea.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 24 ianuarie 2020