Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Principiile și criteriile de evaluare a performanței didactice

MECT propune dezbatere publică privind

Principiile și criteriile de evaluare a performanței didactice

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului lansează astăzi, 12 noiembrie 2008, în dezbatere publică, principiile și criteriile care să stea la baza evaluării performanței didactice. Aceste propuneri au ca scop definirea unei componente variabile a salariului cadrelor didactice.

 Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare ca, până la 28 noiembrie 2008, să popularizeze propunerile la nivelul fiecărei unități de învățământ și să organizeze dezbateri pe această temă. La discuții sunt invitați să participe inclusiv reprezentanți ai comunităților locale și ai federațiilor sindicale.
MECT pornește de la premisa că un nou sistem de evaluare trebuie să aibă în vedere, în primul rând, performanța realizată în clasă. Prin urmare, Ministerul Educației propune ca performanța didactică să fie evaluată prin criterii de măsurare a progresului școlar (evoluția notelor/calificativelor obținute la evaluările curente, rezultatele la evaluările naționale raportate la cele de la clasă și rezultatele la testele inițiale, raportate la rezultatele testelor curente, respectiv la cele finale). Un alt criteriu vizează implicarea profesorilor în instituția din care fac parte. Aceasta poate fi cuantificată prin rolurile asumate, activitățile intra și extracurriculare, managementul clasei, parteneriate și activități interdisciplinare. De asemenea, MECT mai propune criterii privind activitatea cadrului didactic din perspectiva elevilor, părinților și a comunității, respectiv
criterii privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și impactul acesteia asupra progresului elevului și a performanței instituționale.
Sinteza discuțiilor și propunerile rezultate vor fi transmise MECT, care va organiza o dezbatere similară la finalul consultărilor din teritoriu.
Toți cei interesați, pot consulta documentul supus dezbaterii publice pe site-ul http://www.edu.ro/, secțiunea Noutăți, și pot transmite sugestii sau puncte de vedere electronic (dezbateri@min.edu.ro) și pe fax la numărul 021/312.47.19.
(Biroul de presă)


 

Trimite email

luni, 30 martie 2020