Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Astăzi (joi), vor fi afișate spre consultare documentele cadastrale din UAT Cociuba Mare (sectoarele cadastrale 1 și 2) și UAT Beiuș (sector cd. 2 și 3)

Alte rezultate ale Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

Astăzi (joi), vor fi afișate spre consultare documentele cadastrale din UAT Cociuba Mare (sectoarele cadastrale 1 și 2) și UAT Beiuș (sector cd. 2 și 3)

După ce în luna iunie 2017, au început să se vadă primele rezultate ale Programului Național de Cadastru și Carte Funciară aferente contractelor de finanțare încheiate în anul 2016 între Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor și UAT-urile din județul Bihor, când primii beneficiari din județul Bihor au intrat în posesia documentelor cadastrale pentru imobilele pe care le dețin, alte localități încep să ajungă la finalul etapelor de înregistrare sistematică pe sectoarele pentru care s-a obținut finanțare din parte Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

În prezent, au fost încheiate lucrări, respectiv predate documente cadastrale beneficiarilor pentru un număr de 19 sectoare cadastrale, repartizate astfel: Comuna Gepiu - cinci sectoare cadastrale, Comuna Popești - cinci sectoare cadastrale, Comuna Sânnicolau Român - nouă sectoare cadastrale.
Comuna Căbești se află în perioada de publicare a ,,Documentelor Tehnice ale Cadastrului - Copie spre Publicare" pentru sectorul cadastral nr. 1, urmând ca în data de 5.08.2017, să se finalizeze perioada de 60 în care se pot consulta aceste documente și în eventualitatea existenței unei erori sau neconcordanțe, să se depună cereri de rectificare sau contestare.
Domnul ing. Liviu-Ionel Perț, șef Birou Înregistrare Sistematică din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, ne-a declarat că joi, 27.07.2017, urmează ca alte două UAT-uri să intre în perioada de 60 de zile în care aceste documente ale cadastrului vor fi afișate pentru a putea fi consultate: UAT Cociuba Mare, pentru sectoarele cadastrale 1 și 2, respectiv UAT Beius, pentru sectoarele cadastrale 2 și 3. 
Totodată, dl ing. Zifceac Iaroslav, consilier cadastru din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, a subliniat că  perioada în care documentele sunt oferite pentru publicare, pe o perioadă de 60 de zile, este definitorie pentru procesul de înregistrare sistematică și îi îndeamnă pe toți cei care fac parte din sectoarele cadastrale, care fac obiectul acestor lucrări, să consulte aceste documente.
În ceea ce privește contractele de finanțare aferente anului 2017, până miercuri, 26.07.2017, au fost deja încheiate 69 de astfel de contracte de finanțare pentru lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale, urmând ca în următoarea perioadă aceste UAT-uri să încheie contracte de prestări servicii cu prestatorii. În ceea ce privește noutatea față de 2016, acum contractele de finanțare au o perioadă de derulare de doi ani de zile.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, pune la dispoziția primăriilor eligibile, în baza solicitărilor, echivalentul a 30.000 de euro pentru derularea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.
Beneficiarii acestui program primesc gratuit documentele de proprietate, extrasul de carte funciară pentru informare și extrasul de plan cadastral. Totodată în cadrul acestui program pentru beneficiarii care nu au succesiunile făcute, ANCPI suportă inclusiv aceste cheltuieli.
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) au ca obiect înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Acest program este finanțat de ANCPI din fonduri proprii și din fonduri UE obținute prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020.
Pentru mai multe detalii și informații despre acest program se poate accesa pagina de web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - http://www.ancpi.ro, sau pagina web a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor - http://www.ocpibh.ro
Ovidiu Dan

Trimite email

duminică, 20 septembrie 2020

Poza zilei

Ești pasionat de muzică?

Ești pasionat de muzică și vrei să faci primii pași în cariera ta?
Perfect!
Noi suntem în căutarea unui VOCAL COACH ASSISTANT.
Așadar, nu rata ocazia de a face parte din echipa Enjoy Music!