Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Dezbatere publică privind Regulamentul pentru stimularea dezvoltării Centrului istoric al Municipiului Oradea

Joi, 21 septembrie, la Primăria Oradea

Dezbatere publică privind Regulamentul pentru stimularea dezvoltării Centrului istoric al Municipiului Oradea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în Administraţia publică locală, Primăria Municipiului Oradea propune spre dezbatere publică Regulamentul pentru stimularea dezvoltării centrului istoric al Municipiului Oradea.

Regulamentul, principalele măsuri și strategiile au fost lansate de primarul Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă din data de 10 august 2017 (vezi link-ul http://www.oradea.ro/stiri-oradea/strategii-si-masuri-pentru-stimularea-dezvoltarii-municipiului-oradea).
Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la regulamentul propus se pot transmite pe adresa de e-mail primarie@oradea.ro sau se pot depune la Serviciul Relaţii cu Publicul (sala ghișeelor), până la data de 18 septembrie 2017.
Dezbaterea publică a regulamentului va avea loc joi, 21 septembrie, ora 16.00, în sala „Traian Moşoiu" din imobilul Primăriei Municipiului Oradea. (B.P.)
 
Regulament pentru pentru stimularea dezvoltării Centrului istoric al Municipiului Oradea
CAPITOLUL 1. GENERALITATI
Art.1.   OBIECTIVUL PRINCIPAL al prezentului regulament il constituie dezvoltarea Centrului Istoric al Municipiului Oradea prin atingerea urmatoarelor tinte:
  • utilizarea eficienta a patrimoniului construit
  • intensificarea activităților economice
  • cresterea atractivitatii turistice şi investitionale
  • mobilizarea/atragerea de resurse financiare pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a fațadelor neîntreținute și organizarea de evenimente culturale
Art.2.   OBIECTUL REGULAMENTULUI il constituie elaborarea cadrului legal local pentru reglementarea activităților economice din zona Centrului Istoric al Municipiului Oradea.
Art.3.   DOMENIUL TERITORIAL DE APLICABILITATE îl constituie zona centrală din cadrul Centrului Istoric al Municipiului Oradea reprezentată de str. Republicii (tronson de la Magazinul Crișu - str. Iosif Vulcan), str. Iosif Vulcan (tronson cuprins în str. Republicii şi Piaţa Ferdinand), piața Ferdinand, str. Madach Imre, str. Patrioţilor, str. Moscovei (tronsonul curpins între str. Republicii şi str. Patrioţilor), Piața Unirii, str. Vasile Alecsandri, str. Independenței (troson între Piața Unirii și Piaţa 1 Decembrie) - conform anexei ataşate.
Art.4.   Măsurile cuprinse în prezentul regulament se aplică proprietarilor/operatorilor economici care dețin/utilizează spațiile comerciale situate la parterul imobilelor cu front la străzile cuprinse în zona centrală.
Art.5.   CADRUL LEGAL
Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa
Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Codului fiscal
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului
CAPITOLUL 2. PREVEDERI PRIVIND ORARUL DE FUNCȚIONARE
Art.6.   Orarul minim obligatoriu de funcționare pentru activitățile economice de la parterul imobilelor cu front la străzile cuprinse în zona centrală va cuprinde cel puțin:
                   a. În perioada 15 aprilie - 15 octombrie :            intervalul orar 10 - 21.
                   b. În perioada 16 octombrie - 14 aprilie :            intervalul orar 10 - 19.
Art.7.   Orarul minim obligatoriu de funcționare se aplică gradual, pe baza CAEN-ului menționat în certificatul de la ONRC, astfel:
  începând cu 1 ianuarie 2018: CAEN 561, 563 (alimentație publică)
 începând cu 1 iunie 2018: CAEN comerț și servicii, altele decât 561 și 563
începând cu 1 ianuarie 2020: tuturor operatorilor economici care desfășoară activitate în zona centrală
Art.8.   Avizul pentru înregistrarea orarului de funcționare se aplică tuturor agenților economici din zona vizată, indiferent de forma de organizare și activitatea desfășurată.
Art.9.   Modificarea orarului impusă prin prezenta măsură este scutită de plata taxei speciale de modificare a orarului
Art.10. Emiterea orarului de funcționare pentru noii comercianți din zona centrală cu respectarea nivelului minim obligatoriu prevăzut la în cuprinsul prezentului capitol.
Art.11. Constatarea nerespectării orarului obligatoriu de funcționare și aplicarea de contravenții se face de către personalul Poliției Locale.
Art.12. Nedeținerea avizului orarului de funcționare sau nerespectarea orarului obligatoriu de funcționare se sancționează contravențional cu amendă între 200 - 600 lei.
Art.13. Completar sancțiunii contravenționale, agenții constatatori pot propune suspendarea avizului de funcționare până la obținerea avizului pentru orarul de funcționare.
CAPITOLUL 3. PREVEDERI PRIVIND CONTINUITATEA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE
Art.14. Impozitul pe clădiri și teren pentru spațiile comerciale din zona centrală în care nu se desfășoară activități economice (neutilizate/închise) mai mult de 30 de zile calendaristice intr-un an, se majorează cu 50% începând cu anul următor constatării.
Art.15. Masura nu se aplica spațiilor comerciale închise pe perioada de renovare/amenajare/reabilitare sub durata  de valabilitate autorizației de construcție.
Art.16. (1) Constatarea starii de neutilizare a cladirii se face de catre Politia Locala Oradea prin intocmirea unei note de constatare insotita de fotografii efectuate in aceeasi zi cu nota de constatare.
            (2) Nota de constatare va fi comunicată proprietarului spațiului comercial concomitent cu obligatiile ce-i revin ca urmare a neutilizarii spațiului.
            (3) La un interval de 30 de zile de la intocmirea primei note de constatare politia locala va efectua o noua inspectie  pentru a constata starea imobilului , ocazie cu care va intocmi o noua nota de constatare in care va consemna desfășurarea/nedesfășurare activității economice în spațiul comercial respectiv, însoțită de fotografii din care sa rezulte starea consemnată în notă.
            (4) In cazul in care la sfarsitul perioadei de 30 de zile de la data primei constatări, imobilul nu a fost introdus in circuitul economic, Politia locala va instiinta Serviciul Impunere Persoane Fizice, respectiv Persoane Juridice, dupa caz prin comunicarea celor 2 note de constatare si fotografiile realizate.
            (5) Serviciul Impunere Persoane Fizice, respectiv Serviciul Impunere Persoane Juridice pe baza acestor documente va iniția proiectul de hotarare de consiliu local pentru aplicarea cotei aditionale de 50% a impozitului pe cladiri și terenuri, incepand cu 1 ianuarie a anului urmator.
            (6) Pentru aplicarea măsurii propuse în cadrul prezentului capitol se vor adopta hotarari de consiliu individuale.
CAPITOLUL 4. PREVEDERI PRIVIND PROFILELE DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE
Art.17. În zona de aplicare a prezentului regulament se interzice desfășurarea următoarelor activități economice: case de amanet, magazine cu produse second-hand, jocuri de noroc, service și spălătorii auto.
Art.18. Interzicerea activităților menționate în prezentul capitol se vor aplica, după cum urmează:
 începând cu 1 ianuarie 2018: service auto și spălătorii auto
 începând cu 1 ianuarie 2019: case de amanet, magazine cu produse second-hand, jocuri de noroc
Art.19. După datele menționate, autoritatea publică locală va refuza viza anuală a acordului de funcționare, respectiv va refuza eliberarea unor acorduri noi de funcționare, operatorilor economici care desfășoară activități economice din lista celor interzise.
Art.20. Constatarea nerespectării profilelor de activitate și aplicarea de contravenții se face de către personalul Poliției Locale.
Art.21. Desfășurarea după datele limită stabilite a activităților interzise prin prezentul capitol se sancționează contravențional cu amendă între 200 - 600 lei și suspendarea activității.
CAPITOLUL 5. PREVEDERI PRIVIND TERENURILE VIRANE, CONSTRUIBILE
Art.22. Impozitul pe terenurile construibile, fără construcții edificate, localizate în Ansamblul urban „Centrul istoric Oradea" se majorează cu 50% începand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
Art.23. (1) Constatarea terenurilor construibile fără construcții edificate se face de catre Politia Locala Oradea prin intocmirea unei note de constatare insotita de fotografii efectuate in aceeasi zi. Nota de constatare va fi comunicată proprietarului terenului concomitent cu obligatiile ce-i revin ca urmare a neutilizarii terenului.
            (2) Dacă până la data de 30 noiembrie a anului în curs, proprietarul terenului obține autorizația de construire și anunța începerea lucrărilor, majorarea impozitului pe clădiri se suspendă pe perioada de valabilitate a autorizației.
            (3) Dacă în cursul anului calendaristic intervine înstrăinarea terenului, se reia procedura de constatare și de notificare a noului proprietar.
            (4) La finele anului calendaristic, Politia locala va instiinta Serviciul Impunere Persoane Fizice, respectiv Persoane Juridice, dupa caz prin comunicarea notei de constatare și a fotografiilor realizate.
            (5) Serviciul Impunere Persoane Fizice, respectiv Serviciul Impunere Persoane Juridice pe baza acestor documente va iniția proiectul de hotarare de consiliu local pentru aplicarea cotei aditionale de 50% a impozitului terenuri, incepand cu 1 ianuarie a anului urmator.
            (6) Pentru aplicarea măsurii propuse în cadrul prezentului capitol se vor adopta hotarari de consiliu individuale.

Trimite email

luni, 24 februarie 2020