Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

1 Decembrie, sărbătoarea noastră, a românilor!

La Vașcău

1 Decembrie, sărbătoarea noastră, a românilor!

Cu ocazia sărbătorii naționale a românilor, 1 Decembrie 2017, la Școala Gimnazială ,,Nicolae Bogdan" din Vașcău s-a organizat o manifestare cultural-artistică deosebit de frumoasă, care a debutat cu o expoziție de carte istorică la biblioteca școlii.

Elevii au putut răsfoi pagini de istorie autentică, în care este glorificat efortul de întregire al neamului românesc.
Sub coordonarea învățătorilor și într-o prezentare de excepție, elevii claselor primare au defilat în sediul CDI cu drapele și cu insigne tricolore, confecționate de ei.
Dna prof. Ifrim Carmen a marcat printr-un discurs importanța evenimentului pe care l-am sărbătorit.
A urmat un program artistic, în care spectatorii entuziasmați au aplaudat cântecele patriotice interpretate de grupul vocal al școlii, sub coordonarea prof. Ifrim Carmen. Îmbrăcate în frumosul costum popular specific zonei Vașcăului și acompaniate la chitară de talentata profesoară Ifrim Carmen, elevele claselor gimnaziale au insuflat sentimente înălțătoare în inimile tuturor participanților.
De remarcat faptul că, la finalul manifestării, elevii s-au îmbrățișat și și-au urat: La mulți ani, Românie, La mulți ani, române!",  cu gesturi spontane și pline de naturalețe.
Director,
prof. Laza Liliana

Trimite email

vineri, 19 octombrie 2018