Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Proiectul ,,Mâini curate, copii sănătoși”

Rotary Club Oradea 1113 lansează

Proiectul ,,Mâini curate, copii sănătoși”

Marți, 13 martie 2018, a avut loc la ReWine Bar din Oradea lansarea unui nou proiect în domeniul educației al Rotary Club Oradea 1113.

Proiectul ,,Mâini curate, copii sănătoși" are ca obiectiv îmbunătățirea stării de sănătate și a nivelului de educație igienico-sanitară a elevilor din mediul rural din județul Bihor având ca partener strategic compania orădeană Skin Novels.
Spălatul pe mâini cu săpun este cel mai eficient și ieftin mod de a preveni diferite afecțiuni care duc la îmbolnăvirea a milioane de copii anual. O igienă corectă ne poate feri de peste 200 de boli, printre care: diareea, toxinfecții alimentare, pneumonie și infecții respiratorii, infecții bacteriene, hepatita A și B, alte infecții virale, boli dermatologice și oftalmologice, infestări cu viermi intestinali etc.
Proiectul presupune: Derularea de ateliere educative în școli și grădinițe privind igiena personală și utilizarea rațională a apei - atelierele vor fi adaptate pentru copii de diferite vârste cu cântece, videoclipuri, exerciții, întrebări, exercițiu interactiv de spălare a mâinilor; Derularea de workshop-uri de conștientizare a cadrelor didactice privind importanța spălării corecte pe mâini cu săpun și a utilizării raționale a apei; Oferirea gratuită a săpunului Rotary elevilor preșcolari și școlari - săpunul Rotary este împachetat într-o poveste personalizată care va conține mesajul campaniei Rotary referitor la importanța igienei corecte a mâinilor. În plus, săpunul este ambalat în carton 100% reciclat.
Așadar, pe lângă educația privind spălatul corect pe mâini, elevii și cadrele didactice vor beneficia de informații de conștientizare publică privind utilizarea rațională a apei și importanța reciclării pentru o viață sustenabilă și în armonie cu mediul înconjurător.
Primii beneficiari ai acestui proiect sunt 100 de copii din ciclul preșcolar și primar din comuna Aștileu. Implementarea proiectului ,,Mâini curate, copii sănătoși" în comuna Aștileu se va efectua, începând din data de 13 martie, cu sprijinul și în parteneriat cu Holcim România SA, companie care are o tradiție în derularea de proiecte comunitare în zonă.
Rotary Club Oradea 1113 își propune să implementeze acest proiect în toate școlile primare și grădinițele din mediul rural al județului Bihor, având ca și grup țintă un număr aproximativ de 45.000 de copii.
Nu întâmplator a fost aleasă pentru lansare luna martie fiindcă aceasta este „Luna apei și a igienei" în calendarul anual al activităților cluburilor rotariene, fiind acel tip de proiect care reprezintă unul din principalele instrumente prin care se poate produce un impact semnificativ, pe termen lung, în comunitățile locale.
Atât companiile locale, cât și persoanele fizice sunt invitați să devină parteneri ai Rotary Club Oradea 1113 și să contribuie la susținerea acestui proiect prin donații reprezentând: pachete de săpunuri 1+2 (la fiecare săpun achiziționat, alte două săpunuri mici vor ajunge la un copil care va învăța să se spele corect pe mâini);
săpunuri la vrac (neambalate) destinate copiilor pentru o perioadă mai lungă.
,,Școala de nota 10"
Proiectul face parte dintr-un program amplu al Rotary Club Oradea 1113 numit ,,Școala de nota 10". Acesta este un program catalizator, menit să atragă și să stimuleze acțiuni comunitare integrate ale diverșilor actori locali în vederea îmbunătățirii condițiilor și nivelului de educație a elevilor preșcolari și școlari din județul Bihor.
,,Școala de nota 10" presupune următoarele domenii de intervenție:
Educație sanitară - Proiectul ,,Mâini curate, copii sănătoși";
Infrastructură sanitară - Proiectul ,,Toalete ca la carte";
Infrastructură educațională - modernizări, dotări și materiale didactice - finanțate prin Proiectul ,,Rotary Golf Charity Cup", care a primit distincția de ,,Proiectul anului 2017" în cadrul Galei comunității bihorene, gală organizată de Fundația Comunitară Oradea;
Educație practică privind mediul înconjurător - Proiectul,,Rotary plantează în școli";
Grădinița de vară - Proiectul „Vacanța mea e un curcubeu" (ROGVAIV).
Despre Rotary Club Oradea 1113
Rotary Club Oradea 1113 este afiliat Rotary District 2241 România și Republica Moldova, membru al organizației Rotary International și este format din membri activi, cu interese în dezvoltarea comunității prin acțiuni de sprijinire a educației, sănătății și de antreprenoriat social. Rotary Club Oradea 1113 își propune să atragă interesul și angajamentul comunității pentru proiecte de interes actual care să devină autosustenabile.
Website: rotary1113.ro/
Facebook: www.facebook.com/rotary1113/
YouTube:  www.youtube.com/channel/UClEuQwT-5r78pvxKSzP1R4A
Békési Csaba
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Proiectul ,,Mâini curate, copii sănătoși".

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 1 februarie 2023