Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Concursul ,,Mama – primăvara mea”, ediția a II-a

Grădinița Nr. 44, structură a Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” din Oradea, a organizat

Concursul ,,Mama – primăvara mea”, ediția a II-a

Ne aflăm la ediția a II-a a concursului ,,Mama - primăvara mea", care începând cu acest an școlar a fost introdus în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene Nr. 24986/ 22.01.2018, poziția 668 ca și concurs interjudețean cultural - artistic.

Am lansat acest proiect în anul şcolar 2016/2017, cu paşi timizi, dar cu o mare dorinţă de a face cunoscută şi altora o parte din munca preşcolarilor şi a cadrelor didactice din unitatea noastră (Grădinița Nr. 44 din Oradea - n.n.) și nu numai.
Prin desfășurarea acestui proiect ne-am propus să-i sensibilizăm pe preșcolari și elevi, învățându-i să creeze propriul „Dar pentru mama". Astfel preșcolarii și elevii și-au folosit talentul şi îndemânarea pentru a-şi exprima respectul, recunoştinţa, sentimentele prin creaţii literare, artistice şi artizanale.
Având în vedere că în procesul de învăţământ parteneriatul şcoală - familie are un rol important am dorit să realizăm un schimb de experienţă al cadrelor didactice din unitățile participante prin prezentarea unor aspecte din experienţa didactică personală în cadrul sesiunii de creații literare propuse în cadrul proiectului.
Coordonatorii proiectului sunt: prof. dr. Bîrlădeanu Gheorghina, director al Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu", Oradea; prof. Fărăianu Nicoleta, inspector școlar educație timpurie, Inspectoratul Școlar Județean Bihor;  Gavra Mihaela, profesor la Grădinița Nr. 44 Oradea.
Partenerii noștri direcți în desfășurarea acestui concurs au fost: Palatul Copiilor și Elevilor Oradea, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Oradea, structură a Liceului Ortodox ,,Ep. Roman Ciorogariu", Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34 Oradea, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Zalău, jud. Sălaj, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Sibiu, jud. Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, jud. Timiș.
Pe parcursul desfășurării proiectului ne-am bazat pe sprijinul doamnei director, prof. dr. Bîrlădeanu Gheorghina, al domnului director adjunct prof. Velimirovici Cosmin, al d-nei inspector Fărăianu Nicoleta, al doamnei administrator de patrimoniu Piț Florentina, al d-nei contabile Andruța Dana, al d-nei secretare Neaga Magdalena și al întregului colectiv al
Grădiniței  Nr. 44, structură a Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu": Bodea Floare, Puiu Violeta AnaMaria, Copăcean Dorina, Popa Cristina Todoca Ana, Nemeș Florica, Toia Viorica, Nan Bianca, Zerghe Felicia, Oltean Loredana, Gavra Mihaela, Bumb Sanda, Mărcuț Ana, Sabău Janina, Lenath Mariana, Cornea Anca;
Principalele activități desfășurate au fost următoarele: Activitate  interactivă cu tema „Bucurii   împletite de mărțișor!" (20-24.02.2017) - etapa locală; Primirea lucrărilor înscrise în concurs pe baza fișei de înscriere; Amenajarea unei expoziții; Festivalul interjudețean ,,Dar pentru mama" (22.03.2018)
La festivalul interjudețean ,,Dar pentru mama" au participat următoarele unități:
1.Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23, Oradea, cu 12 preșcolari, îndrumați de d-nele Laza Aurelia Maria și Pele Mihaela Ana;
2.Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34, Oradea, cu doi preșcolari, îndrumați de d-na Vereș Anima
3.Grădinița cu Program Prelungit Nr. 54, Oradea, cu  trei preșcolari, îndrumați de d-na Ulici Sanda;
4.Grădinița cu Program Prelungit Nr. 55, Oradea, cu doi preșcolari, îndrumați de d-na Pascar Gabriela;
5.Școala Gimnazială ,,Avram Iancu " și Grădinița Nr. 44 Oradea, cu 40 elevi și 100 de preșcolari, îndrumați de d-nele învățătoare Toader Monica și Cozma Aurica și de d-nele educatoare:  prof. Bodea Floare, Puiu Violeta AnaMaria, Copăcean Dorina, Popa Cristina, Todoca Ana, Nemeș Florica, Toia Viorica, Nan Bianca, Zerghe Felicia, Oltean Loredana, Gavra Mihaela, Bumb Sanda, Mărcuț Ana, Sabău Janina, Lenath Mariana, Cornea Anca.
Concursul s-a bucurat de un real succes. Au fost încheiate parteneriate educaţionale cu unităţi preşcolare din 15 județe (Vâlcea, Vrancea, Neamț, Mehedinți, Arad, Maramureș, Dolj, Sector 6 București, Timiș, Satu Mare, Caraș Severin, Vaslui, Botoșani, Argeș), cu unități școlare din 11 județe (Prahova, Ialomița, Brăila, Suceava, Bacău, Mureș, Maramureș, Argeș, Vâlcea, Dolj, Gorj) şi  cu 26 unități preșcolare/şcolare din județul nostru. La concurs s-au înscris numeroase cadre didactice care au participat cu lucrări realizate de 430 de copii preşcolari şi 60 de şcolari. S-au acordat 27 de premii I, 32 de premii II, 36 de premii III, 27 de mențiuni, 368 de diplome de participare, conform Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare și al Regulamentului propriu al concursului.
În urma desfășurării proiectului s-au îmbunătățit performanțele artistico-plastice și practice ale preșcolarilor și elevilor. Cadrele didactice au utilizat metode noi de stimulare a interesului copiilor pentru arta plastică, activitățile practice și creațiile literare. (C.M.)
Pentru mai multe poze (80 de poze), accesați Galeria foto: Concursul  ,,Mama – primăvara mea”, ediția a II-a.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 9 aprilie 2020