Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Campanie de promovare a colectării selective a deșeurilor

Vineri, la Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Oradea

Campanie de promovare a colectării selective a deșeurilor

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor a participat în cursul zilei de vineri, 12 decembrie 2008, în calitate de partener care asigură consultanța în cadrul programului internațional „Eco-școala”, la o campanie de promovare a colectării selective a deșeurilor organizată de Școala cu clasele I-VIII „ Avram Iancu” din municipiul Oradea.

Acțiunea face parte din activitățile planificate în cadrul programului internațional „Eco-școala” și este înscrisă printre manifestările Fetivalului național al șanselor tale.
Școala cu clasele I-VIII „ Avram Iancu” din municipiul Oradea este prima școalǎ din județul Bihor înscrisǎ în acest program și sperǎm ca în anul 2009 sǎ devinǎ prima școalǎ din județ care va obține „steagul verde” și statutul de „eco-școală”, în urma procesului de evaluare dupǎ trei ani de activitate în acest program.
 Campania de promovare a colectǎrii selective a deșeurilor a cuprins urmǎtoarele momente: *elevii claselor primare, membri ai cercului Eco, au intrat în toate clasele pentru a prezenta colegilor lor necesitatea și eficiența colectării deșeurilor de hârtie și plastic în vederea reciclării, lăsând coșuri pentru colectare selectivă *campania a continuat la casele din vecinătatea școlii prin informarea cetǎțenilor despre posibilitatea  de a contribui la colectarea acestor deșeuri *fiecare elev al școlii va povesti și altor familii prietene despre beneficiile acestei activități, rugându-i să dea ștafeta mai departe.
În cursul dimineții, Societatea Comercială S.C. Urbana S.A. Oradea, colaboratoare în cadrul acestui proiect, a instalat  în curtea școlii două containere, unul pentru colectarea hârtiei, iar celălalt pentru colectarea deșeurilor de plastic.
Agenția pentru Protecția Mediului Bihor a oferit școlii un set de trei pubele pentru colectarea selectivǎ a deșeurilor din hârtie, PET, deșeuri de ambalaje metalice (doze) realizate de cǎtre S.C. Holcim (România) S.A. în cadrul proiectului național „Sǎ pǎstrǎm apele curate” inițiat de Administrația Naționalǎ „Apele Române”.
 Colectivul de la Școala cu clasele I-VIII „ Avram Iancu” din municipiul Oradea (coordonat de prof. Gheorghina Bârlǎdeanu – directorul școlii, Cosmin Vesimirovici – dir. adj., instit. Steliana Cârciumaru – coordonator de proiect, prof. Szocs Lucia – consilier educativ) a fost recompensat de cǎtre A.P.M. Bihor cu diplomǎ de merit pentru implicarea permanentǎ în activitǎțile de educație ecologicǎ .
 Același colectiv și-a manifestat dorința de a se implica  și în proiectul „Gestiunea deșeurilor menajere în zona Munților Apuseni” derulat în parteneriat public – privat dintre Agenția germanǎ pentru colaborare tehnicǎ (GTZ) și S.C. Holcim (România) S.A.
 Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energiile regenerabile „ casa verde”
 Pânǎ în data de 28 noiembrie 2008 (data limitǎ de înscriere), la Administrația fondului pentru mediu, s-au depus 1950 cereri de înscriere din partea instalatorilor.
Urmează perioada de evaluare și selectare a instalatorilor, iar după data de 20 decembrie 2008 va fi publicată lista instalatorilor validați pe site-ul A.F.M. www.afm.ro (Felicia ENACHE)

Trimite email

duminic, 25 august 2019