Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Admiterea la Universitatea din Oradea

1.700 de locuri bugetate

Admiterea la Universitatea din Oradea

Pentru admiterea în anul universitar 2018 - 2019, Universităţii din Oradea i-au fost alocate mai multe locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat faţă de anul precedent.

Studii universitare de licenţă - 1.700 de locuri bugetate (faţă de 1.600 locuri în 2017), din care: 54 de locuri alocate pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural şi 30 de locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice din învăţământul preuniversitar pentru specializările unde a fost identificată neacoperirea cererii de forţă de muncă;
Studii universitare de master - 800 de locuri bugetate (faţă de 760 locuri în 2017);
Studii universitare de doctorat - 21 de granturi de studii (faţă de 16 locuri în 2017).
Până la sfârşitul lunii aprilie, Universitatea din Oradea va finaliza procesul de alocare a locurilor bugetate pentru fiecare program de studiu.
Claudia Teodora Ignat

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

mari, 23 aprilie 2019