Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

European training for psychologists

Singurul proiect Erasmus KA1 din Bihor aprobat în runda 2016

European training for psychologists

Începând din septembrie 2016 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea derulează proiectul Erasmus+, acţiunea cheie 1, proiect de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene având un buget de 23.905 de Euro.

Proiectul ,,European training for psychologists" a fost propus şi este coordonat de profesor Elena Erdeli, fiind singurul proiect aprobat pentru judeţul Bihor evaluat cu 80 de puncte, al 26-lea proiect din cele 58 aprobate la nivelul ţării din lista celor 350 de candidaturi depuse la termenul din 2 februarie 2016.
Proiectul îşi propune dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul educației speciale prin strategii moderne de recuperare și integrare a elevilor cu CES. Prin intermediul proiectului 11 cadre didactice ale şcolii vor avea oportunitatea de a participa la cursuri de formare în străinătate, cursuri organizate de partenerii noştri: Merganser Consulting Ltd din Marea Britanie şi Asociația ,,Evropei Ihnilates" din Grecia. Bugetul proiectului are o valoare de 23.905 Euro.
Primul curs organizat de Merganser Consulting Ltd în Marea Britanie la care au participat patru cadre didactice din cadrul CSEI Nr. 1 Oradea intitulat ,,Inclusion and Special Educational Needs" a cuprins următoarele activităţi: Introducere în sistemul educațional din Marea Britanie, Curs opțional de limba engleză, Stiluri de predare și învățare și probleme în curriculum în Marea Britanie, Vizita la două școli cu accent principal pe strategiile de diferențiere aplicate în predare și învățare, incluziune și cele mai bune practici din programa școlară din Marea Britanie, Abordări incluzive în predare, Observarea unor lecții, discuții profesionale cu privire la politici și practici pentru elevii cu CES în școală, Workshop cu tema Managementul clasei și motivarea elevilor, Învăţarea experienţială folosind TIC ca resursă de predare/ învățare, incluziune și motivație pentru studenți, Tutoriale profesionale de revizuire a obiectivelor de curs cu așteptări/dorințe cu caracter personal ale cursanților, Evaluarea cursului.
La cel de-al doilea curs, intitulat ,,Communication with disabled people (PECS, MAKATON)" organizat de Asociația Evropei Ihnilates din Grecia au participat opt cadre didactice de la CSEI Nr. 1 Oradea. Cursul a pus accent pe: Folosirea metodelor de comunicare PECS și MAKATON, Metode de comunicare, orientare profesională, includerea persoanelor speciale în viața de zi cu zi, Înțelegerea diversității (nevoi educaționale speciale), Răspundem nevoilor persoanelor defavorizate, Evaluarea cursului acordarea certificatelor de mobilitate.
În luna iunie, un cadru didactic din instituție va participa la o activitate job-shadowing la Shaftesbury Primary School, U.K.
Rezultate proiectului sunt: două fluxuri (primul în U.K., iar cel de-al doilea în Grecia), 11 cadre didactice formate în domeniul educaţiei speciale, un cadru didactic participant la job-shadowing in U.K., ateliere de lucru în echipă, implementarea strategiilor/metodelor noi de predare-învăţare în activitățile cu elevii, materiale informative privind cunoştinţele/competenţele dobândite, materiale pentru diseminarea proiectului.
Profesor Elena Erdeli,
coordonator de proiect
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: European training for psychologists.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminic, 25 august 2019