Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

,,Aud şi uit, văd şi ţin minte, fac şi înţeleg”(proverb chinezesc)

,,Şcoala altfel”, la ,,Ioan Slavici” Oradea

,,Aud şi uit, văd şi ţin minte, fac şi înţeleg”(proverb chinezesc)

Pentru Şcoala Gimnazială ,,Ioan Slavici" Oradea, săptămâna 23-27 aprilie 2018 a fost săptămâna creativităţii, a unităţii, a dăruirii de sine, a armoniei şi a experimentării unor înalte trăiri moral-creştine.

Elevii au fost angrenaţi în multe activităţi ludice cu caracter interdisciplinar la care au participat deopotrivă cadre didactice şi părinţi. Într-o atmosferă prietenească s-au derulat activităţi captivante pentru toţi participanţii.
Se cunoaşte faptul că jocul răspunde unei necesităţi biologice a copilului, dar şi unei nevoi de socializare şi relaţionare cu ceilalţi. Activitatea obişnuită de la şcoală, rutina zilnică, stresul temelor, a testelor etc., nu-i conferă copilului libertatea deplină pentru relaţionarea şi socializarea de care ar avea nevoie sau pe care şi-ar dori-o; de aceea ieşirea din acest context luminează perspectiva copilului, îi aduce libertate de gândire şi exprimare, imaginaţia lui capătă culoare, el devenind creativ şi entuziasmat de ceea ce face. Participarea părinţilor la aceste activităţi n-a creat inhibiţie de exprimare în rândurile elevilor ci a acţionat ca un stimulent, copiii fiind mândri să-şi valorifice potenţialul creativ, să răspundă la întrebări dificile şi să rezolve situaţiile problemă create într-adins de cadrul didactic pentru a le stimula gândirea. Copiii nu s-au simţit stingheriţi de prezenţa părinţilor atunci când trebuia să-şi mărturisească sentimente sau  să-şi exprime dorinţe.
Precizăm câteva activităţi desfăşurate doar într-o singură zi, din cadrul acestei săptămâni cu elevi din ciclul primar. Astfel,  activitatea cu titlul ,,Micul creştin" a inclus două jocuri ludice prin care s-a urmărit stimularea interesului pentru cunoaşterea animalelor şi cunoaşterea responsabilităţii omului faţă de creaţia lui Dumnezeu.
Primul joc a avut ca titlu ,,Să cunoaştem animalele". Elevii au fost grupaţi în patru echipe cu nume de animale (Delfinii, Iepuraşii, Ursuleţii, Leii), apartenenţa la grupă fiind în funcţie de asemănările pe care considerau că le au cu animalele respective. Fiecare echipă şi-a desenat pe fişa primită blazonul echipei. Părinţii au ajutat copiii la realizarea blazonului echipei. Au fost împărţite sarcini de lucru, cum ar fi: scrieţi cât mai multe însuşiri ale animalului pe care-l reprezentaţi, realizaţi un desen cu animalul respectiv în mediul său natural de viaţă, prezentaţi curiozităţi despre animalul pe care-l reprezentaţi. A fost uimitor faptul că elevii au prezentat multe curiozităţi despre animale, spre surprinderea plăcută a părinţilor şi cadrelor didactice.
Liderul echipei a prezentat răspunsurile şi fiecare echipă a evaluat răspunsurile celorlalte echipe. Evaluarea s-a realizat cu multă obiectivitate, copiii dovedind cunoştinţe în domeniile prezentate.
Al doilea joc a avut ca titlu ,,Trei adevăruri şi-o minciună". Un reprezentant din fiecare echipă a spus patru propoziţii despre sine din care trei adevărate şi una falsă. Celelalte echipe au avut sarcina să depisteze minciuna, fiecare din cele trei echipe având dreptul la o singură încercare. Echipele care recunoşteau minciuna au fost câştigătoare. S-au purtat discuţii despre minciună şi urmările ei pe fondul unor studii de caz prezentate de părinţi. S-a citat din Sfânta Scriptură, din cartea Proverbele lui Solomon, despre minciună, omul mincinos şi consecinţele minciunii pentru cei care o practică.
O altă activitate  care s-a bucurat de o participare extrem de entuziastă şi benefică a fost aceea cu titlul ,,Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta", jucându-se  sceneta cu acelaşi nume. Înainte de prezentarea scenetei, elevii au fost provocaţi să-şi reamintească Cele zece porunci şi să răspundă la întrebări privind contextul dării Legii, motivul dării Legii şi folosul cunoaşterii şi împlinirii acesteia de către om. S-a insistat pe porunca a IV-a care face referire la cinstirea părinţilor şi promisiunea lui Dumnezeu pentru cei care împlinesc această poruncă.
Elevii din trupa de teatru ,,Actorii", care activează în cadrul proiectului judeţean ,,Dăruind, dobândeşti!" au prezentat sceneta în faţa părinţilor, a cadrelor didactice şi a colegilor din clasele primare. Transmiterea mesajului prin arta teatrală,  privind cinstirea pe care copiii o datorează părinţilor a  stimulat în mod vădit la elevi gândirea proprie privind atitudinea atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de părinţi.
Ca şi cadru didactic aş sugera să se acorde mai mult timp acestui tip de activitate deoarece transmiterea şi însuşirea unui mesaj este facilitată mult de arta dramatică; de asemenea  implicarea părinţilor în  activităţi de tipul socio-emoţional alături de elevi şi profesori este deosebit de benefică pentru toţi cei implicaţi şi apoi ,, a educa un om doar din punct de vedere intelectual, nu şi moral, înseamnă a educa o ameninţare pentru societate"(Theodore Roosevelt).
Prof. Dascălu Lenuţa-Amalia
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: ,,Aud şi uit, văd şi ţin minte, fac şi înţeleg”(proverb chinezesc).

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

mari, 22 ianuarie 2019