Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

A fost sfințită Biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea

Astăzi, în Duminica Sfinților Români,

A fost sfințită Biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea

Cu binecuvântarea Preafericitului părinte Daniel, patriarhul României, astăzi (10 iunie 2018), în Duminica Sfinților Români, a fost târnosită (sfințită) Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântul Apostol Andrei - Cel întâi chemat - și Sfinții români.

,,S-a zidit această biserică cu hramul Sfântul Apostol Andrei - Cel întâi chemat - și Sfinții români pentru preaslăvirea lui Dumnezeu și dăinuirea neamului nostru, a spus părintele paroh Vasile Bota în cuvântul rostit. Am pornit în această lucrare chemați în mod tainic de Dumnezeu. Și a mărturisit în continuare: Nu noi am zidit această biserică, ci Dumnezeu a zidit-o prin mâinile noastre...". Pentru a ne convinge că este lucrarea lui Dumnezeu, părintele ne-a pus la suflet și două întâmplări...
Scurt istoric al lucrării
În 27 aprilie 2000 (în Joia Mare), Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat atribuirea locului pentru construirea bisericii. În 18 iunie 2000, la Vecernia din ziua Rusaliilor s-a sfințit locul și s-a pus piatra de temelie a Bisericii Sfântul Apostol Andrei de către Preasfințitul Ioan, iar în 19 septembrie 2000, au început primele săpături pentru demisol și fundația bisericii. În 30 noiembrie 2001, cu binecuvântarea Preasfințitului părinte Ioan a fost târnosit de către Preasfințitul Justin Hodea Sigheteanu și Preasfințitul Petroniu Sălăjeanul paraclisul de la demisolul bisericii. În 2002 s-a zidit biserica până deasupra balcoanelor, iar în 2003, inclusiv cupola mare și s-a tencuit pentru pictură; de asemenea a fost montat policandrul, candelabrele și aplicele din bronz. La 1 Ianuarie 2004, cu binecuvântarea Preasfințitului Ioan, s-a înființat Parohia Sfântul Apostol Andrei. Tot în acest an, s-a zidit turnul clopotniței, s-a acoperit biserica cu tablă de cupru și s-a pictat cupola mare. În 2005, s-au finalizat scările, sub care s-a amenajat o sală bizantină și o trapeză, s-a îmbrăcat o parte din exteriorul bisericii cu cărămidă clincherită adusă din Austria, s-au pictat pandantivii și cele patru mari scene. În 2006, s-a realizat mozaicul exterior cu Sf. Apostol Andrei, s-a montat pardoseala din granit, s-a finalizat exteriorul, s-a zidit soclul din piatră, s-a pictat altarul. În 2007, s-au finalizat lucrările exterioare, s-a amenajat spațiul din jurul bisericii, s-a montat iconostasul sculptat în marmură, adus din Larisa - Grecia, s-a ridicat gardul din fier forjat, s-a pictat partea superioară a pronaosului. La 1 august 2014, s-au finalizat lucrările de pictură, iar astăzi, 10 iunie 2018, biserica a fost târnosită.
La sfințirea bisericii, au onorat mitropolitul Ardealului, opt episcopi și nenumărați preoți și diaconi
Părintele paroh Vasile Bota și părintele dr. Ion Alexandru Mizgan, slujitorii sfântului altar, s-au bucurat în această zi istorică de prezența la slujba de târnosire a Înaltpreasfințitului Laurențiu - mitropolitul Ardealului, dimpreună cu opt episcopi, care, așa cum avea să sublinieze Preasfințitul părinte Sofronie - episcopul Oradiei, au reprezentat aproape fiecare mitropolie din țară și nu numai: Mitropolia Munteniei și Dobrogei, de către Preasfințitul Visarion - episcopul Tulcii, Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, de către Preasfințitul Ignatie - episcopul Hușilor, Mitropolia Ardealului, de către Înaltpreasfințitul mitropolit Laurențiu, Mitropolia Clujului, de către Presfințitul Iustin - episcopul Maramureșului și Sătmarului, Mitropolia Banatului, de către Preasfințitul Paisie Lugojanul -episcopul vicar al Timișoarei, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, de către Preasfințitul Timotei - episcopul Spaniei și Portugaliei, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, de către Preasfințitul Macarie - episcopul Europei de Nord, Preasfințitul episcop Siluan, în dublă calitate: episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și locțiitor al Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei Felix pentru românii din Banatul de Sud, care se află astăzi în Serbia.
Distinșilor ierarhi li s-a alăturat un impresionant sobor de preoți și diaconi din Oradea și județ, dar și din afară (din Spania și Serbia), prieteni ai părintelui vicar Vasile Bota, dar și rude, care au slujit și încă mai slujesc în sfântul altar, oficialități locale, județene și centrale, miniștri, senatori și deputați, elevi îmbrăcați în costume populare de la trei școli din Oradea (școlile gimnaziale ,,Dacia", ,,Dimitrie Cantemir" și ,,Nicolae Bălcescu"...), elevi care i-au primit cu flori pe distinșii ierarhi, precum și un număr mare de credincioși, care până după ora 18.00, continuau să vină și să se închine în sfântul altar și să sărute sfânta masă, sfânta evanghelie și sfânta cruce...
,,O bijuterie a artei religioase"
Tot Preasfințitul episcop Sofronie al Oradiei avea să se exprime astfel în ceea ce privește Biserica Sfântul Apostol Andrei: ,,Este nu doar o bijuterie a artei religioase, ea este și un monument al demnității poporului român pe aceste meleaguri. Ea este frumoasă și monumentală în același timp, este zveltă și înaltă (voievodală și princiară), o biserică ridicată în frumoasa tradiție ortodoxă, dar și o biserică ce se înalță cutezător spre cer, purtând rugăciunile dumneavoastră. Biserica închinată Sfântului Apostol Andrei și sfințirea ei constituie evenimentul cel mai important din cursul anului omagial și comemorativ în Episcopia noastră", a conchis Preasfințitul episcop Sofronie.
,,Acum, Biserica este un loc sfințit și sfințitor"
În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul mitropolit Laurențiu a ținut să ne explice în ce constă lucrarea de târnosire a unei biserici: citirea a trei pericope biblice de la vecernia praznicului acestei sărbători, înconjurarea bisericii în procesiune, citirea a trei evanghelii, sfințirea și ungerea cu mir a celor patru părți exterioare ale bisericii, iar înăuntru, în altar: masa sfântă din mijlocul altarului, în care s-au pus moaște de sfinți, a devenit mormântul Mântuitorului Hristos; masa a fost spălată cu apă sfințită, unsă cu sfântul și marele mir, înmiresmat cu apă de trandafiri; în cele patru colțuri ale mesei, s-au pus chipuri ale celor patru evangheliști: Matei, Marcu, Luca și Ioan, ,,pentru că pe baza mărturiei lor, noi credem că Mântuitorul Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi". Apoi, masa (acest mormânt sfânt) a fost acoperită cu o ,,cămașă" până jos, legată și pecetluită exact ca și mormântul Mântuitorului Iisus Hristos. ,,Vă așteptăm să intrați în altar și să vă închinați astăzi și numai astăzi, fără nicio deosebire, fără discriminare, de la cei mai mici până la cei mai mari, bărbați și femei. Cu toții suntem astăzi împreună slujitori cu noi și participanți la această minunată lucrare pe care a rânduit-o Dumnezeu", a precizat Înaltpreasfințitul mitropolit. Cu acest prilej se sărută sfânta masă, sfânta evanghelie și sfânta cruce.
După ce a fost sfințit altarul și au fost puse cele trebuincioase pe masa altarului, s-a citit o rugăciune de sfințire a picturii, a imaginilor sfinte (,,pentru că imaginile, icoanele nu sunt altceva decât o carte deschisă spre noi în imagini, o biblie în imagini"). ,,Am încheiat lucrarea printr-o proclamație pascală. De fapt, această proclamație pascală a fost prefațată de intrarea noastră în biserică prin lovirea de trei ori cu crucea în ușile bisericii. Noi am proclamat acest caracter pascal al slujbei săvârșite prin formula pascală: ,,Lumina lui Hristos luminează tuturor!"
Dar de comuniune și binecuvântare
Întru cinstirea gazdelor cu ocazia acestui eveniment istoric, Înaltpreasfințitul mitropolit Laurențiu a dăruit un dar special: o părticică din moaștele lui Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, ,,cel care în cei 65 de ani de viețuire a slujit pe Dumnezeu și neamul românesc într-un mod cu totul și cu totul exemplar. A purtat cu el supărările neamului nostru și nu cred că poate fi un mesaj mai sfânt  pentru noi toți ca acesta (testamentul lui): ,,Fiți pe pace. Aveți-vă bine. Nu vă sfădiți!"
Mulțumiri ierarhilor, preoților, distinșilor invitați și oficialități, credincioșilor prezenți, tuturor ziditorilor și slujitorilor!
În cuvintele rostite, Preasfințitul părinte episcop Sofronie și părintele vicar Vasile Bota au mulțumit truditorilor, ziditorilor Bisericii Sfântul Apostol Andrei din Oradea, de la proiectanți și constructori la primarii Oradiei, președinții, deputații și senatorii, sponsorii și credincioșii care au sprijinit ridicarea acestui frumos și binecuvântat lăcaș de închinare (,,o îmbinare fericită între rigoarea apuseană și splendoarea arhitecturii bizantine, arhitecturii bisericești răsăritene", după aprecierea lui Răzvan Bucuroiu), dar și celor prezenți în număr impresionant la târnosirea bisericii.
În nume propriu, mulțumim și noi tuturor celor care au pus umărul la reușita manifestării de astăzi din Piața Sfântul Apostol Andrei din Oradea, un eveniment cu adevărat istoric, cu care nu te întâlnești de multe ori în viață.
Moise-Ovidiu Dan
Pentru mai multe poze (230 de poze), accesați Galeria foto: A fost sfințită Biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 24 ianuarie 2020