Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stimulente pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței

De la A.J.O.F.M. Bihor

Stimulente pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor amintește angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă pe perioada vacanțelor, conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.

Stimulentul financiar se poate acorda pe o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.
Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza:
- unui contract de munca pe perioada determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii cu normă întreagă sau cu timp parțial;
- unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.
În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.
Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu A.J.O.F.M. Bihor în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.
Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj.
Nu beneficiază de stimulentul  financiar:
- angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii și studenții respectivi;
- angajatorii care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.
Angajatorii interesați se pot adresa pentru informații suplimentare la sediul A.J.O.F.M. Bihor din Oradea, Str. Transilvaniei Nr. 14, tel: 0259436821. Alte informații pot fi găsite pe site-ul agenției: www.bihor.anofm.ro.
Békési  Csaba,
director  executiv

Trimite email

miercuri, 23 octombrie 2019

Poza zilei

Lansare album de debut - Adrian Bojan

Ziua de 3 noiembrie 2019 va încununa pentru solistul de muzică populară Adrian Bojan nu mai puțin de șase ani de stăruință și muncă.
Acesta își va lansa albumul de debut intitulat „Maica me când m-o făcut", în cadrul unui eveniment organizat de Asociația ,,Culanii" Sânnicolau Român, în satul natal al acestuia, Sânnicolau Român.