Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Concursul de titularizare a cadrelor didactice

În 11 iulie,

Concursul de titularizare a cadrelor didactice

În perioada 20 aprilie-24 iulie 2018 se organizează şi desfăşoară Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - 2018. Conform calendarului, până la această dată s-au desfăşurat etapele de înscriere a candidaţilor, validare a fişelor de înscriere pentru candidaţii promoţiilor anterioare, respectiv organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probe practice.

Absolvenţii promoţiei curente îşi vor valida cererile de înscriere la concurs după susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în perioada 5-9 iulie 2018, în sala festivă a Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul" Oradea.
Pentru participare la concurs şi-au depus dosare şi au validat 1.124 de candidaţi ai promoţiilor anterioare, respectiv 233 ai promoţiei curente, totalizând 1.357 de candidaţi.
Desfăşurarea concursului va avea loc în patru centre a căror asociere cu disciplinele de concurs poate fi găsită pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, iar acestea sunt:
Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul" Oradea pentru disciplinele tehnice, învăţământul special, precum şi învăţătoarele şi educatoarele în limbile minorităţilor naţionale;
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" Oradea pentru ştiinţe şi învăţătoare în limba română;
Colegiul Economic „Partenie Cosma" Oradea pentru arte, istorie, geografie, ştiinţe socio-umane, limba română, limbi materne respectiv moderne şi religie;
Şcoala Gimnazială „Dacia" Oradea pentru educaţie fizică şi sport şi educatoare în limba română.
Concursul se va desfăşura în data de 11 iulie 2018, afişarea rezultatelor fiind programată pentru 17 iulie 2018. Înregistrarea contestaţiilor va fi realizată în perioada 17-18 iulie 2018, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen data de 24 iulie 2018.
După derularea etapelor de mobilitate, pentru concurs au fost publicate 66 de posturi didactice/catedre vacante în vederea angajării pe perioadă nedeterminată (58 în mediul urban iar 8 în rural). De asemenea, au fost publicate 1.690 de posturi didactice/catedre/fracţiuni de catedră în vederea angajării pe perioadă determinată (789 urban, 901 rural), 534 fiind complete.
După finalizarea concursului, vor avea loc şedinţe de repartizare conform calendarului mobilităţii. Toată informaţia necesară cu privire la mobilitatea personalului didactic poate fi găsită pe site-ul www.isjbihor.ro la secţiunea Resurse.
Biroul de Presă al I.Ş.J. Bihor

Trimite email

duminic, 17 februarie 2019