Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

O sută de informaticieni români

Revista de cultură ,,Curtea de la Argeș”, nr. 7 / 2018

O sută de informaticieni români

În editorial, domnul redactor-șef Gheorghe Păun face vorbire despre cartea ,,O sută de autori români în informatica teoretică" (One Hundred Romanian Authors in Theoretical Computer Science), ,,care a apărut de curând la Editura Academiei Române, în seria Civilizaţia românească, o serie monumentală, de peste 30 de volume masive, dând seama de tot atâtea ramuri ale știinţei și culturii românești, de la istorie și geografie la matematică, fizică, chimie și informatică, de la știinţele „exacte" la umanioare, plus un număr de volume „suplimentare" (așa cum este și cel de faţă).

Seria este realizată de Academia Română, în cinstea Centenarului Marii Uniri, și este coordonată de acad. Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei".
În luna mai, volumul a fost prezentat de distinsul academician Gheorghe Păun, la Universitatea Agora din Oradea, în cadrul celei de-a VII-a ediții a ,,International Conference on Computers Communications and Control" (IEEE-ICCCC2018).  
Tot în acest număr 7 al revistei argeșene, la adresa cunoscută: www.curteadelaarges.ro veți mai putea citi: Horia Bădescu: Viața instant, Dan Anghelescu: Dimensiuni identitare în eseistica lui Horia Stamatu, Ioan Curtean de Hondol: Cultura politică, Dragoș Vaida, Constanța Vaida Haliță: O civilizație subminată, Mircea Duțu: Unificarea legislativă, temei al unității naționale, Maria Vaida: Înfăptuitorii Marii Uniri: Alexandru Popescu, Onufrie Vințeler: Un nobil academician. Acad. Emil Burzo, Florian Copcea: Discursul istoric, între adevăr și mit, Tudor Nedelcea: Un savant cu nume și renume: acad. Eugen Simion 85, Nicolae Melinescu: Africa, încotro? Ion Pătrașcu: Dialogul culturilor...
Lectură plăcută!
(Ov.D.)

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminic, 17 februarie 2019