Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Arii protejate din județul Bihor (IX)

Serialul nostru

Arii protejate din județul Bihor (IX)

Săptămâna trecută am relatat tainele rezervației paleontologice Locul fosilifer de pe Dealul Șomleului, în această săptămână continuăm explorarea cu rezervația naturală Gruiul Pietrii – arie protejată atribuită în custodie Muzeului Þării Crișurilor.

Rezervația naturală Gruiul Pietrii


 Rezervația naturală Gruiul Pietrii este reprezentatǎ prin punctul fosilifer cu vertebrate din Triasicul mediu, aflat în comuna Lugașu de Sus. Comoara pe care o adăpostește această rezervație (oase izolate conservate în calcare noduloase cenușii) a fost descoperită în 1964 de către geologul Dumitru Istorescu. Încadrarea stratigrafică a punctului fosilifer arată vârsta Triasic mediu: Anisian.
Rezervația este reprezentată prin două aflorimente situate pe partea stângă a drumului forestier și un afloriment situat pe partea dreaptă, importante depozite fosilifere de vârstă anisiană – Triasic mediu, cu resturi de nevertebrate și vertebrate, dintre care o importanță deosebită o reprezintă reptilele.
Fauna de vertebrate marine triasice de la Gruiul Pietrii, Lugașu de Sus, reprezintă cea mai veche asociație faunistică de vertebrate din România (o faună veche de aproximativ 220 milioane de ani). Importanța sitului fosilifer se datorează în primul rând diversității faunei marine, care conține pești, reptile din grupe variate (Encrinus liliiformis, Henodus, Placochelys, Acrodus cf. lateralis, Nothosaurus transsylvanicus, Tanystropheus biharicus) și o gamă largă de nevertebrate.
Taxonul cel mai important din această asociație faunistică este Tanystropheus biharicus, care este o specie nouă pentru știință, iar holotipul, o vertebră cervicală este păstrată în Muzeul Þării Crișurilor, alături de alte 400 de eșantioane sau specimente preparate.
Cercetările româno – franceze au subliniat importanța paleontologică și paleogeografică a faunei de vertebrate marine de la Gruiul Pietrii, Lugașu de Sus în complex european, fiind comparabile cu faunele din Europa Centrală și de Vest: Germania, Italia, Elveția.
În județul Bihor, pe lângă rezervațiile paleontologice descrise deja în edițiile anterioare: Locul fosilifer de pe Dealul Șomleu, Calcarele Tortoniene de la Tășad și Lentila 204 Cornet și Gruiul Pietrii, mai există câteva:
Calcarele cu hipuriți de la Valea Crișului: sunt amplasate la nord de localitatea Bratca, pe Valea Negruții. Această zonǎ reprezintă de fapt un recif de rudiști constituit dintr-o colonie de milioane de indivizi, înghesuiți și suprapuși, ce formează un perete compact de circa 15 m grosime.
Calcarele tortoniene de la Miheleu – care prezintă resturi de  Lamelibranhiate, viermi, corali și concrețiuni de alge calcaroase.
Locul fosilifer din Valea Lionii-Peștiș – prezintă resturi de reptile triasic mediu, afloriment de marnocalcare, șisturi marnoase cenușiu-verzui, calcare lumaselicecu crinoidee și lamelibranhiate.
Calcarele cu hipuriți din Valea Crișului – prezintă recifuri în calcarele de Gosaru. Calcare cu rudiști poziționați verical – Recif ”in situ” cu 12 specii de rudiști.
Locul fosilifer de la Cornițel  - prezintă resturi de plante fosile în depozite argilo-marnoase pliocene.

Cu această relatare, am încheiat prezentarea rezervațiilor paleontologice de la nivelul județului Bihor.


 Agenția pentru Protecția Mediului Bihor,
director executiv, ec. Cǎlin MOCAN
Serviciul implementare politici de mediu – Compartiment Protecția Naturii
ing. Monika Ciupleu, șef serviciu,
biolog drd. Dorina Radoveț,
ing. Felicia Enache, consilier principal

Trimite email

luni, 16 septembrie 2019

Poza zilei

Dirty Shirt, la Londra

Pe 31 oct. și 1 nov.
Dirty Shirt va susține două concerte în Londra
Dirty Shirt va susține două concerte speciale de Halloween, toamna aceasta, în Londra.
Primul show va avea loc în clubul The Underworld din Camden pe 31 octombrie, alături de Okilly Dokilly, aand? Și Redrum, iar al doilea în clubul The Macbeth of Oxton, pe 1 noiembrie, alături de DJ Ricky Bowtell și DJ Oliver Hill...​

Maximum Rock Magazin


https://maximumrock.ro