Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Antologie cu peste 3.000 de sonete

Poeta Mihaela Dindelegan a creat în trei ani o

Antologie cu peste 3.000 de sonete

Cea mai vastă Antologie de sonete din România aparţine poetei Mihaela Dindelegan şi a văzut lumina tiparului în aceste zile, la Editura Primus Oradea.

Redactată în două volume a peste 800 de pagini fiecare, Antologia conţine 3031 de sonete, din care unele duble, triple sau cvadruple. Cel dintâi volum a fost tipărit cu sprijinul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte Bihor, lucrarea fiind o încununare a creaţiei lirice din anii 2016 - 2018 a poetei Mihaela Dindelegan.
În cele două volume, autoarea realizează o amplă selecţie, înnobilând conţinutul unora dintre sonetele deja publicate, la care a adăugat altele noi, precum şi câteva sonete născute din remodelarea unor poezii tipărite anterior anului 2016. Potrivit textului din prefaţa primului volum, semnat de prof. univ. dr. Valentin Chifor, lirismul autoarei se situează la interferenţa între biografism şi reflecţii existenţiale, fiind un lirism care „sfinţeşte, ocroteşte fiinţa, omenescul ei".
Respectând în mare parte cronologia creaţiei din cei trei ani de construcţii lirice turnate în forma sonetului, poeta ne introduce într-un univers plin de vitalitate, în care forţa creativă se naşte şi se dezvoltă chiar şi în cele mai ostile împrejurări. De pe coperta IV a Antologiei de sonete aflăm că, în realitate, primele 12 volume aparţinând Mihaelei Dindelegan au fost scrise în proză, nefiind însă publicate, şi reprezintă studii şi analize din perspectivă teologică asupra vieţii, autoarea fiind licenţiată în teologie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Preocupările ei de natură existenţială se regăsesc, amplificate şi aprofundate, în sonetele care alcătuiesc cele două volume de antologie. Pe parcursul acestora se poate observa linia ideatică a autoarei, care merge de la dependenţa totală de Dumnezeu şi absolutizarea dragostei faţă de El într-un sacrificiu de sine necondiţionat, spre o detaşare tot mai radicală, dezvoltată pe fondul nedreptăţilor generate tocmai în contextul acestui sacrificiu. Explicaţia o aflăm tot de pe coperta IV a Antologiei, unde ne este descoperit faptul că primele 8.000 de poezii scrise de Mihaela Dindelegan i-au fost furate, iar autoarea a fost ani de zile ţinta atacurilor denigratoare ale hoţilor. Tortura psihică la care a fost supusă a cuantificat revolta nedisimulată a autoarei împotriva Răului, poeta incluzându-l în focul purificator al judecăţii Cuvântului chiar şi pe Dumnezeu, pe care îl prezintă în final într-o lumină existenţială nouă.
După cum remarca scriitoarea şi criticul literar Cezarina Adamescu, nota definitorie a sonetelor Mihaelei Dindelegan este dată de autenticitate. Într-o societate dominată de postmodernism şi de ideea că tot ceea ce a fost important de spus s-a consemnat deja, poeta Mihaela Dindelegan aduce prin sonetele sale o viziune revoluţionară asupra concepțiilor religioase ale lumii, în baza căreia Viaţa - ca Existenţă în sine - îşi reglează singură conturile, impunând inclusiv asupra divinităţii Dreptatea ca regulă şi normă vitală. Potrivit autoarei, un Dumnezeu care nu înfăptuieşte dreptatea chiar şi în mijlocul familiei Sale, nu poate să fie cu adevărat Dumnezeu! Păstrând un optimism debordant, poeta găsește de fiecare dată resurse spirituale pentru reintegrarea vieţilor purificate într-o Existenţă unitară guvernată de Dragoste.
Reamintim faptul că în limba română mai există o antologie de sonete, realizată de poetul Radu Cârneci în anul 2007, antologie care include 1360 de poeme aparţinând unui număr de 454 de autori.
Roxana Popescu

Trimite email

joi, 27 iunie 2019