Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Eminescu interzis, gândirea politică

La 159 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, vă propunem

Eminescu interzis, gândirea politică

În 15 ianuarie 2009, se vor împlini 159 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu - poetul nepereche, poetul nostru național.
Întru cinstirea Luceafărului poeziei românești, dorim să vă semnalăm volumul „Eminescu interzis, gândirea politică”, apariție editorială, Criterion Publishing, București, 2008, autor: dr. Radu Mihai Crișan.

Ca să vă incitam la lectură, dorim să vă spicuim citând din lucrarea domniei sale, Radu Mihai CRIȘAN, doctor în economie – specializarea Istoria gândirii economice.
Dumnezeu nu e în cer, nu-i
pe pământ; Dumnezeu e în inima
noastră.
(Mihai Eminescu, Suita Idei și gânduri, Munca literară și științifică, nr.10/1905, în Mihai Eminescu, Opere, vol. XVII, Ediție critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei, București, 1999, pag. 322)
Cine este Mihai Eminescu?
„Disprețul pentru uzurparea conducerii de puținii care nu s-au ridicat măcar prin inteligența, cultura și munca lor”.
Cine este Mihai Eminescu?
„Evlavia pentru timpurile de cinste, bărbăție și măsură”.
Cine este Mihai Eminescu?
„Afirmarea unității românești eterne, groaza de cotropirea străină, care ucide o conștiință, împiedică o desfășurare, sfarmă un viitor, lasă fără îngrijire un trecut, pentru a da în loc jaf și corupție, oricare ar fi numele cotropitorului, al celui dintâi dintre neamurile de cultură ori a celei din urmă plebi asiatice".
(Nicolae Iorga - Trei extrase din cuvântarea ținută la 16 octombrie 1911, cu prilejul dezvelirii statuii lui Mihai Eminescu în Galați.
Găsiți textul integral al cuvântării în volumul: Nicolae Iorga, Eminescu, Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și bibliografie de Nicolae Iliu, Editura Junimea, Iași, 1981, pag. 112, 113)
Luiza MARC & Ovidiu DAN

Trimite email

luni, 24 iunie 2019