Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Carmen Nicoleta Stoica – locul I la Festivalul - concurs „Gala tinerelor talente”

ªcoala de Arte „Francisc Hubic” din Oradea – „pepinierã” de artiºti talentaþi

Carmen Nicoleta Stoica – locul I la Festivalul - concurs „Gala tinerelor talente”

Poate vã mai amintiþi de frumoasele ºi îndrãgitele emisiuni „Ploaia de stele”, un bun prilej de lansare a tinerilor talentaþi pe prima scenã a muzicii uºoare, fie ºi doar imitând pe unul sau pe altul dintre marii lor idoli din muzica uºoarã autohtonã sau internaþionalã.

 În acea perioadã, aveam sã o cunosc pe distinsa profesoarã Monica Molnar, profesoara de canto de la ªcoala de Arte „Francisc Hubic” din Oradea, care a lansat nenumãrate „stele” în constelaþia de stele a respectivei emisiuni.
În „pepiniera” acestei ºcoli, s-a format ºi Carmen Nicoleta Stoica, sub „bagheta” magicã a dnei Monica Molnar.
Nicoleta s-a lansat devreme pe scena muzicii uºoare, reprezentând cu succes Liceul Teoretic „Lucian Blaga” la nenumãrate confruntãrile interliceale. Între timp a absolvit liceul, dar ºi cursurile ªcolii de Arte „Francisc Hubic”, clasa de canto muzicã uºoarã a dnei prof. Monica Molnar, iar acum este studentã, în anul I, la Facultatea de Medicinã ºi Farmacie, specializarea medicinã generalã.
Personalitate puternicã, fire ambiþioasã, muncitoare ºi perseverentã, un Scorpion tenace, calculat ºi plin de calitãþi, Carmen ºi-a urmat visul, crezând în steaua sa norocoasã, ºi a ajuns acolo unde ºi-a dorit  - în galeria artiºtilor bihoreni talentaþi.
„Locul I obþinut la Festivalul – concurs ”Gala tinerelor talente”, ediþia a XVI-a (2008), înseamnã pentru mine ceva de mare preþ, cu atât mai mult cu cât am concurat alãturi de colegi de-ai mei, talentaþi ºi bine cotaþi (Cristina Romocea - locul II, Ioana Repciuc – locul III, Raul Hirian, Cristina Leucuþa, Patricia Pop, Alin Timuþ, Anca Duma...). Am interpretat: Celine Dion - Just walk away ºi Andra - Rãmâi cu mine”, ne-a declarat Nicoleta, fericitã.
La un alt festival de top - Festivalul euroregional Oradea - Debrecen (a III-a ediþie), s-a „duelat” ºi cu alþi interpreþi, atât din România, cât ºi din Ungaria, în 6 decembrie 2008 la Oradea, iar în 7 decembrie la Debreþin, ocupând locul II. Cu o lunã înainte, urcase pe un alt podium, la Festivalul Ki Mit Tud?, locul III, din 13 concurenþi, interpretând „Adagio”, de Lara Fabian.
Î n perioada Sfintelor Sãrbãtori, elevi ºi foºti elevi ai dnei prof. Monica Molnar, printre care ºi Carmen Stoica, ne - au bucurat sufletele cu frumoasele lor recitaluri sub cupola Lotus... (Ov. DAN)

Trimite email

marţi, 29 septembrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!