Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Programul național ,,Școala altfel” la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni

În săptămâna 17-21 decembrie

Programul național ,,Școala altfel” la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni

Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas - Socrate.

În săptămâna 17-21 decembrie 2018, la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni s-a derulat programul național ,,Școala altfel", o săptămână care a adus multe bucurii și plăcere elevilor.
La toate structurile arondate s-au desfășurat activități aparținând domeniilor: cultural (competiţii organizate la nivelul şcolii), de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, de amintit ,,Târgul de Crăciun" din cadrul proiectului național ,,Petale-n vânt"), activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (în cadrul proiectului educativ ,,Alimentația sănătoasă și activitatea fizică în rândul preșcolarilor și elevilor din clasele 0-IV", activităţi de educaţie şi de protecţie a mediului (proiectul național ,,Patrula de reciclare"), activităţi tehnico-ştiinţifice care au vizat lecții de științe ,,altfel", prin intermediul experimentelor, activități artistico-plastice (serbări școlare, sezători literare și expoziții cu lucrările elevilor) și vizite de studiu (excursie la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor și la aeroport).
Obiectivele acestor activități au fost: acumularea de cunoştinţe și lărgirea orizontului de cunoaştere al copiilor, promovarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun, exersarea abilităților artistice și de comunicare, formarea şi consolidarea  deprinderilor de igienă, de odihnă şi de recreere, conştientizarea rolului unei alimentaţii echilibrate în dezvoltarea armonioasă a omului, formarea și cultivarea interesului pentru problematica şi menţinerea sănătăţii, cultivarea unui comportament adecvat la şcoală, în excursie, la muzeu, în mijloacele de transport, la cumpărături şi în multe alte locuri, situaţii şi împrejurări, identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, stimularea comportamentului creativ, exersarea abilităților practice și a imaginației.
La realizarea obiectivelor propuse în cadrul programului ,,Școala altfel" au contribuit toate cadrele didactice din comună, d-nele educatoare: Corina Bodiuț, Marcela Terme, Ramona Țigan, Andrea Boroș, d-nele învățătoare: Adela Dobra, Liliana Balint, Liana Hule, Ioana Jurj, Simona Sabău, d-nele și d-nii profesori: Marțian Dudaș, Loredana Marge, Ancuța Pașca, Claudiu Pirtea, Eszter Szatmari, Simona Corbu, Diana Muțiu, Ramona Dan, Liviu Țiț, Sorina Racu și d-na secretară Cornelia Bălan. D-na director Corina Florincuța s-a străduit să fie prezentă la cât mai multe activități, felicitându-i atât pe copii pentru prestație și implicare, cât și pe cadrele didactice îndrumătoare. Prin toate aceste activități, noi, dascălii, ne dorim să-i educăm pe elevi în spiritul preţuirii culturii și să formăm generații de tineri care să se evidențieze prin: simțul responsabilității, grijă față de mediul înconjurător, implicare în comunitate și puterea de a aduce schimbări benefice în societate.
Prof. Ioana Bonchiș
Găsiți mai multe poze în Galeria foto: Programul național ,,Școala altfel” la Școala Gimnazială Nr. 1 Rieni.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 20 iunie 2019