Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Schimb de experiență internațional la „Arany Janos” Altalanos Iskola din localitatea Gyor, Ungaria

În cadrul proiectului ,,Multilingvismul european”

Schimb de experiență internațional la „Arany Janos” Altalanos Iskola din localitatea Gyor, Ungaria

În calendarul proiectului ,,Multilingvismul european" se înscrie schimbul de experiență cu „Arany Janos" Altalanos Iskola din localitatea Gyor, Ungaria.

Activitatea a avut loc în data de 9 Mai, Ziua Europei, marcând în acest sens importanța cunoașterii diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educational din marea familie europeană din care facem parte. Într-o lume în permanentă schimbare, trebuie să pregătim viitori oameni capabili să se adapteze, capabili de autoeducaţie şi de educaţie permanentă. Învăţarea prin şi pentru comunicare este o tehnică şi un instrument perfect adaptat elevului modern, dar şi evoluţiei societăţii moderne. Comunicarea în limbi străine este una din competențele-cheie definite de cadrul de referință european. Este esențial să ne asigurăm că diversitatea lingvistică nu reprezintă o barieră în calea participării la societate. Învăţarea prin şi pentru comunicare este o tehnică şi un instrument perfect adaptat elevului modern, dar şi evoluţiei societăţii moderne. 
  Proiectul ,,Multilingvismul european" promovează  relaţiile de colaborare între profesorii  Colegiului Naţional „Iosif Vulcan" din Oradea și profesorii de la ,,Arany Janos" Altalanos Iskola cu predare bilingvă engleză-germană, din localitatea Gyor, Ungaria, având ca scop fluidizarea demersurilor educaționale comune, prin armonizarea metodelor didactice dintr-o perspectivă duală de analiză și sinteză, prin deschiderea spre diversitate culturală și lingvistică.
Cadrele didactice implicate în proiect au conştientizat rolul activităţilor extraşcolare de acest tip în formarea tinerilor, în modelarea comportamentului în relaţiile cu alţii, în crearea unui mediu favorabil dezvoltării acestora. În prima parte am participat la dezbaterile despre sistemul educațional din Ungaria, despre activitatea zilnică a elevilor și profesorilor, despre metodele folosite pentru o predare eficientă a limbilor străine la clasele bilingve. Apoi am vizitat sălile de clasă în care elevii erau în toiul activităților,  biblioteca şcolii cu sala de lectură, cabinetele în care elevii își desfășoară activitatea pe grupe în orele de limbi străine, sala profesorală, sala de sport, sala de mese și imensul hol de la intrare în care unii elevi desfășurau nestingheriți diverse jocuri de mișcare.
Profund impresionați de disciplina și fluidizarea managementului educațional din școala vizitată, ne-am întors acasă cu încredere și optimism, dar și cu gândul de a continua colaborarea cu profesorii și elevii din școala parteneră, declară doamna profesor Ganea Daniela (de la C.N. ,,Iosif Vulcan" Oradea).

Trimite email

miercuri, 12 august 2020