Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Educația ne uneşte

Viziunea Ministerului Educației Naționale asupra viitorului educaţie din România,

Educația ne uneşte

Joi, 23.05.2019, la Școala Gimnazială Nr.1 Săliște de Vașcău, a fost prezentată viziunea Ministerului Educației Naționale asupra viitorului educaţie din România, sub titlul Educația ne uneşte. Această acțiune se desfăşoară în toate şcolile din țară în momentul de față.

Viziunea conține ideile Ministerului Educației Naționale cu privire la schimbările ce se doresc puse în aplicare în învățământul românesc și este dată spre dezbatere pentru a vedea care sunt propunerile și îngrijorările actorilor participanți la actul educației.
Dialogul despre educație, de la Școala Gimnazială Nr.1 Săliște de Vașcău a adus împreună elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai comunității locale în frunte cu domnul primar Fănel Tulvan, dar și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bihor.
Prezentarea viziunii a fost făcută de domnul inspector școlar profesor inginer Mieluț Florian, în calitate de inspector de zonă, care a răspuns deschis la toate întrebările adresate, explicând, pe înțelesul tuturor, viziunea propusă de Minister.
Cu toții am înțeles și conștientizăm faptul că educația are un rol decisiv în formarea individului deoarece asigură dezvoltarea și stabilitatea socială, contribuie la prosperitatea economică, are implicații culturale, dar mai ales contribuie la dezvoltarea personală a individului având ca finalitate un adult independent.
 Viziunea Ministerului propune structurarea sistemului național de învățământ, pe cinci valori fundamentale: încredere, echitate, solidaritate, eficacitate și autonomie, care să se regăsească în cinci principii fundamentale: centrarea pe elev, flexibilitate, calitate măsurabilă, colaborare și subsidiaritate.
Printre propunerile participanților la dezbatere s-au numărat: minim media 5 obligatorie pentru admiterea la liceu, reducerea numărului de locuri în mediul universitar, consiliere psihologică şi în mediul rural, dezvoltarea competențelor practice, a aptitudinilor, eliminarea calificativelor sau introducerea obligativității pensionării la limita de vârstă. De asemenea au fost menționate şi câteva aspecte îngrijorătoare cum ar fi: administrarea școlilor de către consiliile locale, limitarea alegerii studiilor universitare în funcție de bacalaureat sau regulamentul școlar prea permisiv pentru elevi, observându-se că viziunea nu se potriveşte cu realitatea în momentul de față.
În timpul dezbaterii s-a adus în discuție și faptul că responsabilitatea pentru reușita educației se află în primul rând în mâinile părinților și mai apoi în mâna educatorilor, aceștia formând împreună un triughi ce se bazează pe încredere, comunicare și respect reciproc pentru ca astfel procesul educațional să se concretizeze. 
 În calitate de cadre didactice ne bucură faptul că această viziune sistemică îşi propune să crească nivelul de încredere, de comunicare constructivă şi de solidaritate din sistem, precum şi cel dintre personalul didactic şi ceilalți actori implicaţi în educaţie, însă e nevoie de mult timp pentru ca mentalităţile să se schimbe în mod real, si ca sistemul să încurajeze concret practicile colegiale. Apreciem intenția de a creşte autonomia şcolilor şi independența decizională a profesorilor, şi mai ales mutarea deciziilor relevante cât mai aproape de elev, conform principiului subsidiarităţii.
Constatăm cu toții că şcoala trebuie să se comporte ca un partener social real, dar e nevoie să i se răspundă în acelaşi fel şi din partea comunității și în principal din partea familiei.
 Acest document prezintă într-adevăr o viziune şi trebuie discutat serios. În calitate de participanți la actul educațional nu ne rămâne decât să sperăm ca toate aceste discuții și mai ales propunerile și îngrijorările semnalate în cadrul  dezbaterii să fie luate în considerare în momentul în care se va pune în aplicare această viziune. Suntem conștienți că implementarea unei astfel de viziuni implică costuri financiare, voinţă politică şi, mai ales, schimbări masive de mentalitate, ne-a spus doamna profesor Terme Alexandra.

Trimite email

luni, 19 august 2019