Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

„Vacanţa mea – aventură şi cunoaştere” (Băiţa – 2019)

Tabăra internaţională de vară

„Vacanţa mea – aventură şi cunoaştere” (Băiţa – 2019)

Ziua de sâmbătă, 3 august 2019, a început prin a fi mohorâtă şi ploioasă, un început nu prea promiţător pentru debutul taberei noastre.

Voluntarii s-au pregătit pentru a întâmpina copiii din prima zi cu entuziasm, dar şi cu o oarecare reţinere pentru că vremea nu ţinea cu noi.
Dar, pe măsură ce ne apropiam de ora 15, ora sosirii copiilor, la un semn, ploaia se opreşte, norii se risipesc, iar zâmbetele copiilor care sosesc aduc lumina şi soarele.
Sosesc primii copii, entuziaşti dar oarecum temători: Ce-o să fie aici!? Vin şi tinerii italieni, cei mai mulţi pentru prima dată în România - Frumoasă ţară! - îşi spun ei.
Deci soare avem, copii entuziaşti avem, ce ne mai lipseşte? Să înceapă aventura şi cunoaşterea!
Cum stă bine unor buni organizatori, am făcut o prezentare a locului.
Am inţiat proiectul Taberei pentru a reînvia spiritul Taberei Nucet, încă viu în amintirea multor generaţii. Am ţinut ca în prima zi să prezint un istoric al Băiţei, veche localitate minieră, atestată documentar la 1270 şi menţionată într-un document din secolul XVI al lui Ioan Huniade Corvin. Am prezentat cele trei biserici: Biserica Greco-Catolică, sfinţită la 1930 de episcopul Valeriu Traian Frenţiu (beatificat de Papa Francisc cu ocazia vizitei în România din acest an), Biserica Ortodoxă - pe al cărei turn „în partea de răsărit a boltiturei se află scris anul 1835", cum menţiona la 1903 Moise Popoviciu în revista Biserica şi Şcoala, prezentând o scurtă monografie a Băiţei, prezentată ca orăşel montan. Și Biserica Catolică - monument istoric, ctitoria Mariei Tereza, împărăteasa Austriei. De asemenea, Şcoala din Băiţa, care azi poartă numele ,,Înv. Bortoş Costea Maria", edificiu vechi de peste 150 de ani; aici în Băiţa funcţionând cam pe la 1854 trei şcoli - românească, ungurească şi nemţească - Miron Pompiliu, folcloristul şi poetul născut la Ştei, a studiat la Școala din Băiţa".
În prima zi, am cuprins: turul localităţii şi vizitarea obiectivelor prezentate; la Biserica Greco-Catolică, am fost întâmpinaţi de pr. Rostaş Marcel, la  Şcoala ,,Înv. Bortoş Costea Maria" de d-na înv. Petruse Carla, la Biserica Ortodoxă, de pr. Bura Nicolae, iar la Biserica Catolică, de pr. Popa Paul; prima zi de tabără s-a încheiat cu o cină servită împreună.
La Oradea, în ,,mica noastră Vienă"
Pe parcursul derulării taberei, copiii au avut parte de activităţi diverse, distractive şi educative, cum ar fi: ziua dedicată sportului în cadrul căreia d-l prof. Cristea Aurelian - fost director al Liceului Greco-Catolic din Oradea şi d-na prof. Bortoş Andreea Bernadet - sportiv de performanţă şi profesor de educaţie fizică, fii ai satului, şi-au prezentat realizările profesionale, iar d-na profesoară şi performanţele sportive. În zilele următoare, copiii au avut parte de o excursie la Oradea, unde au vizitat Muzeul Cetăţii Oradea şi centrul istoric; de o zi dedicată astronomiei, când au descifrat tainele stelelor prin jocuri, au privit direct astrele printr-un telescop, sub îndrumarea doamnei profesor Pazmany Nicoleta - președintele Astroclub Meridian Zero Oradea. O altă zi a fost dedicată spiritualităţii, când Don Feliciano Rizzetti, preot catolic italian, şi-a prezentat experienţele sale spirituale punând accent pe legătura noastră cu divinitatea.
O invitată dragă inimilor noastre - Paula Seling
De asemenea, pe tot parcursul taberei, tinerii, împărţiţi în grupe mixte români şi italieni, mici şi mari, şi-au pregătit un program artistic care, joi seara, în penultima zi a taberei, a fost prezentat membrilor comunităţii, care au dorit să participe la Casa de Cultură „Ion Davideanu" din Nucet. La spectacol, surpriza serii a fost recitalul susţinut de îndrăgita interpretă Paula Seling. Aceasta a răspuns invitaţiei pr. Popa Paul, dorind să se alăture nouă pentru a aduce bucurie copiilor şi întregii comunităţi.
Ca preşedinte al Asociaţiei „Înv. Bortoş Costea Maria", i-am înmânat Diploma de Membru de Onoare lui Don Feliciano Rizzetti, acesta acceptând s-a alăturat astfel, simbolic, comunităţii noastre.
În ultima zi, au fost înmânate diplome tuturor participanţilor şi voluntarilor. Ţinem să mulţumim pe această cale, prin intermediul presei, voluntarilor pentru activitatea depusă şi sprijinul acordat pe timpul derulării taberei.
Poate reușim să stârnim interese și curiozități, să deschidem ferestre și uși, să creăm punți
Dorim să precizăm că Tabăra internaţională „Vacanţa mea - aventură şi cunoaştere" de la Băiţa a fost gratuită, la ea participând 53 de copii de la școlile din Nucet şi Băiţa, precum şi 22 de tineri italieni.
Scopul acţiunilor noastre, la care s-au alăturat, ca parteneri, Consiliul Judeţean Bihor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Episcopia Greco-Catolică Oradea, Primăria Nucet, Parohia Greco-Catolică Băiţa, Parohia Catolică Băiţa, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Nucet, Asociaţia Ave Miriam, Asociaţia Zileos şi localitatea Berbeno din Valtelina Italia, este de a oferi tinerilor din comunitate o alternativă pe timpul vacanţei de vară, de a-şi petrece timpul liber distrându-se în mod organizat, dar şi învăţând prin jocuri și activități educative. Biserica şi şcoala, cei doi piloni importanți ai comunităţii, s-au unit şi s-au alăturat nouă pentru a contribui la creşterea şi dezvoltarea tinerilor, la realizarea scopului și obiectivelor propuse prin derularea taberei noastre internaționale, o premieră în peisajul zonei și o provocare pentru viitor. Poate reușim să stârnim interese și curiozități, să deschidem ferestre și uși, să creăm punți pentru noi întâlniri în Nucetul taberelor de altădată!
Bortoş Nicolae
Găsiți mai multe poze în Galeria foto: „Vacanţa mea – aventură şi cunoaştere” (Băiţa – 2019).

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 2 februarie 2023