Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Siguranţa persoanei şi construirea capitalului social”

Conferinţă cu participare internaţională

„Siguranţa persoanei şi construirea capitalului social”

Universitatea Agora din Oradea, alături de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", București, Academia de Ştiinţe Juridice din România, Asociaţia Română de Științe Penale, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne - Filiala „Menumorut" Bihor, Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Grupul Editorial Universul Juridic, este partener la conferinţa cu participare internaţională „Siguranţa persoanei şi construirea capitalului social" organizată de Consiliul Judeţean Arad prin Centrul Cultural Judeţean Arad, vineri, 8 noiembrie 2019, ora 10.00, la Sala „Vasile Goldiş" a Consiliului Judeţean Arad.

Conferinţa face parte din proiectul cu titlul menţionat mai sus, director - echipa de realizare - şi coordonator ştiinţific al cercetării este prof. univ. dr. habil. Elena-Ana Iancu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Agora, membru în Şcoala Doctorală de Drept din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti.
Secţiunile conferinţei
Siguranța persoanei și respectarea vieții private - de la nivel de principii constituționale la prevederile actualului Cod de procedură penală, coordonator,: prof. univ. dr. habil. Anca - Lelia LORINCZ, director al  Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza" București;
Protecția și limitările drepturilor fundamentale în contextul legislativ actual, coordonator, conf. univ. dr. Roxana MATEFI, prodecan la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Braşov;
Comunicarea şi consilierea filosofică în contextul creşterii siguranţei persoanei şi a eficientizării instituţiilor publice, coordonator, prof. univ. dr. habil. Aurel CODOBAN, Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. Alexandru CORDOŞ, Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept;
Limitarea fenomenului sărăciei și excluziunii sociale - Optimizarea calității vieții, coordonator, lect. univ. dr. Enache TUŞA, Universitatea „Ovidius" din Constanţa;
Importanţa cunoaşterii identităţii în investigarea infracţiunilor, coordonator, prof. univ. dr. habil. Elena-Ana  IANCU (născută NECHITA), decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Agora din Municipiul Oradea;
Cultura de securitate în actualul context de securitate internațional, coordonator: drd. George-Marius ŞINCA, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii de Securitate /Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul", Școala Doctorală „Informații şi Securitate Naţională", București; Reglementări de drept privat și drept public ca și garanții ale ocrotirii persoanei în România, coordonator, conf. univ. dr. BERLINGHER Daniel, decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Vasile Goldiş" din Arad, conf. univ. dr. Daniela CREŢ, Universitatea „Vasile Goldiş" din Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice;
Protecţia juridică a persoanei fizice, coordonator, prof. univ. dr. Petru TĂRCHILĂ, Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad;
Criminalitate organizată. Între provocare instituţională şi vulnerabilitate sistemică, coordonator: prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEŞ (născută BUZATU), prodecan - Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti;
Repere criminologice privind prevenirea şi controlul social al criminalităţii, coordonator, conf. univ. dr. Adrian-Cristian MOISE, Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative;
Personal safety. The social capital. Legal framework, financial resources and efficient institutional construction (secţiune în limba engleză), coordonator, Associate Professor PhD. VARADI Erika, University of Miskolc, Faculty of Law; Lecturer PhD. Diana CÎRMACIU, prodecan, Faculty of Law, University of Oradea; Lecturer PhD. Ligia-Valentina MIRIŞAN, Faculty of Law, University of Oradea;
Law in books and law in practice in the context of sustainable development: Legal education and law enforcement (secţiune în limba engleză), coordonator, Associate Professor PhD. MADAI Sándor, Secretary of Hungarian Association of Criminal Law, University of Debrecen, Faculty of Law, Hungary; PhD. Habil, Professor Elena-Ana IANCU, Agora University of Oradea, Faculty of Legal and Administrative Sciences /"Alexandru Ioan Cuza" Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania /Romanian Association of Criminal Sciences.
În programul conferinţei sunt înscrise 107 lucrări, grupate în 12 secţiuni, ai căror autori sunt membri în comunităţi educaţionale din: Arad, Baia-Mare, Brașov, Bucureşti, Craiova, Constanţa, Cluj-Napoca, Debrecen, Iaşi, Miskolc, Oradea, Timişoara, Tîrgu-Lăpuş, Sighetu-Marmaţiei; 17 lucrări sunt elaborate de doctoranzi cu afiliere la 10 școli doctorale din diferite instituţii de învăţământ superior.
Evenimentul cultural din cadrul conferinţei va cuprinde prezentarea a două cărți: „Drepturile omului şi ordinea mondială. Cum să trăim într-o lume a schimbărilor excepţionale", autor, Ovidiu Predescu și „Ubi bene, ibi patria? autor, Valeria Bilţ.
Director ştiinţific al conferinţei,
prof. univ. dr. habil. Elena-Ana Iancu

Trimite email

miercuri, 27 mai 2020