Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Înscrierea copiilor în clasa I, până la data de 1 mai

MECI precizează

Înscrierea copiilor în clasa I, până la data de 1 mai

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării a transmis o notificare inspectoratelor școlare județene potrivit căreia acestea vor informa părinții în legătură cu necesitatea înscrierii copiilor în clasa I, pe cât posibil, până la data de 1 mai 2009.

 Intenția MECI este de a prefigura cu o mai mare claritate numărul de elevi care vor începe școala în septembrie 2009, astfel încât să poată fi identificat necesarul real de posturi disponibile pentru mișcarea personalului didactic. Măsura se corelează cu prevederile Ordinului nr. 5.742/28.10.2008 privind Metodologia de mișcare a personalului didactic din învățământul preuniversitar, conform căreia inspectoratele școlare vor afișa și publica lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile, până la data de 22 mai 2009.
Inspectoratele școlare județene se vor asigura că toate unitățile școlare cunosc arondarea străzilor din fiecare localitate și vor transmite acestora obligația înscrierii cu prioritate a copiilor care locuiesc în apropierea școlii și ulterior, în limita locurilor disponibile, a celorlalți solicitanți. Pentru asigurarea transparenței procesului de înscriere în clasa I, fiecare unitate școlară va afișa până la data de 16 martie 2009, numărul de clase disponibil, în conformitate cu planul de școlarizare, iar săptămânal, situația înscrierilor. În plus, unitățile școlare vor răspunde în scris și în timp util tuturor solicitărilor de înscriere depuse de către părinți.
MECI mai solicită inspectoratelor școlare să întreprindă toate măsurile în vederea respectării, pe cât posibil, a calendarului înscrierilor, lucru care va permite încadrarea de personal didactic calificat, element esențial în asigurarea calității educației viitorilor școlari.
Reamintim faptul că articolul 20, alineatele 2 și 3 din Legea nr. 268/13 iunie 2003 pentru modificarea și completarea Legii Învățământului nr. 84/1995, prevede că în clasa I se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar, precum și cei care împlinesc respectiva vârstă până la sfârșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psiho-somatică este corespunzătoare. De asemenea, „la cererea scrisă a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar, va fi amânată cu un an".
IMPORTANT: Data de 1 mai nu are caracter de termen limită, înscrierile fiind în continuare posibile, conform legislației în vigoare. (Biroul de presă)

Trimite email

marţi, 31 martie 2020