Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Valențe transfrontaliere în formarea profesională dobândită în învățământul preuniversitar

Prima mobilitate, în localitatea Barcelos din Portugalia

Valențe transfrontaliere în formarea profesională dobândită în învățământul preuniversitar

În perioada 25 noiembrie - 6 decembrie 2019, s-a desfășurat în localitatea Barcelos din Portugalia, prima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+, formare profesională VET, „Plasamente transnaționale pentru dobândirea de competențe profesionale și personale conforme cu cerințele pieței muncii", beneficiar fiind Liceul Teoretic „Arany Janos" din Salonta.

Parteneri în cadrul proiectului sunt PAQ-Equipamentos de escritório și Amigos de Mobilidade din Barcelos, Portugalia. Valoarea totală a proiectului este de 75.380 de euro, sumă ce acoperă toate cheltuielile necesare pentru derularea eficientă, în bune condiții, a activităților propuse a fi desfășurate în cadrul mobilității, precum și în etapa de selecție a participanților.
Scopul acestui proiect este să ofere elevilor participanți posibilitatea completării pregătirii teoretice din liceu în domeniul IT cu o dimensiune practic-aplicativă, printr-o formare inițială de calitate, care să contribuie la dezvoltarea competențelor, abilităților și cunoștințelor necesare unui profesionist cu calificare medie în domeniul I.T, astfel încât acesta să atingă o pregătire temeinică, care să-i permită găsirea cu ușurință a unui loc de muncă sau accesul spre continuarea studiilor la un nivel superior.
Obiectivele proiectului, așa cum au fost ele formulate inițial, sunt: dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și abilităților practice în domeniul IT, astfel încât acestea să corespundă standardelor firmelor de profil și elevii să se poată integra și să fie competitivi pe piața muncii; îmbunătățirea competențelor lingvistice pentru a înțelege limbajul profesional IT, a comunica în relațiile de muncă și în diverse contexte; valorificarea oportunităților de colaborare și parteneriat transnațional cu firme din domeniul IT pentru dobândirea de cunoștințe din domeniul antreprenorial și îmbunătățirea practicilor managementului instituțional; dezvoltarea abilităților sociale și civice ale participanților, prin formarea unui comportament profesional și sporirea adaptabilității la medii socio-culturale noi.
Beneficiarii proiectului sunt 30 de elevi ai Liceului Teoretic „Arany Janos", Salonta, din clasa a XI-a A, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică/ intensiv informatică.
Elevii care au fost selectați pentru a participa în prima activitate de mobilitate s-au întors îmbogățiți din toate punctele de vedere de experiența de învățare desfășurată într-un mediu internațional, multicultural, în care au avut ocazia de a împărtăși idei și de a pune bazele unor viitoare proiecte de colaborare transfrontalieră. Elevii din cadrul școlii din România au avut posibilitatea de a dialoga cu elevi din Grecia și din Finlanda, ocazie cu care s-au legat prietenii ce depășesc cadrul restrâns al celor două săptămâni petrecute împreună. Memorabile pentru elevi au fost întâlnirile cu Oceanul Atlantic și cu bogăția culturală și arhitecturală a orașului Porto, vizitat în prima săptămână a mobilității.
Prin participarea la această mobilitate elevilor li s-a oferit oportunitatea de a aprofunda dimensiunea practică a activității de informatician, indiferent de domeniul pe care intenționează să îl urmeze în continuare, competențele dobândite fiind atestate printr-un certificat recunoscut internațional.
Experiența a fost plasată de la bun început sub semnul succesului, mai ales datorită seriozității elevilor care s-au implicat în propria devenire profesională. Au contribuit la buna desfășurare a proiectului atitudinea pozitivă a părinților elevilor, care au conștientizat importanța acestei oportunități, implicarea firmelor partenere din țara gazdă și, nu în ultimul rând, experiența echipei de proiect.
În concluzie, obiectivele proiectului au fost realizate, cel puțin în ceea ce privește primul flux prevăzut în cadrul mobilității, o dovadă concretă a acestui aspect fiind reprezentată de mărturiile elevilor și de atitudinea lor pozitivă față de tot ceea ce au experimentat în cadrul mobilității.
Găsiți mai multe poze în Galeria foto: Valențe transfrontaliere în formarea profesională dobândită în învățământul preuniversitar.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

marţi, 11 august 2020